31 marca 2015

ss. Małego Testamentu św. Franciszka


Siostry Małego Testamentu św. Franciszka
Sorelle del Piccolo Testamento di S. Francesco
Sisters of the Little Testament of St Francis
Hermanas del Pequeño Testamento de San Francisco

Data i miejsce założenia:
2006 rok - Włochy

Założycielki (od lewej):
s. Daniela del Santo Vangelo - Rossella Cancilla
s. Francesca di Gesù Povero - Serena ChiarellaLiczba sióstr na świecie:* dane z 2012 roku
Siostry Małego Testamentu św. Franciszka obecne są w krajach: Włochy
Dom wspólnoty: Włochy (Gubbio)

Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, na głowie brązowy welon, przy boku koronka franciszkańska.


Charyzmat:
Powołaniem wspólnoty jest wierne i radykalne życie duchem św. Franciszka, jego regułą oraz tzw. Małym Testamentem, który Franciszek podyktował niedługo przed swoją śmiercią. W owym testamencie święty zawarł trzy wskazania, które stały się charakterystycznym rysem duchowości wspólnoty; są to: miłość braterska, miłość ubóstwa i miłość do Kościoła i jego pasterzy. Przez profesję rad ewangelicznych członkinie chcą ściślej naśladować Chrystusa oraz oddać się całkowicie Bogu.
Codzienność sióstr to życie proste, życie głębokiej modlitwy i pobożności, w siostrzanej wspólnocie i służbie Kościołowi. Siostry chcą zawsze wiernie słuchać Kościoła i wspierać go swoją pracą według swoich możliwości. Aktualnie apostolstwo sióstr obejmuję posługę w ramach duszpasterstwa diecezjalnego wśród młodzieży i rodzin. Siostry przyjmują też w gościnę pielgrzymów.


Historia:
Wspólnotę założyły Rossella Cancilla, która przyjęła imię: s. Daniela del Santo Vangelo oraz Serena Chiarella, której imię zakonne to s. Francesca di Gesù Povero. Doświadczywszy życia duchowością franciszkańską zapragnęły, aby stała się ona ich udziałem na całe życie. 
Kobiety zwróciły się do biskupa diecezji Gubbio o aprobatę sposobu życia, który chciały prowadzić. W 2006 roku biskup zatwierdził Siostry Małego Testamentu św. Franciszka jako publiczne stowarzyszenie wiernych. Dom wspólnoty powstał w Gubbio.

Dom wspólnoty:
Sorelle del Piccolo Testamento di S. Francesco
Convento San Marziale - Gubbio,
06024 Gubbio (PG)
Italia
e-mail: pictestn1@gmail.com