2 kwietnia 2015

Małe Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Małe Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus (PSST)
Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Little Sisters of Saint Therese of the Child Jesus
Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù
Pequeñas Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús
Pequenas Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus
Kleine Schwestern der Hl. Theresia vom Kinde Jesu


Data i miejsce założenia:
1948 rok - Haiti

Założyciele:
o. Louis Farnèse Louis-Charles
m. Marie Françoise Camélia LohierLiczba sióstr na świecie: ok. 240  * dane z 2013 roku
Małe Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus obecne są w krajach: Haiti, Kolumbia.
Dom generalny: Haiti (Port-au-Prince)


Habit aktualny:

Niebieski habit wycięty w szpic, biały kołnierz, na głowie niebieski welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.
Używany również strój uproszczony: niebieska bluzka i spódnica, na głowie niebieski welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.


Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia stawia jako cel najpierw ewangelizację ubogiej ludności wiejskiej oraz kształcenie ich z zakresie rolnictwa, a następnie wspomaganie w różnych innych formach.
Duchowa droga sióstr opiera się na przykładzie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ubogim ludziom wsi chcą nie tylko pomagać, ale mają żyć wśród nich i pracować tak jak oni, ukazując im ojcowską wrażliwość Boga. Praca zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu zgromadzenia. Jego hasłem są benedyktyńskie słowa: Ora et labora – czyli módl się i pracuj.


Działalność:
Siostry nauczają katechizmu i współpracują z duchowieństwem w pracy duszpasterskiej, prowadzą gospodarstwa rolne, w których uczą ludzi ze wsi rolnictwa, a które pozwalają im także utrzymać siebie oraz swoich podopiecznych. Prowadzą również domy dziecka i kilkadziesiąt szkół podstawowych i średnich dla dzieci i młodzieży szczególnie ze slumsów, w których starają się zapewnić im posiłek, będący nieraz ich jedynym w ciągu dnia. Kobiety i młode dziewczęta uczą zawodu oraz przydatnych umiejętności, jak szycie, gotowanie, aby mogły zarabiać pieniądze i zadbać o swoje rodziny.
Zgromadzenie posiada także wiele ośrodków zdrowia, świadcząc ubogim podstawową pomoc medyczną oraz kilka szpitali, w tym jeden dla chorych na AIDS. Ponadto prowadzi kilka domów opieki dla ludzi starszych oraz szkołę kształcącą przyszłych nauczycieli.

Historia:
Zgromadzenie Małych Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus powstało w Marbial w diecezji Jacmel na Haiti. Założył je w 1948 roku o. Louis Farnèse Louis-Charles wraz z siostrą Marie Françoise Camélia Lohier w czasie, gdy większość ludności haitańskiej, zwłaszcza na wsiach, żyła w ogromnej nędzy, nie umiejąc nawet czytać i pisać.
Zainspirowany słowami z Ewangelii:  Byłem głodny, a daliście Mi jeść... (Mt 25, 35) powołał do istnienia nową wspólnotę zakonną, która wraz z ewangelizacją, uczyłaby ludność wiejską rolnictwa. W ziemi i przyrodzie widział Boży dar, ofiarowany człowiekowi po to, by mógł zapewnić sobie utrzymanie. Kształcenie rolnicze miało na celu lepsze wykorzystanie darów tkwiących w naturze, a przez to poprawę warunków bytowych ludzi na wsi i wyjście z nędzy. Zgromadzenie zajęło się także innymi formami pomocy mieszkańcom wsi.
Dzieła prowadzone przez siostry borykają się z brakami materialnymi, ponieważ Haiti jest nadal biednym krajem. Ubóstwo pogłębiło dodatkowo tragiczne trzęsienie ziemi z 2010 roku. Kilka szkół, ośrodków zdrowia i innych dzieł prowadzonych przez zgromadzenie zostało zniszczonych, a 4 siostry straciły życie wraz z ponad 100 uczniów. Dziś wspólnota powoli stara się odbudowywać zniszczone placówki.

Dom generalny:
Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
C.P. 11095 Carrefour,
Rivière Froide, Port-au-Prince
HAITI