1 lutego 2012

Karmelitanki św. Teresy

.
Instytut Sióstr Karmelitanek św. Teresy (CSST)
Institute of Carmelite Sisters of St. Teresa
Instituto de Hermanas Carmelitas de Santa Teresa
Instituto das Irmãs Carmelitas de Santa Teresa
Istituto delle Suore Carmelitane di Santa Teresa
Institut des Soeurs Carmélites de Sainte Thérèse
Karmelitinnen von St. Teresa


Data i miejsce założenia:
1887 rok - Indie

Założycielka:
m. Teresa od św. Róży z Limy - Grace D'LimaLiczby: ok. 710 sióstr na świecie
Karmelitanki św. Teresy obecne są w krajach: Indie, Kenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Argentyna.
Dom generalny: Indie (Bangalore)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany skórzanym paskiem, szkaplerz, na głowie czarny welon z biały wypustką. Mozliwy także habit biały.
Duża część sióstr zamiast habitów jednolity świecki strój – tradycyjne indyjskie sari.Habit historyczny:


profeska

nowicjuszka
postulantka

Duchowość:
Życie sióstr opiera się na duchowości karmelitańskiej. Celem zgromadzenia jest dawać Kościołowi posługę modlitwy i pracy apostolskiej. Wraz z Matką Bożą czynią dobro bliźnim, aby przez to objawić światu Chrystusa. Duchowość karmelitańska ma charakter kontemplacyjny. Każda siostra od początku swojej formacji zakonnej dąży poprzez modlitwę do coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem. Karmelitanki kontemplują Boga żywego i pałają gorliwością o Jego chwałę. Również cała działalność apostolska jest przeniknięta duchem modlitwy, dzięki temu praca zamienia się w żywą, przyjemną Bogu ofiarę. Modlitwa jest źródłem, z którego siostry czerpią siłę, wytrwałość i radość w realizacji codziennych zadań. Za przykładem założycielki cechują się żywą wiarą i zaufaniem w Bożą Opatrzność oraz poddaniem się Woli Boga, choćby najboleśniejszej. W apostolstwie wychodzą przede wszystkim naprzeciw odrzuconym i zepchniętym na margines. Siostry wzorują się także na Najświętszej Maryi Pannie, proroku Eliaszu oraz św. Teresie z Avila i św. Janie od Krzyża.

Działalność:
Pierwszym polem działalności zgromadzenia jest edukacja. Siostry prowadzą szkoły podstawowe, średnie, wyższe, parafialne starając się wykorzeniać ze społeczeństwa wszelkie nieludzkie wierzenia, przekonania i zwyczaje, jednocześnie pomagając uczniom odnaleźć w Chrystusie i Jego Ewangelii swoje prawdziwe powołanie. Ponadto Karmelitanki św. Teresy opiekują się także dziećmi w przedszkolach, chorymi i niepełnosprawnymi w ośrodkach opieki zdrowotnej, hospicjach oraz ludźmi w podeszłym wieku w domach starców.Historia:
Grace D'Lima urodziła się na południu Indii. Jako młoda wykształcona kobieta rozpoczęła pracę jako nauczycielka, najpierw w szkole prowadzonej przez swojego ojca. Niedługo później na zaproszenie karmelitańskich misjonarzy, którzy poszukiwali wykwalifikowanych nauczycieli, podjęła się kierownictwa nowootwartej szkoły dla dziewcząt szybko zyskując sobie uznanie i sympatię uczniów, rodziców i przełożonych. Kontakt z karmelitami bosymi sprawiły, że Grace wkrótce odkryła w sobie powołanie zakonne. Mając 24 lata wstąpiła do karmelitanek przyjmując imię s. Teresa od św. Róży z Limy. Po złożeniu ślubów oddała się pracy nauczycielskiej z jeszcze większym zapałem. Zmiany w strukturach Kościoła w Indiach sprawiły, że szkoła przeszła pod opiekę sióstr kanosjanek. Wówczas abp Leonard Mellano porosił m. Teresę, by rozpoczęła pracę w angielskiej szkole dla dziewcząt w Ernakulam i założyła tam klasztor sióstr. W tym wydarzeniu Teresa rozpoznała Wolę Bożą wzywającą ją do założenia nowej wspólnoty zakonnej. Rozpoczęła ona istnienie w 1887 roku z m. Teresą jako przełożoną pierwszej grupy kandydatek; miała wtedy zaledwie 29 lat. Młode zgromadzenie z gorliwością poświęciło się budowaniu Królestwa Bożego poprzez posługę edukacyjną i apostolat społeczny, szczególnie mając na uwadze ludzi zepchniętych na margines i ubogich. Oprócz szkół siostry zakładały sierocińce, domy dla zagubionych moralnie kobiet, opiekowały się chorymi oraz starszymi w domach starców. M. Teresa zginęła w katastrofie kolejowej w wieku 44 lat. Jej ciało odnaleziono w rzecze, 5 mil od mostu, na którym zdarzył się wypadek.


Strony www:
http://www.csstglobal.org/
prowincja Tamil Nadu: http://cssttn.org/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia..
.
.