1 sierpnia 2014

ss. Jezusa, Maryi i Józefa


Stowarzyszenie Jezusa, Maryi i Józefa (JMJ)
Society of Jesus Mary Joseph (JMJ Sisters)
Società di Gesù, Maria e Giuseppe
Sociedad de Jesús, María y José
Sociedade de Jesus, Maria e José
Société de Jésus, Marie, Joseph
Sociëteit van Jezus, Maria, Jozef (Zustres JMJ)
Tarekat Jesus Maria Joseph


Data i miejsce założenia:
1840 rok - Holandia

Założyciel:
o. Mathias Wolff SJLiczba sióstr na świecie: 1341 (w tym 64 nowicjuszki)  * dane z 2008 roku
Siostry Jezusa, Maryi i Józefa obecne są w krajach: Holandia, Włochy, Ghana, Tanzania, Indie, Indonezja.
Dom generalny: Holandia (’s-Hertogenbosch)


Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego. Znakiem wspólnym jest jednolity krzyż zawieszony na szyi.

W Indonezji, Afryce i część sióstr w Indiach: biały habit i welon.
W Indonezji i Afryce na co dzień możliwy także habit niebieski lub szary i niebieski welon z białą wypustką.
W Holandii siostry
przestały
chodzić w habitach.
W Indiach jednolity świecki
strój: tradycyjne sari w kolorze
pomarańczowym
lub biały habit i welon.


Habit historyczny:


siostry w 1946 roku
Na misjach habit i welon biały.
--------------------------------------------------

siostry w 1964 roku
Na misjach habit i welon biały.


Duchowość:
U podstaw duchowości leży przekonanie, że ten Duch, który posyłał Pana Jezusa, aby szedł z miasta do miasta i głosił Dobrą Nowinę ubogim, pełniąc wolę Ojca, ten sam Duch dziś posyła siostry, aby pełniły misję apostolską zgodnie z wolą Boga. I podobnie jak Pan Jezus posłał swoich uczniów, aby głosili Królestwo Boże (Łk 9, 2), tak samo dziś posyła siostry, aby czyniły to samo poprzez dzieła edukacji.
Posłuszeństwo woli Bożej zajmuje więc centralne miejsce w życiu zgromadzenia. Założyciel nauczał siostry, aby zawsze gotowe były pójść tam, gdzie przełożone je poślą: Gdy jesteś tam, gdzie Bóg tego chce, bądź tam, ale gdy chce cię gdzieś indziej, odejdź. Polecał także kształtować w sobie ducha bezinteresowności, wewnętrznej wolności, skromności, powściągliwości w mowie, żarliwej modlitwy i zapału do wszystkiego, co dotyczy chwały Bożej.
Zgromadzenie cechuje się głęboką miłością do osób Jezusa, Maryi i Józefa, nabożeństwem do Maryi Królowej Serc oraz do Najświętszego Serca Pana Jezusa.Działalność:
Powołaniem sióstr jest przede wszystkim edukacja i wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży, co realizują w szkołach różnego typu i innych formach edukacji, w tym także w szkołach specjalnych dla dzieci upośledzonych umysłowo. Ponadto siostry niosą pomoc chorym w szpitalach, przychodniach, sanatoriach, ludziom chorym na AIDS, prowadzą szkołę dla pielęgniarek, domy opieki dla ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz domy dziecka. Zgromadzenie gotowe jest podjąć się każdego apostolstwa zgodnego z wolą Bożą.


Historia:
Stowarzyszenie Jezusa, Maryi i Józefa założył pochodzący z Luksemburgu ks. Mathias Wolff. W młodości chciał wstąpić do jezuitów, jednak było to niemożliwe, gdyż w wyniku Rewolucji Francuskiej zakon został rozwiązany przez władze świeckie. Został więc księdzem diecezjalnym. Gdy tylko przywrócono istnienie zakonu, Mathias wstąpił do jego nowicjatu w 1815 roku. Niedługo później został oddelegowany do klasztoru w Culemborg w Holandii.
Prowadząc tam działalność duszpasterską zwrócił uwagę na smutny los miejscowych kobiet i dziewcząt. Brak edukacji dla nich, zaniedbanie ze strony społeczeństwa sprawiały, że praktycznie pozbawione były głosu. Postanowił zorganizować szkołę dla dziewcząt. Jego entuzjazm i zaangażowanie przyciągnęły młode kobiety gotowe całkowicie poświęcić się pracy na rzecz dziewcząt.
Pierwsze trzy zostały wysłane do Belgii do Sióstr Notre Dame z Namur w celu odbycia formacji zakonnej. W 1822 roku powróciły i osiedliły się w Amersfoort, dając początek Zgromadzeniu Sióstr Notre Dame z Amersfoort pod kierownictwem o. Mathiasa.
Z powodu podziałów, jakie w 1840 roku pojawiły się w zgromadzeniu między siostrami o. Mathias objął bezpośredni zarząd nad trzema klasztorami, które zostały odłączone od domu w Amersfoort, w którym zostały tylko przełożona i trzy inne siostry. Był to początek nowego bliźniaczego zgromadzenia o nazwie Stowarzyszenie Jezusa, Maryi i Józefa z domem macierzystym w Engelen. Samo zgromadzenie podaje jednak zwykle jako datę założenia rok 1822, a więc rok, w którym narodził się charyzmat i pierwsza wspólnota sióstr, w której Stowarzyszenie ma swoje korzenie.


Siostry realizowały charyzmat założyciela poprzez edukację dziewcząt, z czasem rozwijały się także inne formy działalności, m.in. pracę wśród chorych i ludzi w podeszłym wieku.
Wspólnota została zatwierdzona na prawie papieskim już w 1855 roku. W 1872 roku liczyła 262 siostry i 93 nowicjuszki; w 1897 roku było już 1068 sióstr i 53 nowicjuszki, natomiast w 1922 roku zakonnic było 1729, a w 1947 roku 2323 siostry. Zgromadzenie rozwijało się do Soboru Watykańskiego II, gdy w 1962 roku liczyło 2422 siostry. Po soborze liczba sióstr zaczęła spadać. W 2008 roku było ich już tylko 1322. W przeszłości zgromadzenie obecne było także w Afganistanie, Australii i USA.

Strony www:
www.socjmj.org
Holandia: www.socjmjnl.nl
Indie – prowincja Bangalore: www.jmjbangalore.orgl
Indie – prowincja Guntur: www.jmjgunturprovince.org
Indie – prowincja Raipur: http://jmjraipur.com/jmjgroup/

Filmy: