1 listopada 2011

Uczniowie Jezusa od św. Jana Chrzciciela

.
Bracia Uczniowie Jezusa od św. Jana Chrzciciela (DJ)
Disciples of Jesus of the St. John the Baptist
Fratelli Discepoli di Gesù di San Giovanni Battista
Hermanos Discipulos de Jesùs de San Juan Bautista
Irmãos Discípulos de Jesus de São João Batista
Frères Disciples de Jésus de Saint Jean-Baptiste

Zgromadzenie kleryckie, składające się z księży, diakonów i braci.

Data i miejsce założenia:
1986 rok - Argentyna

Założyciel:
o. Agustin RosaLiczba zakonników na świecie: brak danych
Uczniowie Jezusa od św. Jana Chrzciciela obecni są w krajach: Argentyna, Chile, Meksyk.
Dom generalny: Argentyna (Salta)


Habit aktualny:

Beżowy habit przepasany paskiem lub brązowym sznurem, ciemno-brązowy szkaplerz z kapturem (lub kaptur nakładany), na piersi zawieszony duży drewniany krzyż, przy boku różaniec.
nowicjusze
postulanci

 
Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest być autentycznymi uczniami Jezusa, to jest żyć Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa w otwartości na Ducha Świętego na wzór Maryi. Bracia podejmują misję św. Jana Chrzciciela - misję głoszenia Chrystusa oraz nazywania i wykorzeniania grzechu.
W swojej duchowości szczególnie podkreślają obecność Pana Jezusa w Eucharystii, stąd też
z dużym szacunkiem i pietyzmem podchodzą do liturgii świętej, wzorując się na przykładzie i nauczaniu papieża Benedykta XVI.
Duże znaczenie odgrywa życie w braterskiej wspólnocie, w prostocie i radości serca, zachowując jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Bracia codziennie zbierają się na wspólnej modlitwie, razem spożywają posiłki, pracują, wspólnie przeżywają swoje radości i troski. Ślubując rady ewangeliczne swoim życiem dają świadectwo życia oddanego Bogu; pragną prowadzić życie biedne, pokorne, pracowite i surowe, ufając tylko w Bożą Opatrzność.
W Maryi odnajdują swoją Matkę i Mistrzynię naśladując Jej uległość i pełne przylgnięcie do Woli Bożej. 
Duchowość wspólnoty ma rys kontemplacyjny. W domach zgromadzenia jest wydzielona część objęta klauzurą, w której utrzymywana jest atmosfera ciszy i kontemplacji. Codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, medytacja Pisma Świętego, Lectio Divina, godzinne modlitewne trwanie w milczeniu przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, a także różaniec są istotnym składnikiem codziennej pobożności i środkiem do osiągnięcia zażyłości z Bogiem. 


Działalność:
Zgromadzenie poświęca się przede wszystkim posłudze ewangelizacji wśród ludzi ochrzczonych, starając się doprowadzać ich do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii. Bracia prowadzą parafie, głoszą rekolekcje, organizują dni skupienia i modlitwy, angażują się w formację ewangelizatorów.
W każdej podejmowanej posłudze podkreślają znaczenie adoracji eucharystycznej. Z misją głoszenia Ewangelii i świadectwem życia konsekrowanego starają się być obecni w instytucjach edukacyjnych, opieki zdrowotnej, domach dziecka, wśród rodzin, dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych, zepchniętych na margines, a także wśród ludzi pozbawionych wolności.Historia:
Zgromadzenie zostało założone w Argentynie w 1986 roku przez o. Agustina Rosa. Dom macierzysty znajduje się w miejscowości Salta. Aktualnie jest instytutem na prawie diecezjalnym, obejmującym gałąź męską, żeńską oraz Trzeci Zakon dla osób świeckich.

Strony www:
http://casasanroquegonzalez.blogspot.comAktualizacja: 13.09.2016