25 marca 2015

Bracia Niepokalanego Poczęcia z Huijbergen


Zgromadzenie Braci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga (CFH) Zgromadzenie Braci z Huijbergen
*Fratres Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae Matris Dei (Congregatio Fratrum de Huybergen)
*Fratelli dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine, Madre di Dio (Fratelli di Huijbergen)
*Brothers of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, Mother of God (Brothers of Huijbergen)
*Hermanos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios (Hermanos de Huijbergen)
*Irmãos da Imaculada Conceição da "Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus (Irmãos de Huijbergen)
*Frères de l'Immaculée-Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu (Frères de Huijbergen)
*Brüder der Unbefleckten Empfängnis der Seligen Jungfrau Maria-Mutter Gottes (Brüder von Huhbergen)
*Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria (Congregatie Broeders van Huijbergen)

inna nazwa: Bracia z Huijbergen
Zgromadzenie złożone z braci zakonnych (bez święceń kapłańskich).

Data i miejsce założenia:
1854 rok - Holandia

Założyciel:
bp Johannes van HooydonkLiczba braci na świecie: 112  * dane z 2005 roku
Bracia Niepokalanego Poczęcia z Huijbergen obecni są w krajach: Holandia, Brazylia, Indonezja.
Dom generalny: Holandia (Huijbergen)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
Po Soborze Watykańskim II bracia przestali chodzić w habitach.
 Habit historyczny:

Czarny habit przepasany czarnym sznurem, przy boku różaniec.

Na misjach habit biały.


Duchowość:
Zgromadzenie stawia sobie za wzór postępowania Pana Jezusa, Matkę Bożą i św. Franciszka z Asyżu.
Pan Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza (Mt 9, 35-36). Bracia starają się więc odznaczać duchem miłości i współczucia z tymi, którzy cierpią.
Patronka zgromadzenia, Matka Boża Niepokalanie Poczęta, która nazwała siebie Służebnicą Pańską uczy braci całkowitej otwartości na wolę Bożą. Razem z Nią zakonnicy starają się służyć Panu.
Bracia z Huijbergen są wspólnotą należącą do Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka. Za przykładem świętego z Asyżu żyją duchem Ewangelii, wierni i ufni w moc miłości Bożej szukają pokoju i dobra, traktując wszystkich jak braci i siostry.
Zgromadzenie jest wspólnotą braterską (laicką), zakonnicy nie przyjmują święceń kapłańskich.


Działalność:
Tradycyjna działalność zgromadzenia, czyli edukacja i wychowanie młodego pokolenia aktualnie realizowana jest tylko przez braci w Indonezji, gdzie prowadzą kilka szkół podstawowych, średnich i zawodowych oraz internaty.
W Holandii i Brazylii apostolstwo skupia się na pomocy w duszpasterstwie parafialnym, towarzyszenie ludziom w żałobie oraz wspieranie pracą różnych organizacji i fundacji wspomagających m.in. ludzi ubogich i chorych, kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo, a także rodziny z dziećmi upośledzonymi.


Historia:
Braci Niepokalanego Poczęcia założył biskup Bredy Johannes van Hooydonk w 1854 roku w Huijbergen w Holandii w celu opieki nad osieroconymi chłopcami. Wkrótce przy klasztorze otwarto szkołę z internatem, która stała się ważnym w diecezji ośrodkiem edukacji katolickiej.
Szkolnictwo stało się zasadniczym celem apostolskim zakonników. Bracia prowadzili liczne szkoły, internaty i sierocińce, pracowali w szkołach państwowych. Szczególną cechą działalności zgromadzenia stało się szerokie zaangażowanie w kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo.
Posoborowy brak powołań w Holandii i Brazylii i coraz wyższy wiek zakonników sprawił, że zgromadzenie stopniowo wycofało się ze swojej właściwej działalności zamykając swoje dzieła edukacyjne i wychowawcze lub przekazując je diecezjom, bądź osobom świeckim. Jedynie w Indonezji jest ona nadal kontynuowana, gdyż jedynie tam zgromadzenie ma jeszcze nowe powołania.


Strony www:
www.abcfh.nl