27 lutego 2015

Oblatki Serca Jezusa


Instytut Sióstr Oblatek Serca Jezusa (OCJ)
Institutum Oblatarum Sacri Cordis Iesu
Institute of the Oblate Sisters of the Heart of Jesus
Istituto delle Oblate del Cuore di Gesù
Institut des Oblates du Coeur de Jésus
Instituto de las Oblatas del Corazón de Jesús
Instituto das Oblatas do Coração de Jesus
Institut der Oblatinnen des Heiligsten Herzens Jesu


Data i miejsce założenia:
1843 rok - Francja

Założycielka:
bł. Ludwika Teresa de MontaignacLiczba sióstr na świecie: 202  (w Polsce: 22)  * dane z 2008 roku
Oblatki Serca Jezusa obecne są w krajach: Francja, Belgia, Portugalia, Polska, Meksyk, Salwador, Nikaragua,  Gwatemala, Honduras, Panama, Brazylia, Kongo Rep.Dem., RŚA.
Dom generalny: Francja (Paryż)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.


Duchowość:
W centrum duchowości zgromadzenia znajduje się kult Serca Jezusowego, który polega na kontemplacji Chrystusa. Według założycielki prawdziwe i dobre nabożeństwo do Serca Jezusa charakteryzuje się głęboką wiarą w Jego miłość, wdzięcznością za otrzymane dobro, gorliwym oddaniem się pracy dla Jego chwały oraz gorącym pragnieniem, by Jemu się przypodobać przez praktykę cnót, których On sam dał przykład.
Oblacja jest całkowitym ofiarowaniem całej osoby Bogu. Wyraża głębokie przywiązanie sióstr do Chrystusa. Przez nią Oblatki starają się dawać poznać ludziom Boga pełnego serdecznej miłości.
W życiu duchowym siostry kierują się wskazaniami św. Teresy z Avila i św. Ignacego z Loyoli. Wpatrują się także w Maryję, wzór serca zasłuchanego w Słowo Boże, które oddaje się całkowicie dziełu Boga, pomaga siostrom żyć zobowiązaniami zakonnymi i iść za Jej Synem z ufnością we wszystkich okolicznościach życia.


Działalność:
Zgromadzenie nie ma wyznaczonej konkretnej działalności apostolskiej. Siostry pracują jako nauczycielki, katechetki, pielęgniarki, włączają się w duszpasterstwo, pracę charytatywno-społeczną, wychowanie młodzieży, organizują rekolekcje i dni skupienia, prowadzą także pracownię hafciarską.

Historia:
Na życie duchowe bł. Ludwiki Teresy de Montaignac duży wpływ miała jej pobożna ciotka, dzięki której dowiedziała się o ślubie Sercu Jezusa. W 1843 roku sama złożyła taki ślub - całkowity dar siebie, aby odpowiedzieć na Miłość Boga i sprawiać, żeby inni Go znali i kochali. Ten rok przyjmuje się za datę powstania instytutu, choć w formie instytucjonalnej ukształtował się wiele lat później.
Ludwika początkowo chciała zostać karmelitanką. Jednak za radą spowiednika postanowiła zrealizować pragnienie już nieżyjącej ciotki o ożywieniu wiary w porewolucyjnej Francji przez utworzenie stowarzyszenia chrześcijańskich kobiet zjednoczonych przez nabożeństwo do Najświętszego Serca, mających wpływ na własne środowisko, aby je przenikać wartościami ewangelicznymi.
W Montluçon wraz z kobietami, które do niej przyłączyły się, rozpoczęła szeroką działalność. Założyła sierociniec, później zaangażowała się w naukę katechizmu, pomagała w urządzaniu i dekorowaniu ubogich kościołów wiejskich, organizowała rekolekcje. Dzieła Ludwiki rozszerzały się w całym regionie.
Po nieudanych próbach przyłączenia stowarzyszenia do innych już istniejących, w 1874 roku przekształciło się ono w Pobożne Zjednoczenie Oblatek Serca Jezusa z pierwszymi konstytucjami zatwierdzonymi przez biskupa diecezji Moulins. Składało się ono z trzech grup członkiń: Oblatek zakonnic żyjących we wspólnocie oraz Oblatek żyjących samotnie lub w rodzinie. Tak jest tez do dzisiaj. Oprócz Oblatek Zakonnic instytut tworzą Oblatki Świeckie konsekrowane, które również składają śluby, ale pozostają w swoich środowiskach oraz Oblatki Zjednoczone żyjące w dziewictwie lub małżeństwie. To co łączy Oblatki Zakonnice, Świeckie i Zjednoczone to ta sama oblacja, przeżywana na różny sposób zgodnie ze swoim stanem życia.


Strony www:
Polska: www.osj-instytut.org
kraje francuskojęzyczne: www.ocj-institut.org
kraje hiszpańskojęzyczne.: www.ocj-instituto.org
kraje portugalskojęzyczne: www.ocj-instituto-pt.org