26 stycznia 2012

Misjonarki Eucharystki Trójcy Świętej

.
Misjonarki Eucharystki Trójcy Przenajświętszej (MESST)
Misioneras Eucaristicas de la Santísima Trinidad
Missionárias Eucarísticas da Santíssima Trindade
Eucharistic Missionaries of the Most Holy Trinity
Missionarie Eucaristiche della Santissima Trinità
Missionnaires Eucharistiques de la Sainte Trinité


Data i miejsce założenia:
1936 rok - Meksyk

Założyciele:
o. Pablo Maria Guzmán MSpS
m. Enriqueta RodriguezLiczby: brak danych
Misjonarki Eucharystki Trójcy Świętej obecne są w krajach: Meksyk, Peru, Boliwia, USA, Japonia.
Dom generalny: Meksyk (miasto Meksyk)


Habit aktualny:

Bordowy habit (lub habit bez rękawów, biała bluzka) z białym kołnierzykiem, przepasany czerwonym sznurem, na głowie czarny welon, na piersi krzyż z gołębicą na łańcuszku lub przypięty do habitu.

Habit historyczny:Duchowość:
Powołaniem zgromadzenia jest uwielbić Trójcę Świętą oraz dać poznać innym ludziom miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego. Siostry spełniają to zadanie poprzez nabożne uczestnictwo we Mszy Świętej, własne doświadczenie wiary, a także udział w ewangelizacyjnej misji Jezusa. Pragną oddawać cześć Bogu Ojcu na wzór Chrystusa, w Duchu i prawdzie. Duchowość zgromadzenia koncentruje się także na tajemnicy Eucharystii. Siostry jednoczą się z Jezusem Eucharystycznym, żyją dzięki Niemu i do Niego wszystko kierują. W codzienności naśladują Matkę Bożą Wcielenia oraz starają się pielęgnować głębokie życie wewnętrzne. Duch zgromadzenia charakteryzuje się uważnym wsłuchaniem w głos Boga i posłuszeństwem w pełnieniu Jego Woli, otwartością na wezwanie do ciągłego nawracania się, pragnieniem świadczenia o Bogu, wierną miłością do Kościoła oraz miłością do każdego człowieka i gotowością służby bliźniemu. Hasło zgromadzenia: „Bóg i dusze” zachęca siostry do walki o chwałę Bożą i zbawienie wszystkich ludzi.

Działalność:
Zgromadzenie realizuje swój charyzmat przede wszystkim angażując się w pracę ewangelizacyjną w parafiach, katechizację oraz nauczanie w szkołach. Ponadto siostry oddają się pracy parafialnej i misyjnej, prowadzą duszpasterstwa młodzieży, opiekują się dziećmi w żłobkach i przedszkolach, a także szerzą Królestwo Boże poprzez środki masowego przekazu.

Historia:
Charyzmat zgromadzenia narodził się, gdy założyciel o. Pablo Guzmán MSpS rozważał fragment Ewangelii św. Jana mówiący o rozmowie Jezusa z Samarytanką (J 4, 5-26). Słowa Pana Jezusa, że nadejdzie dzień, w którym „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli  chce  mieć  Ojciec” szczególnie  wyryły się
w  duszy o. Pablo. W tym samym czasie był on kierownikiem duchowym Enriquety Rodríguez Noriega, którą zachęcił do założenia nowego instytutu zakonnego, który wypełniałby zapowiedź Jezusa. Pierwszy dom powstał w mieście Meksyk, w stolicy kraju, w 1936 roku. Zgromadzenie rozpoczęło swoją posługę od pracy w szkołach oraz formacji osób świeckich.

Strony www:
http://www.messt.org/
http://messt-usa-pv.blogspot.com/
http://pastvocmesst.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.