3 listopada 2011

ss. Niepokalanego Poczęcia z Saint Fraimbault de Lassay

.
Siostry Niepokalanego Poczęcia z Saint Fraimbault de Lassay (IC)
Sisters of the Immaculate Conception of Saint Fraimbault de Lassay
Suore dell'Immacolata Concezione di Saint Fraimbault de Lassay
Hermanas de la Inmaculada Concepción de Saint Fraimbault de Lassay
Irmãs da Imaculada Conceição de Saint Fraimbault Lassay

Soeurs de l'Immaculée Conception de Saint Fraimbault de Lassay
Schwestern von der Unbefleckten Empfängnis in Saint Fraimbault de Lassay


Data i miejsce założenia:
1843 rok - Francja

Założyciel:
ks. Pierre-François Huignard

Liczba sióstr: 11 * dane z 2011 roku
Siostry Niepokalanego Poczęcia z Saint Fraimbault de Lassay obecne są w krajach: Francja.
Dom zgromadzenia: Francja (Lassay les Chateaux)


Habit aktualny:

Szary habit, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyż.


Habit historyczny:

Habit z pelerynką, na głowie biały kornet, przy boku różaniec.
---------------------------------------------------

Szary habit przepasany białym sznurem z różańcem, szary szkaplerz z pelerynka i białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon, na piersi krzyż.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia zakorzeniona jest w codziennej Eucharystii, która uzdalnia siostry do silnej więzi z Chrystusem – Słowem i Chlebem Życia. Odprawiana adoracja eucharystyczna ma na celu uwielbienie Boga; jest także okazją do przedstawienia Mu próśb, wśród których szczególne miejsce zajmują modlitwy w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. Codzienne zajęcia przerywane są także modlitwą Liturgii Godzin i modlitwą osobistą.
Siostry swoje życie poświęcają Niepokalanej Dziewicy, pokornej Służebnicy Pańskiej. Jej kult pielęgnowany jest m.in. w modlitwie różańcowej, w której siostry szukają światła i siły oraz powierzają Jej potrzeby, niepokoje i nadzieje całego świata.
Zgromadzenie podkreśla znaczenie życia we wspólnocie i wzajemnego przebaczenia. Ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo każda siostra stara się wypełniać charyzmat założyciela w wierności Ewangelii, Tradycji Kościoła i konstytucjom zgromadzenia.

Działalność:
Misją zgromadzenia wyznaczoną przez założyciela: jest nauczanie dziewcząt według Serca Matki Bożej, opieka nad ubogimi chorymi w domach prywatnych oraz adoracja eucharystyczna i modlitwa za zmarłych.
Obecnie, ze względu na niewielką liczbę sióstr, zgromadzenie prowadzi jedynie dom dla emerytów, w którym siostry towarzyszą osobom starszym, pomagają im się modlić, roznoszą Komunię Świętą, zapewniają opiekę duszpasterską, dają świadectwo życia religijnego wśród ludzi świeckich. Jednakże przez całe dziesięciolecia istnienia zgromadzenie angażowało się w różną posługę: w edukację i opiekę nad dziećmi, troskę o biednych, osoby starsze, chore, siostry pracowały w parafiach, posługiwały w domu księży emerytów.
Siostry Niepokalanego Poczęcia zawsze były wspólnotą ściśle związaną z miejscową diecezją i jej potrzebami, dlatego ich służba zawsze poświęcona była Kościołowi lokalnemu.

Historia:
Zgromadzenie jest owocem kilkunastoletniego doświadczenia pracy duszpasterskiej jego założyciela ks. Pierre-François’a Huignard’a. Dostrzegał on ogromne potrzeby swojej epoki, zwłaszcza potrzebę opieki nad pogrążonymi w ubóstwie chorymi oraz większej świadomości religijnej prostego ludu.
W tym celu wraz z dwoma młodymi kobietami założył nowe zgromadzenie zakonne w 1843 roku w małej parafii w Saint Fraimbault de Lassay, w której był proboszczem. Pragnął aby wspólnota objęła opieką chorych także w ich własnych domach, oraz by przeciwdziałała szerzącej się religijnej ignorancji ówczesnych czasów poprzez edukację dziewcząt.
Założyciel poświęcił młodą wspólnotę Maryi Dziewicy, którą siostry traktują jako prawdziwą założycielką i przełożoną swojego zgromadzenia. Od tego czasu siostry wszystkie sprawy zgromadzenia powierzają Jej i nie robią nic bez modlitewnej konsultacji z Maryją. Po kilku latach pierwsze postulantki rozpoczęły formację zakonną. W 1857 roku biskup Laval tymczasowo zatwierdził konstytucje; ostateczne zatwierdzenie zgromadzenie otrzymało w 1874 roku jako instytut poświęcony opiece nad chorymi oraz edukacji. Do dziś jest wspólnotą na prawie diecezjalnym.
Ks. Pierre-François Huignard nigdy nie chciał dużego zgromadzenia i tak rzeczywiście się stało. W swojej posłudze nigdy nie wyszło ono poza granice diecezji Laval, w której zostało założone. Dziś jest małą wspólnotą żyjącą w jednym domu, która bardzo potrzebuje szczerych, oddanych Bogu serc, gotowych na nowo ożywić charyzmat założyciela, służąc Bogu w szeregach zgromadzenia.

Adres:
Soeurs de l'Immaculée Conception
Communauté de Saint Fraimbault
Route de Javron – BP 2
53110 Lassay les Châteaux
e-mail

*Merci beaucoup aux Sœurs de l'Immaculée Conception pour les informations et photos..
.
.