6 sierpnia 2011

Mercedarki Najświętszego Sakramentu

.
Instytut Sióstr Mercedarek od Najświętszego Sakramentu (HMSS)
Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento (Mercedarias Eucaristicas)
Irmãs Mercedárias do Santíssimo Sacramento
Mercedarian Sisters of the Blessed Sacrament
Suore Mercedarie del Santissimo Sacramento
Soeurs Mercédaires du Saint Sacrement
inna nazwa: Mercedarki Eucharystki

Data i miejsce założenia:
1910 rok - Meksyk

Założycielka:
m. María del Refugio Aguilar y Torres

Liczby: 669 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Mercedarki Najświętszego Sakramentu obecne są w krajach: Meksyk, Kuba, Salwador, Gwatemala, Kostaryka, Kolumbia, Wenezuela, Chile, USA, Hiszpania, Włochy, Mozambik.
Dom generalny: Meksyk (miasto Meksyk)

Habit aktualny:

Biały habit, czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony symbol Najświętszego Sakramentu.


Habit historyczny:

Biały habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, biały szkaplerz i pelerynką, czarny welon, na piersi zawieszony symbol Najświętszego Sakramentu.
---------------------------------------Duchowość:
Zgromadzenie należy do rodziny mercedariańskiej, charakteryzującej się pragnieniem naśladowania Jezusa oraz szczególnym kultem Matki Bożej Miłosierdzia, Matki Odkupiciela. Szczególnym rysem sióstr jest duchowość eucharystyczna, na pierwszy plan wysuwająca adorację i uwielbienie Boga w Najświętszym Sakramencie.
Mercedarki są zgromadzeniem kontemplacyjno-apostolskim. Ich motto to: Ewangelizować z Maryją w świetle Eucharystii. W swojej posłudze starają się zaszczepić wszystkim miłość do Najświętszego Sakramentu.


Działalność:
Głównym powołaniem sióstr jest chrześcijańskie wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Siostry prowadzą szkoły, katechizują, opiekują się sierotami. Angażują się także w pracę parafialną, prowadzą grupy młodzieżowe, posługują w seminarium duchownym, odwiedzają chorych zanosząc im Pana Jezusa jako nadzwyczajne szafarki Komunii Świętej.


Historia:
Po przedwczesnej śmierci męża a niedługo potem syna Maria Aguilar y Torres postanowiła zostać tercjarką franciszkańską. W 1896 roku podczas rekolekcji doświadczyła głębokiej wewnętrznej przemiany, która skierowała jej życie na tajemnicę Eucharystii. Wychowując wówczas swoją jedyną córkę zrozumiała, że może służyć Bogu także będąc matką, obdarzając swoją córkę czułą miłością i ukazując jej, że jest kochana także przez Boga. Jednocześnie starała się by wszyscy, których spotykała wzrastali w wierze, szczególną uwagę poświęcając młodemu pokoleniu.
Pewnego dnia modląc się przed Najświętszym Sakramentem i obrazem Matki Bożej z Guadalupe przyszła jej myśl założenia zgromadzenia zakonnego, które starałoby się wzbudzić – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – miłość do Najświętszego Sakramentu. Zamiar ten zrealizowała w 1910 roku w mieście Meksyk, stolicy kraju. Opiekę duchową nad młodym zgromadzeniem roztoczyli ojcowie Mercedarianie, dzięki którym duchowość tego zakonu stała się także podstawą duchowości sióstr.

Strony www:
www.hhmmss.org

Aktualizacja: 28.01.2015

Filmy:


.
.