8 marca 2015

Służebnice Królowej Lilii


Towarzystwo Królowej Lilii w Służbie Kościoła (CRG)
Compagnia della Regina dei Gigli al Servizio della Chiesa 
(Ancelle della Regina dei Gigli)
Society of the Queen of the Lilies at the Service of the Church 

(Handmaids of the Queen of the Lilies)
Compañia de la Reina de los Lirios al Servicio de la Iglesia 

(Esclavas de la Reina de los Lirios)
Companhia da Rainha dos Lirios à Serviço da Igreja 

(Escravas da Rainha dos Lírios)
Compagnie de la Reine des Lys au service de l'Eglise 

(Servantes de la Reine des Lys)

Data i miejsce założenia:
1935 rok - Włochy

Założycielka:
m. Liliana del Paradiso - Maria Domenica MonterealeLiczba sióstr na świecie: brak danych
Służebnice Królowej Lilii obecne są w krajach: Włochy.
Dom generalny: Włochy (San Giorgio a Cremano)


Habit aktualny:

Biały habit z pelerynką, na głowie czarny (granatowy?) welon, na piersi zawieszony medalik z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Lilii.
Siostra z nowicjuszkami


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest głoszenie przesłania o czystości serca w celu odnowy społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży i rechrystianizacji świata. Innymi słowy, chodzi o głoszenie światu Dobrej Nowiny o czystości.
Pierwszym i podstawowym środkiem realizacji tego zadania jest szerzenie znajomości Matki Bożej w nowym tytule Królowej Lilii (lilie - symbol czystości). Duchowość maryjna zgromadzenia opiera się na prawdzie o udziale Maryi w dziele Zbawienia dusz: tam, gdzie jest Matka, jest Słowo Wcielone, jest Duch Święty, jest Bóg wśród ludzi.
Cnota czystości jest racją bytu zgromadzenia, jego duchem, jego środkiem działania. Czystość ta rozumiana jest jako oczekiwanie zbawienia, bezwarunkowe przyjęcie Chrystusa w wolności ducha, autentyczny dar z samego siebie, poddanie się woli Bożej, duch służby.


Działalność:
Towarzystwo opiekuje się w San Giorgio a Cremano sanktuarium Białej Królowej Lilii, której przesłanie o czystości szerzy wśród ludzi. Temu samemu zadaniu służy prowadzone stowarzyszenie dla świeckich, dla dzieci, młodzieży i rodzin – miejsce głębokiej odnowy sumień w czystości. Ponadto siostry prowadzą przedszkole i szkołę podstawową.

Historia:
Towarzystwo Królowej Lilii w Służbie Kościoła składa się z dwóch gałęzi życia konsekrowanego: męskiej (Ojców) i żeńskiej (Służebnic). Założyła je m. Liliana del Paradiso w 1935 roku w San Giorgio a Cremano koło Neapolu.
Będąc nastolatką pociągały ją przykłady świętych kobiet lśniących czystością duszy: św. Agnieszki i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, kochała również Pana Jezusa w Eucharystii, którego często adorowała w kościele, a kiedy wieczorem była już w domu, z okna swojego pokoju patrzyła na światło palące się przed tabernakulum w sąsiednim kościele, przedłużając adorację Pana na czas wieczorny. W swoje dziewiętnaste urodziny postanowiła oddać się Bogu na zawsze.
Przeczuwając w duszy, że jej zadaniem jest szerzenie społecznego panowania Chrystusa na ziemi poprzez naśladowanie cnót najczystszej z Dziewic, Maryi, którą czciła jako Królową Lilii, w 1932 roku wstąpiła do Sióstr Misjonarek Najświętszego Boku Jezusa. Już trzy lata później założyła Towarzystwo Królowej Lilii, której pierwszą członkinią została jej była mistrzyni nowicjatu.


Strony www:
www.operareginaliliorum.org