11 stycznia 2012

Józefitki z Carondelet

.
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Carondelet (CSJ)
Congregation of the Sisters of St. Joseph of Carondelet
Congregación de Hermanas de San José de Carondelet
Congregação das Irmãs de São José de Carondelet
Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Carondelet
Congrégation des Soeurs de Saint Joseph de Carondelet
Kongregation der Schwestern vom Heiligen Josef von Carondelet


Data i miejsce założenia:
1836 rok - USA

Założyciel:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założył o. Jean Pierre Medaille SJ w 1650 roku we Francji.

Liczby: ok. 1500 sióstr na świecie
Józefitki z Carondelet obecne są w krajach: USA, Hawaje, Peru, Chile, Japonia, Uganda.
Dom generalny: USA (St. Louis, MO)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry zrezygnowały z habitów.


Habit historyczny:
Duchowość:
Duchowość zgromadzenia zakorzeniona jest w modlitwie, w żywej wspólnocie i w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powołaniem józefitek jest miłość do Boga poprzez życie zgodne z Ewangelią i wzmacnianie jedności z Kościołem, a także służba bliźniemu przede wszystkim poprzez pełnienie wszelkich dzieł miłosierdzia, łagodzących cierpienia ludzi oraz misję pojednania między ludźmi. Cechą charakterystyczną zgromadzenia jest duch gościnności i szczególnej troski o ubogich.
Siostry starają się naśladować Jezusa Chrystusa rozważając Jego życie i postawy. Z Maryi i św. Józefa biorą przykład wierności wobec Ducha Świętego i pokornej służby względem bliźnich. Konstytucje zgromadzenia mówią, że modlitwa jest żywym związkiem z Bogiem. W modlitwie józefitki starają się otwierać na przemieniającą moc zmartwychwstałego Jezusa, który wzywa je do uczestnictwa w Jego życiu i przyjaźni oraz szukania woli i chwały Bożej. Modlitwy zanoszone są w duchu dziękczynienia i uwielbienia. Zarówno modlitwa wspólnotowa jak i indywidualna jest środkiem jednoczącym z Bogiem. Jednak uprzywilejowane miejsce w życiu modlitewnym zgromadzenia zajmuje Eucharystia, będąca źródłem jedności z Trójcą Świętą oraz źródłem płodności w apostolstwie.


Działalność:
Józefitki z Carondelet pracują w szkołach, uczelniach, kształcą dorosłych, edukują niesłyszących, służą w zakresie opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej, pracy socjalnej, w domach dla osób starszych, pracują w parafiach, urzędach diecezjalnych, w duszpasterstwach młodzieży, więźniów, imigrantów. Apostołują także poprzez sztukę i muzykę. Przy zgromadzeniu istnieje stowarzyszenie dla świeckich, pragnących podzielać misję sióstr w swoich środowiskach.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają założonego przez o. Jean’a Pierre’a Medaille SJ w 1650 roku w Le Puy we Francji zakonu sióstr św. Józefa i odnowionego w 1808 roku w Lionie przez m. Jeanne Fontbonne. Zgromadzenie powołane zostało do pełnienia wszelkich dzieł miłosierdzia względem bliźnich, jakie w owych czasach były zdolne realizować kobiety. W 1836 roku siostry na czele z m. Celestine Pommerel przybyły do USA na zaproszenie biskupa St. Louis Joseph’a Rosati’ego w celu opieki nad dziećmi głuchoniemymi. Pierwszy dom powstał w Carondelet - małej wiosce pod St. Louis. Oprócz instytutu dla głuchoniemych pod opieką zgromadzenia wkrótce zaczęły powstawać pierwsze szkoły i uniwersytety. Siostry szybko zyskały uznanie jako wykształcone i kompetentne w swoich dziedzinach. Oprócz nauczania w szkołach i akademiach józefitki podjęły się opieki nad chorymi i starszymi w szpitalach i domach oraz dziećmi w sierocińcach. Z Carondelet zgromadzenie dynamicznie rozprzestrzeniało się na całą Amerykę Północną, z którego wyłoniły się liczne samodzielne zgromadzenia pod wezwaniem św. Józefa.

Strony www:
www.csjcarondelet.org/
USA: prowincja Albany   prowincja Los Angeles  
prowincja St. Louis   prowincja St. Paul
Hawaje: http://www.csjhawaii.org/
Peru: http://csjvpperu.org/inicio.html
Uganda: http://csjgulu.blogspot.com/

Filmy:
http://www.csjsl.org/about-us/watch-our-video.php
.
.
.