6 sierpnia 2014

Bracia św. Karola Lwangi


Bracia św. Karola Lwangi (BSCL)
Brothers of St. Charles Lwanga (Bannakaroli Brothers)
Fratelli di San Carlo Lwanga
Hermanos de San Carlos Lwanga
Irmãos de São Carlos Lwanga
Frères de Saint-Charles Lwanga


Data i miejsce założenia:
1927 rok - Uganda

Założyciel:
bp Henry Streicher MAfrLiczba zakonników na świecie: ok. 560
Bracia św. Karola Lwangi obecni są w krajach: Uganda, Kenia, Tanzania.
Dom generalny: Uganda (Kiteredde)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym sznurem, na piersi równoramienny niebieski krzyż.Duchowość:
Charyzmatem Braci św. Karola Lwangi jest poświęcenie swojego życia Bogu i służbie bliźnim, poprzez edukację młodzieży, zwłaszcza pochodzącej z ubogich rodzin, aby kształtować w niej wartości i umiejętności niezbędne do podjęcia w przyszłości ról budujących życie społeczne.
Wspólnota składa się z samych braci zakonnych, składających Bogu trzy śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Życie zgromadzenia czerpie z duchowości ignacjańskiej.
Patronami zgromadzenia jest 22 świętych męczenników ugandyjskich, którzy oddali życie za wiarę w czasie prześladowań religijnych, które miały miejsce w tym kraju w latach 1885-1887. Na ich czele stał św. Karol Lwanga.
W lokalnym języku bracia nazywani są Bannakaroli, co jest połączeniem dwóch słów: Banna oznacza "należący do”, natomiast Karoli to imię św. Karola Lwangi.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi kilka szkół podstawowych i średnich oraz dom dziecka dla dzieci osieroconych z powodu choroby AIDS ich rodziców. Na utrzymanie swoje, szkół i ubogich wychowanków bracia wykonują różne prace fizyczne, wypiekają także komunikanty.

Historia:
Zgromadzenie założył w Ugandzie w 1927 roku bp Henry Streicher MAfr jeden z pierwszych misjonarzy tego zgromadzenia przybyłych w ten rejon Afryki. W 1897 roku został Wikariuszem Apostolskim Ugandy. W 1910 roku założył zgromadzenie żeńskie, a w 1927 roku wspólnotę męską Braci św. Karola Lwangi w celu wspierania misji Kościoła Katolickiego w edukacji chłopców z regionu. Dom macierzysty zgromadzenia powstał w miejscowości Kiteredde. Wkrótce zaczęto otwierać pierwsze szkoły prowadzone przez braci.

Strony www:
www.bannakaroli.org