7 marca 2015

Augustianki z Beninu


Siostry św. Augustyna z Beninu (SSA)
Sœurs de Saint Augustin du Bénin
Sisters of Saint Augustine of Benin
Suore di Sant'Agostino di Benin
Hermanas de San Agustín de Benin
Irmãs de Santo Agostinho de Benin
Schwestern vom heiligen Augustinus von Benin


Data i miejsce założenia:
1968 rok - Benin

Liczba sióstr na świecie: 240  * dane z 2009 roku
Augustianki z Beninu obecne są w krajach: Benin, Togo, Niger, Czad, Burundi, Włochy.
Dom generalny: Benin (Kotonu)


Habit aktualny:

Biały habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk na białym sznurku.


Duchowość:
Siostry żyją duchowością św. Augustyna, szukając Boga we wszystkim, żyjąc w siostrzanej wspólnocie, oddając się na służbę Kościołowi, aby przez ich życie i pracę Bóg stał się znany i kochany.
Szczególnym powołaniem sióstr jest dążenie do zjednoczenia z Bogiem i do wzajemnej jedności, „aby świat uwierzył”. Duch jedności ma swoje źródło w modlitwie Pana Jezusa: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 21).
Ten sam cel stawia siostrom również reguła św. Augustyna mówiąc: Zasadniczą przyczyną, dla której zgromadziliście się razem, jest to,  abyście jednomyślnie mieszkali w domu i mieli jedną duszę i jedno serce skierowane ku Bogu. Ducha wzajemnej jedności Augustianki uczą się z przykładu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Mottem zgromadzenia są słowa: Zjednoczyć się w miłości.


Działalność:
Celem Augustianek jest uświęcenie i rozwój człowieka, zwłaszcza kobiet i dzieci. Siostry czynią to poprzez chrześcijańską edukację, katechizację, naukę czytania i pisania, prowadzenie żłobków i przedszkoli, opiekę na dziećmi upośledzonymi, sierotami i osobami niepełnosprawnymi. siostry prowadzą także internaty i ośrodki zdrowia, szyją również szaty liturgiczne.

Historia:
Zgromadzenie Sióstr św. Augustyna z Beninu utworzyła grupa 31 zakonnic pochodzenia afrykańskiego należąca do Sióstr Matki Bożej Apostolskiej, wspólnoty zakonnej założonej we Francji, a obecnej wówczas w Beninie. Powstało ono jako odpowiedź na zachętę Kościoła do tworzenia rodzimych zgromadzeń zakonnych na terenach misyjnych, dzięki którym Ewangelia skuteczniej zakorzeniłaby się w miejscowych kulturach.
Augustianki zostały kanonicznie erygowane w 1968 roku przez arcybiskupa Kotonu w Beninie i są obecnie zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.


Dom generalny:
Sœurs de Saint Augustin
B.P. 738 COTONOU
tel. (00229) 21 32 12 83