18 stycznia 2012

ss. Maryi z Kakamega

.
Siostry Maryi z Kakamega (SMK)
Sisters of Mary of Kakamega
Hermanas de María de Kakamega
Irmãs de Maria de Kakamega
Sorelle di Maria di Kakamega
Sœurs de Marie de Kakamega
Marienschwestern von Kakamega


Data i miejsce założenia:
1932 rok - Kenia

Założyciel:
bp. Gorgon Gregory Brandsma MHM

Liczby: ok. 350 sióstr
Siostry Maryi z Kakamega obecne są w krajach: Kenia, Uganda, Tanzania, Sudan, USA.
Dom generalny: Kenia (Kakamega)


Habit aktualny:

Biały lub szary habit, na głowie biały prosty welon, na piersi medalik – znak zgromadzenia na niebieskim sznurku.

Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Charyzmat inspirowany jest dwoma fragmentami z Ewangelii: o Jezusie nauczającym w Kafarnaum, którego słowo „było pełne mocy” (Łk 4, 31-32) oraz o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem (Mk 10, 46-52). Stąd wypływa misja zgromadzenia, która skupia się na ewangelizacji oraz trosce o chorych i niepełnosprawnych. W ten sposób zgromadzenie pragnie kontynuować odkupieńczą misję Jezusa Chrystusa jako Wielkiego Nauczyciela i Uzdrowiciela. Dla chwały Bożej siostry składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Duch Sióstr Maryi cechuje się radością płynącą z życia z Bogiem oraz wytrwałością w miłości i służbie za przykładem Matki Najświętszej Maryi Panny. Zgromadzenie ma charakter czynny, jednak apostolstwo zawsze otaczane jest modlitwą. Poranna medytacja, Msza Święta, czterokrotna w ciągu dnia Liturgia Godzin, dzień skupienia w miesiącu, czytanie Pisma Świętego, które dla sióstr jest podstawowym miejscem spotkania z Panem, pogłębia więź z Bogiem i daje siłę do apostolstwa. Siostry starają się prowadzić życie wspólnotowe na wzór Trójcy Świętej i pierwszych chrześcijan, dzieląc się ze sobą wszystkim oraz żyjąc jednym charyzmatem, misją i ślubami.

Działalność:
Siostry Maryi z Kakamega poświęcają się posłudze w zakresie formacji chrześcijańskiej oraz innym formom działalności apostolskiej jak: nauczanie, katechizacja, praca socjalna, opieka nad chorymi w szpitalach i przychodniach, troska o dzieci niesłyszące, niepełnosprawne, chore na AIDS, a także opieka nad dziećmi-albinosami, które z racji jasnego kolory skóry są bardzo prześladowane przez miejscową ludność. Zgromadzenie prowadzi także domy dla sierot.


Historia:
Zgromadzenie założył holenderski misjonarz, a następnie biskup, o. Gorgon Gregory Brandsma MHM w 1932 roku w diecezji Kakamega w Kenii. Wspólnota powstała z myślą o głoszeniu Dobrej Nowiny oraz wspieraniu edukacji afrykańskich kobiet, tak aby podnieść ich standard życia w społeczeństwie, w którym były całkowicie zmarginalizowane przez mężczyzn. Ojciec Brandsma zwrócił się do holenderskiego zgromadzenia sióstr Urszulanek z Bergen o pomoc w formacji zakonnej afrykańskich dziewcząt, które pragną zostać zakonnicami. Pierwsza wspólnota liczyła zaledwie 5 sióstr. Dziś do zgromadzenia należy ponad 350 kobiet.


Strony www:
http://www.somkakamega.org/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia..
.
.