14 stycznia 2012

Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej (CSF)
Congregatio Sororum Franciscane de Poenitentia et Caritate Christiana
Sisters of St. Francis of Penance and Christian Charity
Hermanas de San Francisco de Penitencia y Caridad Cristiana
Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã
Suore Francescane della Penitenza e della Carità Cristiana
Soeurs de Saint Francois de la Pénitence et de la Charité Chrétienne
Franziskanerinnen von der Buße und der Christlichen Liebe
Zusters Franciscanessen van Boetvaardigheid en Christelijke Liefde

(Franciscanessen van Heythuysen)
inna nazwa: Franciszkanki z Orlika

Data i miejsce założenia:
1835 rok - Holandia

Założycielka:
m. Magdalena – Katarzyna DamenLiczby: 1750 sióstr na świecie (w Polsce: 136)
Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej obecne są w krajach: Polska, Holandia, Niemcy, Włochy, Białoruś, USA, Brazylia, Gwatemala, Meksyk, Tanzania Timor Wschodni, Indonezja, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

W Polsce, Indonezji oraz cześć sióstr w Niemczech: Brązowy lub szary habit, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi drewniany krzyż franciszkański TAU.


Siostry w Indonezji
Siostry w Tanzanii
Cześć sióstr w Niemczech:
czarny welon do brązowej
spódnicy i białej bluzki.
 
W Ameryce Pn. i Płd.
oraz cześć sióstr w Niemczech
zrezygnowała z habitów.
Habit historyczny:

Ciemnobrązowy habit ze szkaplerzem, przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon, przy boku różaniec.

 

Habit ok. 1965 roku


Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Jak mówi sama nazwa zgromadzenia siostry realizują charyzmat franciszkański w duchu pokuty i miłości. Franciszkański rys duchowości przejawia się w naśladowaniu Chrystusa, radykalnym życiu Jego Ewangelią w Kościele i w siostrzanej wspólnocie. To także kontemplacja Jezusa Ukrzyżowanego. Pokuta w życiu zgromadzenia to ciągłe nawracanie się i wzrastanie w wierności Bogu. Natomiast miłość chrześcijańska jest tym, co jednoczy siostry jako wspólnotę oraz daje podstawy do pełnienia posłannictwa w świecie. Siostry  starają się wcielać  w  życie
.
franciszkańskie zawołanie: Pokój i dobro. Cechą charakterystyczną duchowości zgromadzenia jest całkowite zawierzenie Bogu zgodnie ze słowami założycielki: Żyjmy jak prawdziwe dzieci św. Franciszka, a wtedy Bóg się o nas zatroszczy. Franciszkanki codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, praktykują rozmyślanie i kontemplacje Boga, odmawiają Liturgię Godzin, czczą Mękę Pana Jezusa przez odprawianie Drogi Krzyżowej, czytają i rozważają Pismo Święte, a także odmawiają różaniec za biednych, opuszczonych, chorych, potrzebujących, umierających i wszystkich grzesznych.

Działalność:
Siostry posługują na różnych polach: w szkołach różnego typu i przedszkolach jako katechetki i nauczycielki, w świetlicach dla dzieci i dorosłych, troszczą się o chorych w szpitalach, przychodniach, domach społecznych i hospicjach, pracują w instytucjach diecezjalnych, w parafiach jako zakrystianki i organistki, prowadzą różne grupy parafialne, dom pielgrzyma, udzielają się w pracy charytatywnej. Ponadto służą na misjach w Tanzanii i na Białorusi.

Historia:
Zgromadzenie narodziło się w Heythuysen w Holandii, gdzie założycielka Magdalena Katarzyna Damen, jako tercjarka franciszkańska, otoczyła opieką opuszczone dzieci, którą zorganizował proboszcz miejscowej parafii. Po dwóch latach zaczęły pomagać jej trzy inne kobiety. Przez osiem lat mieszkały razem, pomagając tam, gdzie zachodziła potrzeba. Katarzyna odczuwała coraz większe pragnienie pełniejszego życia zakonnego, zwróciła się więc do biskupa Liège o pozwolenie na założenie nowego zgromadzenia. Po początkowej odmowie biskup ostatecznie wyraził zgodę. W 1835 roku m. Magdalena wraz z czterem tercjarkami rozpoczęła wspólnotowe życie zakonne; rok później założyły franciszkańskie habity. Obecnie zgromadzenie liczy ponad 1700 sióstr, jednak w szczytowym okresie liczyło ponad 4000 członkiń.

Strony www:
Polska: http://siostryzorlika.pl/
Niemcy: prowincja Lüdinghausen    prowincja Nonnenwerth
USA: http://www.franciscanway.org/
Brazylia: prowincja Santa Maria    prowincja Porto Alegre

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:http://www.youtube.com/watch?v=X1wP-eyGHX8

.
.
.