30 stycznia 2012

Pasjonistki św. Pawła

.
Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża (CP)
Congregatio Sororum Sancti Pauli a Cruce
Suore Passioniste di San Paolo della Croce
Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz
Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz
Passionist Sisters of St. Paul of the Cross
Sœurs Passionistes de Saint-Paul de la Croix


Data i miejsce założenia:
1815 rok - Włochy

Założycielka:
Maria Magdalena Frescobaldi CapponiLiczby: 1028 sióstr na świecie (w Polsce: 39)
Pasjonistki św. Pawła od Krzyża obecne są w krajach: Polska, Włochy, Belgia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Białoruś, Bułgaria, Kanada, Kuba, Brazylia, Boliwia, Kolumbia, Ekwador, Panama, Paragwaj, Peru, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, Tanzania, Kongo, Filipiny, Indie, Indonezja, Korea Płd., Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarny lub szary habit wycięty w szpic, przepasany czarnym skórzanym paskiem, czarny lub szary welon z białą wypustką, na habicie serce pasjonistowskie: serce z którego wyrasta krzyż, z napisem JESU XPI PASSIO (Męka Jezusa Chrystusa). W Polsce przy boku różaniec.

W Indiach i Afryce możliwy także
habit i welon biały.
Na codzień używany także szary habit o kroju sukienki
z guzikami i kołnierzem.
W Brazylii część sióstr nie chodzi w habitach w ogóle.
 Habit historyczny:
Duchowość:
Duchowość zgromadzenia ma charakter pasyjny i należy do duchowej rodziny pasjonistowkiej, której dał początek św. Paweł od Krzyża, założyciel ojców pasjonistów. Oprócz zwykłych trzech ślubów zakonnych siostry składają czwarty, wyrażający charyzmat zgromadzenia: ślub świadczenia, głoszenia i życia pamiątką Męki Pańskiej i Boleści Matki Najświętszej. Pasjonistki starają się upodabniać do Chrystusa Ukrzyżowanego, zobowiązują się do wynagradzania zanoszenia wraz z Nim próśb za bliźnich. Duch zgromadzenia cechuje się postawą radości i wdzięczności za dar odkupienia oraz naśladowaniem postawy Jezusa względem grzeszników. Siostry pogłębiają swoje życie wewnętrzne poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, medytację Męki Pańskiej, różaniec, Drogę Krzyżową, akt wynagradzający w każdy piątek, adorację Najświętszego Sakramentu, pamięć o śmierci Chrystusa o godz. 15.00, ofiarowanie własnych cierpień Bogu.

Działalność:
Zgromadzenie poświęca się wychowaniu dzieci i młodzieży oraz działalności zapobiegawczo – resocjalizacyjnej zwracając szczególną uwagę na dziewczęta zagubione, wykorzystane lub taką sytuacją zagrożone. Siostry pomagają podopiecznym odnaleźć w sobie godność dziecka Bożego, odkryć miłość Chrystusa oraz przygotować do dokonywania mądrych życiowych wyborów. Pasjonistki św. Pawła prowadzą przedszkola, szkoły, domy dziecka, domy poprawcze, świetlice środowiskowe i terapeutyczne, pracują w domach samotnej matki, a także przy parafiach, katechizują, opiekują się grupami modlitewnymi, grupami dziecięcymi i młodzieżowymi.
Historia:
Założycielka Pasjonistek św. Pawła od Krzyża Maria Magdalena Frescobaldi Capponi była kobietą wysoko urodzoną. W młodości wyszła za mąż i miała czwórkę dzieci, z czego trójka zmarła w dzieciństwie. Przeżywając ból utraty dzieci, zbliżyła się bardziej do Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Zaczęła uczęszczać do jednego z florenckich szpitali, chcąc poświęcić się dla innych. Tam dostrzegła, że wśród chorych kobiet, były także takie, które przeżywały ból utraty własnej godności i upadku w grzech prostytucji. Pochodziły one z najniższych i najbiedniejszych sfer ówczesnego społeczeństwa. Magdalena zrozumiała, że większym złem jest grzech niż cierpienie fizyczne. Założyła więc we Florencji dom, do którego przyjmowała dziewczęta – prostytutki, pragnące zmienić życie. Kochała je sercem matki i prowadziła do Chrystusa. Wiedziała, że jedynie On potrafi wypełnić pustkę ludzkiego serca. Wkrótce zrodziła się idea zmiany charakteru wspólnoty, z głęboko religijnego, choć świeckiego, na zakonny. Pociągnięte przykładem Marii Magdaleny, dołączyły w tym czasie dziewczęta z dobrych domów, pragnące poświęcić się Chrystusowi, ale także niektóre spośród nawróconych mieszkanek domu Magdaleny.
.
W 1815 roku dzień obłóczyn pierwszych sióstr był dniem narodzin zgromadzenia. Siostry były oddane całym sercem Bogu i Kościołowi, w Chrystusie Ukrzyżowanym odnajdywały najpełniejszy wyraz Bożej Miłości, a w Matce Bożej Bolesnej - przykład ofiarnego i heroicznego macierzyństwa. Niedługo później wspólnota została włączona do duchowej rodziny zakonu pasjonistów i od tego czasu uczestniczy w jego duchowym dziedzictwie. Siostry otaczały opieką dziewczęta narażone na niebezpieczeństwo, aby sprowadzić je na drogę przyzwoitości i zbawienia. Założycielka założyła później także szkołę dla ubogich dziewcząt.
.
Strony www:
Polska: http://www.pasjonistki.sacro.pl/
Włochy: www.passioniste.org/
Brazylia: http://www.passionistas.org.br/principal/default.aspx?section=259
Hiszpania: http://www.hermanaspasionistas.es/
Indonezja: http://sustercpindonesia.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia..
.
.