4 lutego 2015

ss. Matki Bożej Wiernej


Zgromadzenie Matki Bożej Wiernej (NDF)
Congregazione di Nostra Signora della Fedeltà
Congrégation Notre-Dame de la Fidélité
Congregation of Our Lady of Fidelity
Congregación de Nuestra Señora de la Fidelidad
Kongregation Unserer Lieben Frau von der Treue


Data i miejsce założenia:
1831 rok - Francja

Założycielka:
m. Sainte-Marie - Henriette le Forestier d’OssevilleLiczba sióstr na świecie: 67  * dane z 2008 roku
Siostry Matki Bożej Wiernej obecne są w krajach: Francja, Belgia, Wielka Brytania, Włochy.
Dom generalny: Francja (Douvres la Délivrande)


Habit aktualny:

Szary bezrękawnik, biała bluzka, na głowie szary welon, na piersi zawieszony krzyż.


Habit historyczny:

Biały habit ze szkaplerzem, czarny welon.


Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia polega na chwaleniu wierności Maryi Bogu i ludziom oraz na dawaniu świadectwa wierności, zwłaszcza młodym ludziom pozbawionym miłości poprzez pracę wychowawczą powierzoną zgromadzeniu przez Kościół.
W centrum duchowości stoi osoba Matki Bożej czczona jako Wierna Dziewica (Matka Boża Wierności). Jej wierność i zapewnienie o swojej opiece, które Maryja dała założycielce, rodzi w siostrach postawę całkowitego zaufania. Maryja jest dla sióstr także zwierciadłem Bożej wierności.
Zgromadzenie łączy maryjność z duchowością ignacjańską i jej duchowym priorytetem czynienia wszystkiego wyłącznie dla większej chwały Bożej, do którego siostry dodają jeszcze pracę dla dobra dzieci. Zgromadzenie cechuje się więc gorliwości apostolską oraz gotowością pójścia wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba.


Działalność:
Działalność apostolska skupia się przede wszystkim na edukacji i chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Siostry prowadzą szkoły różnego typu, akademik dla studentów, schroniska dla rodzin w potrzebie, opiekują się samotnymi kobietami z dziećmi, często z problemami społecznymi, pomagają także w pracy parafialnej.

Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają wydarzenia z życia rodziny założycielki m. Sainte-Marie Henriette le Forestier d’Osseville. W 1826 roku jej siostra ciężko zachorowała. Rodzina gorąco modliła się o zdrowie w sanktuarium Matki Bożej w Douvres la Délivrande. Modlitwy zostały wysłuchane i dziewczyna została uleczona. W dowód wdzięczności jej ojciec postanowił utworzyć w La Délivrande klasztor, w którym znalazłyby opiekę biedne i opuszczone dzieci.
Henriette miała wątpliwości co do powodzenia tego dzieła, wówczas na modlitwie usłyszała słowa Maryi: Nie bój się, ja jestem Wierna Dziewica. Planowana fundacja dojdzie do skutku pomimo tysiąca przeszkód. A Ja będę wierna tym wszystkim, którzy będą wzywać Mnie tym tytułem. Zapewnienie to wlało w duszę Henrietty ogromną ufność w opiekę Maryi, co stało się następnie cechą nowego zgromadzenia.
Henrietta założyła je w 1831 roku wraz z trzema towarzyszkami, przyjęła imię Sainte-Marie i zajęła się osieroconymi dziećmi. Jej pragnieniem było, aby uchronić je od zła ówczesnych czasów. Sama cierpiąc od urodzenia na deformację kręgosłupa, bardzo szybko pomyślała o tych dzieciach, które, podobnie jak ona, były ofiarami fizycznej niepełnosprawności, zapewniając im opiekę. Wraz ze wzrostem liczebnym sióstr zgromadzenie otwierało szkoły dla młodzieży ze wszystkich środowisk, przyjmowały osoby szukające pomocy duchowej, w przeszłości siostry pracowały także na misjach w Afryce: w Gwinei i RD Kongo.


Strony www:
Francja: www.congregation-notre-dame-de-fidelite.com         
Wielka Brytania: www.ourladyoffidelity.org.uk

Filmy:więcej filmów:
www.youtube.com/channel/UCmb4RNCBIfxVuI16J1bzBNw/videos