17 marca 2015

Kanoniczki w Panu Jezusie


Kanoniczki w Panu Jezusie (CJD)
Canonissae in Jesu Domino
Sisters in Jesus the Lord (Canonesses in Jesus the Lord)
Hermanas en el Señor Jesús (Canonesas del Señor Jesús)
сёстры в Иисусе Господе (Канониссы в Иисусе Господе)

inna nazwa: Siostry w Panu Jezusie

Data i miejsce założenia:
2010 rok - USA

Założycielka:
m. Julia KubistaLiczba sióstr na świecie: 6
Kanoniczki w Panu Jezusie obecne są w krajach: USA, Rosja.
Dom generalny: USA (Reytown, MO)


Habit aktualny:

Bordowy habit z pelerynką z białym kołnierzykiem, na głowie bordowy welon z białym paskiem.Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest życie w Jezusie Panu, zgodnie z Jego słowami: Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5). Oznacza to, takie życie, aby gdy ktoś spotyka się z siostrami, mógł doświadczyć Pana Jezusa, Jego miłości i miłosierdzia, dobroci i czułości, łagodności i przebaczenia.
Jako Kanoniczki siostry w pierwszej kolejności stawiają sobie za cel pełne czci uczestnictwo w liturgii Kościoła: we Mszy Świętej oraz w Liturgii Godzin. Zgromadzenie ma także rys misyjny. Pamiętając o poleceniu Pana Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15) siostry dążą do tego, aby pociągnąć ludzkość do wiary w Pana, aby każdy człowiek na świecie mógł poznać Jezusa Chrystusa, naśladować Go, przyjąć Jego miłosierdzie i miłość i radować się z Nim w wieczności.
Innymi cechami duchowości wspólnoty to łączenie kontemplacji z działaniem, zadośćuczynienie za grzechy świata, poddanie się woli Bożej na wzór Maryi oraz wierność Magisterium Kościoła.
Życie Kanoniczek oparte jest na regule św. Augustyna. Siostry codziennie adorują Najświętszy Sakrament, uczestniczą w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, po której spędzają czas na cichym dziękczynieniu, skupiając się na intymnej relacji z Panem Jezusem we własnej duszy, którego przyjęły pod eucharystycznymi postaciami. Każdego dnia odmawiają również różaniec, a kierownictwu Duchowi Świętemu polecają skuteczność swoich wysiłków apostolskich. Cisza stanowi ważny element życia duchowego sióstr, ponieważ tylko w ciszy można usłyszeć cichy, łagodny głos swego Pana.


Działalność:
Działalność zgromadzenia nie jest ściśle określona, siostry podejmują się wszystkiego, co prowadzi do ożywienia wiary. Aktualnie jest to praca parafialna, m.in. prowadzą chór parafialny, dbają o muzykę liturgiczną, przynoszą chorym do domów Komunię Świętą, zajmują się katechizacją i ewangelizacją. Siostry włączają się również w działania broniące życia zarówno nienarodzonego, jak i osób nieuleczalnie chorych zagrożonych eutanazją. Wszystkie sprawy, którymi się zajmują oraz troski świata otaczają swoją modlitwą.


Historia:
Julia Kubista wstąpiła do misyjnego zgromadzenia Sióstr Maryknoll w 1960 roku w USA. Już od samego początku zaczęła marzyć o odrodzeniu wiary w pogrążonej w ateistycznym komuniźmie Rosji. To pragnienie wzięło się m.in. z prośby, jaką w czasach jej młodości wystosował Papież, aby po każdej Mszy Świętej odmówić modlitwy w intencji nawrócenia tego kraju. Jednak z powodu sytuacji politycznej nie był możliwy wyjazd do Rosji. Julia została skierowana na misje do Afryki, gdzie spędziła długie lata.
O Rosji zaczęła ponownie myśleć w 1995 roku, gdy była już z powrotem w swoim kraju. Wtedy spotkała dwóch amerykańskich misjonarzy - dzisiejszych Kanoników Regularnych Pana Jezusa - pracujących w Rosji we Władywostoku. Zaczęła organizować dla ich misji różnego rodzaju pomoc. Pewnego dnia zapytała, czego potrzeba w Rosji najbardziej, odpowiedzieli: Potrzebujemy sióstr!
Był to impuls, od którego w 2002 roku zaczęło formować się nowe zgromadzenie. Po rozeznaniu Bożej woli m. Julia umieściła w jednym z katolickich biuletynów informację zachęcająca do stworzenia nowej wspólnoty, która podjęłaby się pracy misyjnej w Rosji. Na to ogłoszenie odpowiedziała pierwsza kandydatka, niedługo kolejna, dając początek żeńskiej gałęzi Kanoników Regularnych Pana Jezusa. Siostry przez pierwszych kilka lat mieszkały w St. Paul w stanie Minnesota. Oficjalnie Kanoniczki w Panu Jezusie w zostały uznane jako publiczne stowarzyszenie wiernych w 2010 roku przez biskupa diecezji Kansas City w stanie Missuori.
Obecnie zgromadzenie jest niewielką wspólnotą liczącą kilka sióstr żyjących w dwóch domach: w Reytown koło Kansas City oraz we Władywostoku. Choć powstało z myślą o ewangelizacji w Rosji, nie wyklucza działalności w innych krajach.


Strony www:
www.cjd.cc