21 listopada 2011

ss. Fatimskie

.
Siostry Matki Bożej Fatimskiej (FS)
Sisters of Our Lady of Fatima (Fatima Sisters)
Suore di Nostra Signora di Fatima
Hermanas de Nuestra Senora de Fatima
Irmãs de Nossa Senhora de Fátima
Soeurs de Notre-Dame-de-Fatima
Schwestern Unserer Lieben Frau von Fatima (Fatimaschwestern)

inna nazwa: siostry Fatimskie

Data i miejsce założenia:
1893 rok - Indie

Założyciel:
o. Francis Xavier Kroot MHMLiczby: 433 siostry na świecie (w tym 32 nowicjuszki)
Siostry Fatimskie obecne są w krajach: Indie, Niemcy.
Dom generalny: Indie (Pune)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Większość sióstr zrezygnowała jednak z habitów na rzecz jednolitego tradycyjnego hinduskiego świeckiego ubioru (pomarańczowe sari), nosząc jedynie krzyż na piersi. Niektóre siostry noszą biały lub niebieski habit z prostym welonem takiego samego koloru, na piersi krzyż.


Duchowość:
Powołaniem sióstr fatimskich jest życie w całkowitym oddaniu się Bogu; życie kontemplacyjne połączone z dziełami miłosierdzia, na wzór Naszego Pana i Jego Najświętszej Matki w Jej postawie całkowitego fiat wobec Boga. Duchowość zgromadzenia cechuje się poszukiwaniem Boga ponad wszystko, by poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, być wiarygodnym znakiem miłości Bożej. Żyjąc wiarą i w pokornej apostolskiej służbie bliźnim zgodnie z hasłem wspólnoty: Dzielić się Dobrą Nowiną, którą siostry same doświadczyły w swoim życiu, chcą głosić Ją, szczególnie ubogim i potrzebującym. Starają się prowadzić intensywne życie modlitwy i pokuty zgodnie z przesłaniem Matki Bożej przekazanym ludziom w Fatimie.

Działalność:
Pierwszym zadaniem zgromadzenia jest uczestnictwo w misji Chrystusa głoszenia Dobrej Nowinie o Bożym Królestwie. Zadanie to siostry poprzez działalność edukacyjną w różnego typu placówkach oświatowych, prowadzenie domów dla ludzi starszych, katechizację szczególnie uwrażliwiając na miłość do Słowa Bożego i aktywne uczestnictwo w liturgii, służbę chorym starając się łagodzić ich cierpienie oraz ucząc zaakceptowania go, opiekę nad ubogimi i osieroconymi dziećmi. Ponadto w ewangelizacji siostry starają się używać także mediów. Za najskuteczniejsze uważają jednak apostolstwo modlitwy. Zgromadzenie swoją pracę apostolską wykonuje głównie na obszarach wiejskich.

Historia:
Założycielem zgromadzenia jest holenderski misjonarz w o. Francis Xavier Kroot MHM. Od początku swojego kapłańskiego życia przepełniony był zapałem misyjnym. W 1878 roku został więc wysłany do Indii. Będąc tam zaczął myśleć o rodzimym zgromadzeniu zakonnym, ta idea bardzo absorbowała jego myśli. Kilka lat później został przeniesiony do Bellary, gdzie zetknął się z szerzącą się niemoralnością i prostytucją oraz z bardzo niskim statusem społecznym miejscowych kobiet. Tam postanowił założyć nowe zgromadzenie misyjne, przeniknięte duchem i apostolską gorliwością św. Franciszka Ksawerego, którego celem byłaby ewangelizacja tak wielu ludzi, jak to możliwe, co ostatecznie stało się w 1893 roku. Początkowo zgromadzenie nosiło nazwę Misjonarek św. Franciszka Ksawerego. W 1951 roku zmieniono nazwę na Siostry Matki Bożej Fatimskiej.

Strony www:
Dom generalny: www.fatimasisterspune.org
  - prow. Bangalore: http://fatimasistersbangalore.org