12 listopada 2011

Augustianie

.
Zakon Świętego Augustyna (OSA)
Ordo Sancti Augustini
Ordine di Sant'Agostino (Agostiniani)
Order of Saint Augustine (Augustinians)
Orden de San Agustín (Augustinos)
Ordem de Santo Agostinho (Agostinianos)
Ordre de Saint Augustin (Augustins)
Orden Sankt Augustins (Augustiner)
Orde van de Heilige Augustinus (Augustijnen)
Řád sv. Augustina (Augustiniáni)

zakon klerycki

Data i miejsce założenia:
1256 rok - Włochy

Założyciel:
Zakon powstał z połączenia rozproszonych wspólnot eremitów wywodzących się od czasów św. Augustyna, żyjących według jego reguły.

św. AugustynLiczby: 2824 zakonników na świecie (w tym ok. 750 braci); w Polsce 16.
Augustianie obecni są w krajach: Polska, Włochy, Austria, Belgia, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Watykan, Malta, Czechy, Słowacja, USA, Kanada, Argentyna, Urugwaj, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Ekwador, Salwador, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Panama, Dominikana, Puerto Rico, Nikaragua, Honduras, Peru, Wenezuela, Nigeria, Benin, Gwinea, Kongo, Kenia, Tanzania, RPA, Madagaskar, Algieria, Indie, Filipiny, Indonezja, Korea Płd., Japonia, Chiny, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit:

Czarny habit z nakładanym kapturem, przepasany długim skórzanym czarnym paskiem.

W niektórych krajach możliwy także habit czarny lub biały.
W niektórych prowincjach nowicjusze chodzą w białych habitach.
Duchowość:
Zakonnicy żyją według reguły św. Augustyna. Stawiał on za wzór życia wspólnoty pierwszych chrześcijan: wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę, wszystko było wspólne i każdemu było dawane według jego własnych potrzeb. Dlatego jedność we wspólnym życiu i dążeniu do Boga jest naczelną zasadą życia augustianów. We wspólnocie nie może zabraknąć miłości do Chrystusa oraz wzajemnej miłości gdyż jest ona tym co jednoczy ludzi i jest na ziemi znakiem Państwa Niebieskiego. Życie augustiańskie łączy ze sobą kontemplację z działaniem apostolskim. Polega to na przekazywaniu bliźnim odnalezionej dzięki kontemplacji prawdy. W zakonie żywy jest kult Matki Bożej Pocieszenia i Dobrej Rady, a także świętych zakonu: św. Augustyna, św. Moniki, św. Rity. Formacja kandydatów rozpoczyna się dwuletnim postulatem połączonym ze studiami filozoficzno-teologicznymi i rocznym nowicjatem, kończy się złożeniem ślubów wieczystych.
Reguła św. Augustyna


Działalność:
Augustianie angażują się w szeroko rozumiane duszpasterstwo w dziedzinach i formach wynikających z aktualnych potrzeb Kościoła. Prowadzą parafie, grupy modlitewne, stowarzyszenia dla świeckich, organizują rekolekcje i dni skupienia, katechizują, apostołują wśród młodzieży, chorych, ubogich, zajmują się działalnością naukową, misyjną, charytatywną. Augustianie są jednak gotowi posługiwać wszędzie tam, gdzie będzie to służyło dobru Kościoła. Tradycją zakonu od kilku stuleci jest także opieka nad papieską zakrystią w Watykanie.

Historia:
Zakon wywodzi się ze wspólnot eremitów powstałych po 430 roku, żyjących według reguły św. Augustyna. W XIII wieku podjęto starania w celu zjednoczenia rozproszonych wspólnot. Z polecenia papieża w 1256 roku w Rzymie spotkało się 360 przedstawicieli wszystkich klasztorów eremickich. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego zawarto unię zrzeszającą rozproszone klasztory w jeden wielki zakon, którego celem było połączenie ślubowania rad ewangelicznych z bezpośrednim duszpasterstwem wśród ludu. Pierwotna nazwa: Eremici św. Augustyna była raczej podkreśleniem kontemplacyjnego rysu duchowości zakonu niż wyrazem rzeczywistego stylu życia, który nie był już życiem eremickim, prowadzonym w odosobnieniu.

Strony www:
Polska: http://www.augustianie.pl/
Międzynarodowa: http://augustinians.net/
Strony internetowe augustianów w innych krajach
Zdjęcia pochodzą z powyższych stron internetowych.
.
.
.