23 sierpnia 2011

Bracia Tyberiadzcy

.
Bractwo Tyberiadzkie
Fraternité de Tibériade
Fraternity of Tiberiade
Fraternità di Tiberiade
Fraternidad de Tiberiade
Fraterniteit van Tiberiade
Bruderschaft vom See Tiberias
Tiberiados bendruomenė

Data i miejsce założenia:
1982 rok - Belgia

Założyciel:
o. Marc Piret


Liczba zakonników na świecie: 32  * dane z 2014 roku
Bracia Tyberiadzcy obecni są w krajach: Belgia, Litwa, RD Kongo, Filipiny.
Dom generalny: Belgia (Lavaux-Sainte-Anne)

Habit aktualny:

Niebieski habit z kapturem, przepasany brązowym skórzanym paskiem, na piersi zawieszony drewniany krzyżyk.

Bracia z Siostrami Tyberiadzkimi

W Kongo i na Filipinach: habit jasno-niebieski.


Duchowość:
Życie braci opiera się na pokornej modlitwie i kontemplacji, pracy ręcznej, braterskim życiu i gościnności. Ich duchowość opiera się na nauce św. Franciszka z Asyżu i dziecięctwie duchowym św. Teresy od Dzieciątka Jezus ze szczególnym podkreśleniem ufności w Bożą Opatrzność oraz miłości do Kościoła. Dlatego żyją ubogo, w prostocie i z pracy ręcznej, ograniczając do minimum korzystanie z mediów.
Bracia kładą duży nacisk na formację duchową. Każdy poniedziałek jest dniem rekolekcji; wtedy w miarę możliwości ograniczają całkowicie swoje kontakty z osobami świeckimi. Niektórzy bracia, zgodnie ze swoim powołaniem, mogą otrzymać Sakrament Kapłaństwa.
Nazwa wspólnoty wzięła się z ewangelicznej opowieści o Piotrze kroczącym po wodach Jeziora Tyberiadzkiego. Dla założyciela pójście za Chrystusem jest taką właśnie drogą, w czasie której nieraz zdarzają się zwątpienia - tak jak u Piotra, który w chwili zawahania wpadł do wody - ale zawsze Chrystus wyciąga z głębin. Ta droga wymaga zaufania Chrystusowi, który w czasie burzy spokojnie spał w łodzi, jednak pomimo tego opowiedział na wołanie przerażonych uczniów i burzę uciszył (Mt 14, 22-33).Działalność:
Swoją działalnością apostolską Bracia Tyberiadzcy otaczają dzieci, młodzież i rodziny, by zgodnie ze swoim charyzmatem kształtować dla Kościoła i świata ludzi świętych oraz pragnących do świętości dążyć. Wspólnota organizuje obozy, rekolekcje, przyjmuje u siebie w gościnie grupy, z którymi bracia dzielą się osobistym świadectwem wiary. Swoim świadectwem dzielą się również odwiedzając parafie.Historia:
Marc Piret jako dwunastolatek odkrył małą, ukrytą chatę. Z czasem spędzał tam coraz więcej czasu w samotności i pracy; dużo się modlił oraz odkrywał Kościół, ostatecznie przyjął święcenia kapłańskie w diecezji Namur w Belgii.
W 1982 roku w Lavaux-Sainte-Anne zrealizował pragnienie, które odczuwał w sercu: dać Kościołowi małą wspólnotę braci i sióstr otwartych na Ducha Świętego, głoszących Pana Jezusa poprzez życie w jedności, modlitwie i pokornej pracy własnych rąk.
Dziś oprócz wspólnoty braci jest także mała dziesięcioosobowa wspólnota Sióstr Tyberiadzkich.
Strony www:
Belgia: www.tiberiade.be
Litwa: www.tiberiade.lt
RD Kongo: www.congo.tiberiade.be 

Filmy:Aktualizacja: 7.04.2014