8 stycznia 2012

ss. Najświętszego Serca Jezusa

.
Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego (SCJ)
Societatis Sororum Santissimi Cordis Jesu
Družba Sestara Presvetog Srca Isusova
Congregazione delle Suore del Sacro Cuore di Gesù
Congregation of the Sisters of the Sacred Heart of Jesus of Rijeka
Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús
Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus
Congrégation des Sœurs du Sacré-Coeur de Jésus
Kongregation der Schwestern vom Heiligsten Herzen Jesu


Data i miejsce założenia:
1899 rok - Chorwacja

Założycielka:
m. Marija Krucifiksa KozulićLiczby: brak danych
Siostry Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Chorwacja.
Dom generalny: Chorwacja (Rijeka)


Habit aktualny:

Czarny długi habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny prosty welon z białą wypustką.

Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką, przepasany czerwonym sznurem, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.

Duchowość:
Zgromadzenie powołane jest do miłości Serca Jezusa, do miłości Boga i bliźniego. Kult Najświętszego Serca Jezusa oraz tajemnicy przebitego Serca zajmuje istotne miejsce w życiu sióstr. Kult ten przepojony jest duchem wynagradzania za grzechy świata, w tym też duchu siostry składają akt poświecenia się Sercu Jezusa, by w ten sposób przyczynić się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi i zbawienia wszystkich ludzi. Duchowość zgromadzenia można ująć w trzech słowach: Żłóbek, Krzyż, Eucharystia. To jest tajemnica: Wcielenia, Krzyża i Eucharystii. Są to trzy cuda miłości będące wyrazem niewypowiedzianej dobroci Bożego Serca. Ewangelia, a zwłaszcza Osiem Błogosławieństw to reguła postępowania wskazana przez założycielkę matkę Krucifiksę. Zakonnice zobowiązują się do radykalnego naśladowania Chrystusa ubogiego, oddanego Woli Ojca, rezygnując z posiadania i przywiązania do dóbr ziemskich, idąc drogą prostoty, pokory i łagodności. Siostry szczególnie czczą także Niepokalaną Dziewicę, gdyż jak mawiała założycielka: Kto nie czci Matki, nie jest godzien Syna; wszystkie codzienne ofiary składają Chrystusowi za Jej pośrednictwem. Od Maryi uczą się matczynej dobroci i łagodności wobec słabych i małych.
Siostry Najświętszego Serca Jezusa są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Matka Krucifiksa uczyła swoje duchowe córki, że Duch nieustannej modlitwy prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Siostry prowadzą intensywne życie sakramentalne skoncentrowane na Eucharystii, z którą ściśle związany jest kult Serca Jezusa. Szczególnie we Mszy Świętej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu siostry starają się zjednoczyć swoje serca z Sercem Jezusa Eucharystycznego. To zjednoczenie z Bogiem objawia się w służbie bliźniemu, zwłaszcza ubogiemu. Patronami zgromadzenia są: św. Józef, św. Franciszek z Asyżu, św. Antoni z Padwy oraz św. Małgorzata Maria Alacoque.

Działalność:
Siostry Najświętszego Serca Jezusa prowadzą przedszkola, żeński akademik, pracują w domach opieki społecznej, wśród biednych, chorych, ludzi starszych i samotnych. Siostry zaangażowane są także w różne formy duszpasterstwa parafialnego, katechizację, prowadzenie chórów kościelnych, opiekę nad zakrystią, kościołami, domami parafialnymi, posługują w duszpasterstwach młodzieży, rodzin, osób chorych i starszych, organizują dni odnowy duchowej oraz rekolekcje w parafiach i swoich klasztorach, wspomagają kapłanów w pracy w instytucjach kościelnych, domach biskupich, seminariach duchownych, domu dla księży emerytów.

Historia:
Założycielka zgromadzenia Marija Kozulić miłość do Najświętszego Serca Jezusowego wyniosła z domu rodzinnego; matka Mariji modliła się do Serca Jezusa prosząc o szczęśliwe powroty do domu ojca rodziny, który był kapitanem statku i często wypływał w morze. Od młodości Mariję cechowało subtelne uczucie i miłość do ubogich i słabych oraz dążenie do pogłębiania życia duchowego. Kłopoty finansowe zmusiły rodzinę do opuszczenia rodzinnej Rijeki w Chorwacji i osiedlenia się w Trieście. Tam Marija przyłączyła się do stowarzyszenia świeckiego Najświętszego Serca Jezusa, które otaczało opieką ubogie dzieci i dziewczęta. Po kilku latach wróciła do Rijeki, gdzie rozwinęła działalność charytatywną na wzór tej prowadzonej w Trieście. W 1895 roku założyła dom dla ubogich dziewcząt, w którym znajdowały one oprócz dachu nad głową także naukę zawodu i katechizmu. To dzieło dało początek nowej wspólnocie zakonnej poświęconej Najświętszemu Sercu Jezusa, którą Marija Kozulić powołała do życia w 1899 roku wraz z czterema towarzyszkami. Przybrała imię zakonne Marija Krucifiksa. Założycielka cel zgromadzenia określiła jako kształcenie i religijne wychowanie ubogich dzieci i młodzieży żeńskiej, jednak widząc i inne formy ubóstwa rozszerzyła działalność charytatywną również na inne dziedziny. Aktualnie zgromadzenie obecne jest tylko w Chorwacji, choć w przeszłości posiadało także swoje domy w Austrii oraz Niemczech, Siostry opuściły Niemcy w 2010 roku.

Strony www:

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:

Film o matce założycielce w jęz. chorwackim
Część I: http://www.youtube.com/watch?v=5Gw1k0PaJMo
Część II: http://www.youtube.com/watch?v=AZDViRe4tmc
Część III: http://www.youtube.com/watch?v=zvVKbl2Uaps
.
.
.