1 marca 2015

Urszulanki Maryi Niepokalanej


Siostry Urszulanki Maryi Niepokalanej z Piacenzy (OMI)
Suore Orsoline di Maria Immacolata di Piacenza
Ursulines of Mary Immaculate of Piacenza
Hermanas Ursulinas de María Inmaculada de Piacenza
Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada de Piacenza
Soeurs Ursulines de Marie Immaculée de Piacenza
Ursulinen der Unbefleckten Jungfrau Maria von Piacenza


Data i miejsce założenia:
1649 rok - Włochy

Założycielka:
bł. Brygida od Jezusa - Morello
Liczba sióstr na świecie: 765  * dane z 2012 roku
Urszulanki Maryi Niepokalanej obecne są w krajach: Włochy, Brazylia, Kenia, Tanzania, Indie.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Włochy, Brazylia, Tanzania: szary habit z białym kołnierzykiem, czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.


Kenia: szary habit, biały welon.
Niezależnie od kraju część
sióstr nie nosi habitów w ogóle

Indie: habit szary, biały welon, możliwy też habit i welon biały. Większość sióstr nosi jednolite świeckie ubranie – tradycyjne sari, z zawieszonym na piersi krzyżykiem.Habit historyczny:
Duchowość:
Jedną z cech zgromadzenia jest łączenie kontemplacji z działaniem, zwłaszcza kontemplacji Chrystusa Ukrzyżowanego, której owocem jest głęboka miłość każdej z sióstr do Pana na Krzyżu. On też uzdalnia je do kochania wszystkich ludzi, szczególnie ubogich i cierpiących.
Każda Urszulanka stara się być człowiekiem modlitwy, żyjąc w ciągłej świadomości obecności Boga, jako Jego prawdziwa służebnica, całkowicie Mu oddana, gotowa do przyjęcia cierpienia i poświęcenia dla dobra Królestwa Bożego z pokorą, uległością i radością wewnętrzną. Założycielka powtarzała siostrom, aby często zwracały się do Boga, gdyż On jest naszym dobrem i poza Nim nie mamy żadnego innego. Stąd bierze się duch zaufania Bożej Opatrzności.
Duchowość zgromadzenia wyróżnia się też szczerym nabożeństwem do Maryi Niepokalanej, która była najwierniejszą naśladowczynią Pana Jezusa. Siostry wierzą, że kochanie Jej i wzorowanie się na Niej to najkrótsza droga do świętości.
Założycielka poświęciła zgromadzenie dziełu edukacji młodzieży. Jego opiekunką obrała św. Urszulę, symbol wierności Chrystusowi aż do męczeństwa i patronkę nauczania zasad wiary chrześcijańskiej.Działalność:
Podstawowa forma działalności to edukacja. Siostry uczą i wychowują w szkołach zgromadzenia oraz szkołach diecezjalnych. Ponadto zajmują się opieką nad chorymi w szpitalach i ośrodkach zdrowia, angażują się w posługę społeczno-charytatywną wśród ubogich, a szczególnie wśród kobiet i dzieci. W Rzymie zgromadzenie prowadzi dom dla pielgrzymów.


Historia:
Bł. Brigida di Gesù Morello powołanie do życia zakonnego poczuła już w wieku 12 lat. Rodzina nie mogła zapewnić jej jednak wymaganego wówczas posagu przy wstąpieniu do klasztoru. Brygida wyszła za mąż, ale po trzech latach została bezdzietną wdową. Wówczas złożyła wieczysty ślub czystości i zaczęła pomagać ubogim, pracowała przy kościele parafialnym, uczyła dzieci katechizmu i kształciła nowe katechetki.
Postanowiła wstąpić do klasztoru kapucynek, ale nie została przyjęta, bo była wdową. Mieszkała więc samotnie, prowadząc życie ascetki, praktykując modlitwy, umartwienia i pokutę. W 1649 r. z woli księżnej Margherity de Medici Farnese otworzyła w Piacenza pierwszy dom nowego zgromadzenia sióstr urszulanek, zwany wówczas Domem św. Urszuli, którego celem miało być wychowanie i oświata dziewcząt z zamożnych rodzin. Wkrótce do klasztoru zgłosiły się pierwsze kandydatki. Brygida odmówiła przyjęcia funkcji przełożonej domu, ale zgodziła się pełnić obowiązki ekonomki i „odpowiedzialnej za sprawy duchowe”.
Brygida odznaczała się wielkim nabożeństwem do świętych, zwłaszcza do św. Franciszka z Asyżu, św. Mikołaja z Bari, św. Mikołaja z Tolentino, a przede wszystkim do św. Franciszka Ksawerego.


Strony www:
www.umisisters.org
Włochy: www.orsoline.eu
Brazylia: http://ursulinasdemariaimaculada.xpg.uol.com.br