12 marca 2015

ss. Miłosierdzia z Heule


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia z Heule
Congregation of the Sisters of Charity of Heule
Congregazione delle Suore della Carità di Heule
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Heule
Congregação das Irmãs da Caridade de Heule
Congrégation des Sœurs de la Charité de Heule
Kongregation der Barmherzige Schwestern von Heule
Congregatie van de Zusters van Liefde van Heule


Data i miejsce założenia:
1838 rok - Belgia

Założycielka:
m. Agatha LagaeLiczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Miłosierdzia z Heule obecne są w krajach: Belgia, Kamerun.
Dom generalny: Belgia (Heule)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.
Habit historyczny:------------------------------------------


Siostry Miłosierdzia z Heule ok. 1960 roku.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia ma dwie podstawy: zachwyt nad Bogiem, który jest miłością i wrażliwość na potrzeby bliźnich. Bóg jest miłością – prawda ta, która jest zarazem hasłem zgromadzenia, skłania siostry do odwzajemnienia Mu miłości, jak również do miłości bliźniego wyrażonej w uczynkach miłosierdzia.
Siostry starają się dostrzegać Boga w zdarzeniach codziennego życia, odnajdują Go także w Słowie Pisma Świętego, w którym Jezus Chrystus pokazuje im, jak żyć. Szczególnymi cechami zgromadzenia są prostota, wzajemna miłość, zjednoczenie z Bogiem. Duchowość wspólnoty inspirowana jest osobą Maryi – jej wiernością i czułością, św. Wincentym a Paulo, który podnosił ludzi z ubóstwa, oraz założycielką, która uczyła, że Bóg jest miłością.

Działalność:
Aktualnie siostry prowadzą przedszkole, dom dziecka, opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, odwiedzają chorych, włączają się w opiekę zdrowotną oraz duszpasterstwo w parafiach.

Historia:
W pierwszej połowie XIX wieku dzisiejsza Belgia pogrążona była w kryzysie. Przez brak żywności i jej wysokie ceny zapanował głód, choroby i epidemie, w skutek czego wiele dzieci zostało sierotami. Dramat ten nie ominął także wsi Heule, w której mieszkała Agatha Lagae. Wraz z trzema towarzyszkami założyła w swojej miejscowości sierociniec i szkołę dla dziewcząt. Te cztery kobiety stały zalążkiem nowego zgromadzenia zakonnego. Po kilku latach pracy złożyły swoje śluby zakonne, stając się odtąd Siostrami Miłosierdzia. Miało to miejsce w 1838 roku.
Od połowy XIX wieku zgromadzenie dynamicznie się rozwijało. Siostry w dużej mierze angażowały się w działalność edukacyjną i wychowawczą, zajmowały się także ludźmi w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, prowadziły szkołę pielęgniarską, a w 1931 roku otwarły szpital. Siostry wyjechały też na misje do RPA i Kongo. Szczyt liczebny zgromadzenie osiągnęło w połowie XX wieku liczbą blisko 600 sióstr, a przyłączenie się do wspólnoty dwóch zgromadzeń: sióstr św. Wincentego a Paulo z Wevelgem i sióstr św. Józefa z Aalbeke jeszcze zwiększyło nieco tą liczbę.
Brak nowych powołań po Soborze Watykańskim II i starzenie się sióstr sprawiło, że zakonnice stopniowo wycofują się z pracy apostolskiej przekazując swoje dzieła osobom świeckim. Powróciły także z większości placówek misyjnych, choć pozostają jeszcze w Kamerunie.

Strony www:
www.zustersvanliefdeheule.be