28 marca 2015

ss. Dzieciątka Jezus z Reims


Zgromadzenie Sióstr Świętego Dzieciątka Jezus z Reims (SEJ)
Congrégation des Sœurs du Saint-Enfant-Jésus de Reims
Congregazione delle Suore del Santo Bambino Gesù di Reims
Congregation of the Sisters of the Holy Child Jesus of Rheims
Congregación de las Hermanas del Santo Niño Jesús de Reims
Congregação das Irmãs do Santo Menino Jesus de Reims
Kongregation der Schwestern vom Kinde Jesu von Reims


Data i miejsce założenia:
1670 rok - Francja

Założyciel:
bł. Nicolas RolandLiczba sióstr na świecie: 27
Siostry Dzieciątka Jezus z Reims obecne są w krajach: Francja.
Dom generalny: Francja (Reims)


Habit aktualny:


 Granatowy bezrękawnik, biała bluzka, na piersi zawieszony krzyżyk, pojedyncze siostry noszą na głowie welon.


Habit historyczny:

Strój z ok. 1839 roku
---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siostry Dzieciątka Jezus w 1969 roku.
Habit biały używany na misjach.

Charyzmat:
Duchowość zgromadzenia opiera się na tajemnicy Wcielenia. Zadaniem sióstr jest kontemplacja Pana Jezusa - Słowa Wcielonego, uniżonego z miłości do człowieka, uniżonego w żłóbku, na Krzyżu, na ołtarzu.
Duch każdej siostry powinien cechować się postawą dziecięcej prostoty na wzór Dzieciątka Jezus. Siostry posłane są, aby głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie poprzez świadectwo swojego życia oraz słowem, każdemu napotkanemu człowiekowi. Szczególnym zadaniem apostolskim zgromadzenia jest edukacja i wychowanie młodzieży, zwłaszcza ubogiej.


Historia:
Francuski ksiądz bł. Nicolas Roland święcenia kapłańskie przyjął we wczesnym wieku, mając 20 lat. Od samego początku pociągała go prawda o Wcielonym Bogu, który stał się ubogim z miłości do człowieka. Był też bardzo wrażliwy na los porzuconych, pozostawionych samym sobie, dzieci. Zaczął więc przeznaczać swoje środki materialne na zapewnienie dachu nad głową i opieki sierotom. Szkolił nauczycieli na oddanych i troskliwych wychowawców, którzy pomagaliby dzieciom odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i w Kościele.
W 1670 roku sprowadził z Rouen do Reims dwie zakonnice ze Zgromadzenia Dzieciątka Jezus założonego przez bł. Nicolasa Barre. Szybko zaczęły dołączać do nich miejscowe dziewczęta, gotowe poświęcić się Bogu w służbie dzieciom. Jeszcze w tym samym roku stały się one pierwszymi siostrami nowego Zgromadzenia Dzieciątka Jezus z Reims pod duchowym kierownictwem Nicolasa Rolanda. Zaledwie 8 lat później, mając 36 lat założyciel zmarł. Opiekę nad młodą wspólnotą roztoczył jego uczeń, św. Jan Chrzciciel de La Salle – założyciel Braci Szkolnych. Jego wpływ sprawił, że Siostry Dzieciątka Jezus stały się częścią rodziny lasalliańskiej.


Zgromadzenie przez długie lata zajmowało się wyłącznie wychowaniem i kształceniem dzieci z ubogich środowisk. Prowadziło liczne szkoły i sierocińce. W połowie XIX wieku zakonnice zajęły się także na mniejszą skalę opieką nad chorymi, posługiwały m.in. w hospicjum, domu rekolekcyjnym, a w latach 1969-1991 włączyły się w działalność misyjną w Czadzie. Posoborowy kryzys powołań sprawił, że zgromadzenie jest dziś małą wspólnotą starszych już wiekiem sióstr, żyjących w trzech domach w diecezji Reims. Potrzeba więc nowych kandydatek gotowych odnowić charyzmat bł. Nicolasa Rolanda.


Strony www:
https://soeurssaintenfantjesus.wordpress.com