25 marca 2014

ss. Miłosierdzia ze Strasbourga


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia ze Strasbourga
Congrégation des Soeurs de la Charité de Strasbourg
Congregazione delle Suore della Carità di Strasburgo
Congregation of the Sisters of Charity of Strasbourg
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Estrasburgo
Congregação das Irmãs da Caridade de Estrasburgo
Kongregation der Barmherzigen Schwestern in Straßburg


Data i miejsce założenia:
1734 rok - Francja

Założyciel:
kard. Armand Gaston de Rohan SoubiseLiczby: 103 siostry na świecie
Siostry Miłosierdzia ze Strasbourga obecne są w krajach: Francja.
Dom generalny: Francja (Strasbourg)


Habit aktualny:

 
 Granatowy bezrękawnik, biała bluzka, na głowie granatowy prosty welon, na piersi zawieszony mały krzyżyk równoramienny. Wiele sióstr nie chodzi w habitach w ogóle. 


Habit historyczny:

Habit (prawdopodobnie granatowy), na głowie biały kornet, przy boku różaniec.


-------------------------------------
Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia można określić jako przyczynianie się do zbawienia dusz poprzez ewangelizację świata, służąc ubogim i chorym w duchu św. Wincentego a Paulo.
U źródeł charyzmatu leżą słowa Pana Jezusa: Byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, w więzieniu, a przyszliście do Mnie. (Mt 25, 35-36) oraz: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40). Ze słów tych wypływa przekonanie sióstr o godności każdego człowieka, które zobowiązuje je do pełnienia konkretnych uczynków miłosierdzia względem bliźnich.
Zgromadzenie żyje duchowością św. Wincentego a Paulo, dla której miłość Boga i miłość bliźniego są nierozłączne. Im bardziej siostry zakorzenione są w Bogu, tym bardziej ich posługa bliźnim staje się skuteczna. To również postawa wiary cechująca się pewnością działania Boga w życiu każdego człowieka.
Regularna Eucharystia, modlitwa oraz słuchanie Słowa Bożego sprawia, że w centralne miejsce w codziennym życiu sióstr zajmuje Jezus Chrystus.


Działalność:
Siostry opiekują się chorymi w szpitalach publicznych, obejmują ich opieką duchową, prowadzą również własne dzieła, w których troszczą się nie tylko o chorych i cierpiących, ale także o dzieci i osoby w podeszłym wieku; posługują ponadto w seminarium diecezjalnym.

Historia:
Początki zgromadzenia były zwyczajne i wynikały z potrzeby chwili. Ordynariusz diecezji Strasbourg w Alzacji kard. Armand Gaston de Rohan Soubise szukał sióstr zakonnych do opieki nad chorymi i ubogimi w szpitalu w Saverne w swojej diecezji. Był pod dużym wrażeniem działalności dobroczynnej, jaką we Francji spełniły Szarytki założone przez św. Wincentego a Paulo, jednak nie mógł ich sprowadzić do swojej diecezji, gdyż lokalny dialekt był na tyle różny od języka francuskiego, że siostry spoza Alzacji nie byłyby w stanie porozumieć się z miejscową ludnością.
Szukając kogoś z Alzacji, odpowiednie osoby znalazł w kilku miejscowych młodych kobietach, które pragnęły poświęcić swoje życie Bogu. Kardynał de Rohan wysłał pięć z tych kobiet do zaprzyjaźnionych Sióstr św. Pawła z Chartres, aby odbyły tam formację zakonną i przygotowanie do pielęgnacji chorych i nauczania ubogich. Po dwóch latach, w 1734 roku, siostry wróciły do Saverne wraz z dwoma Siostrami św. Pawła do pomocy oraz projektem konstytucji nowego zgromadzenia, dając początek pierwszej wspólnocie Sióstr Miłosierdzia.
.
20 lat po narodzinach zgromadzenia, jego kierownik duchowy określił charyzmat sióstr jako przyczynianie się do zbawienia dusz poprzez ewangelizację świata, służąc ubogim i chorym w duchu św. Wincentego a Paulo. Określenie tego charyzmatu zostało z radością przyjęte przez siostry, gdyż streszczało ducha, którym siostry w praktyce żyły od początku. Zgromadzenie oficjalnie przyjęło więc za swoją duchowość św. Wincentego a Paulo, stając się członkiem rodziny wincentynskiej.
W pierwszej połowie XIX wieku do zgromadzenia wstępowała spora liczba dziewcząt z obszaru Niemiec i Austro-Węgier. Niektóre wracały później do swojego kraju i tam zakładały nowe domy. Przez lata wiele z tych wspólnot stało się autonomicznymi zgromadzeniami, choć wszystkie żyły tym samym charyzmatem Sióstr Miłosierdzia ze Strasburga. Obecnie istnieje 14 takich niezależnych zgromadzeń z domami generalnymi oprócz Strasbourga, w: Augsburgu, Freiburgu, Fuldzie, Heppenheim, Hildesheim, Innsbrucku, Monachium, Paderborn, Untermarchtal, Wiedniu, Zams, Zagrzebiu w Chorwacji, Suwon w Korei oraz w Manathavada w Inidach.

Strony www:
http://soeurs.de.la.charite.free.fr