8 sierpnia 2014

Elżbietanki z Graz


Elżbietanki z Graz
Elizabethan Sisters of Graz
Suore Elisabettine di Graz
Hermanas Elisabetinas de Graz
Elisabethinerinnen von Graz


Data i miejsce założenia:
1690 rok - Austria

Założycielka:
Zgromadzenie wyłoniło się ze zgromadzenia, które założyła m. Apolonia Radermecher w 1622 roku.

m. Apolonia RadermecherLiczba sióstr na świecie: 15   * dane z 2013 roku
Elżbietanki z Graz obecne są w krajach: Austria
Dom generalny: Austria (Graz)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz z białym kołnierzykiem o rogach zaokrąglonych, na głowie czarny welon z białą wypustką, przy boku różaniec.

Habit historyczny:
Duchowość:
Elżbietanki z Graz żyją według Świętej Ewangelii, zgodnie z Trzecią Regułą św. Franciszek z Asyżu, składając śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Ślubem czystości wybierają celibat dla Królestwa Bożego i oddają się niepodzielnym sercem tylko Bogu. Przez ślub ubóstwa zobowiązują się do prostej formy życia i zrzekają się prawa do swobodnego dysponowania rzeczami doczesnymi. Natomiast ślubem zobowiązują się do przestrzegania postanowień przełożonych zgodnie z konstytucjami zgromadzenia.
Za przykładem swojej patronki św. Elżbiety z Turyngii poświęcają się służbie chorym przez opiekę pielęgniarską. Duch zgromadzenia opiera się na trzech zasadach: nic ponad Bożą wolę, wszystko na wieczną chwałę Bożą oraz posługa chorym pełniona w duchu bezinteresownej miłości, a nie dla własnych korzyści.
W życiu modlitewnym pierwsze miejsce zajmuje codzienna Msza Święta, Liturgia Godzin oraz Różaniec. Ponadto siostry poświęcają czas na modlitwę osobistą oraz inne ćwiczenia duchowne.


Działalność:
Zgodnie z charyzmatem działalnością priorytetową Elżbietanek jest posługa miłości wobec chorych, głównie pielęgniarska, w prowadzonym przez zgromadzenie szpitalu.


Historia:
W roku 1622 Apolonia Radermecher, jedna z tercjarek franciszkańskich opiekujących się biednymi i chorymi, przybyła do Aachen, by wraz z towarzyszkami zaopiekować się przytułkiem dla biednych, zostając “Mistrzynią Przytułku”. Ten roku przyjmuje się za rok powstania zgromadzenia, choć dopiero w 1626 roku, po licznych wątpliwościach Apolonia oraz jej dwie towarzyszki postanowiła przyjąć habit zakonny. Zgromadzenie szybko się rozwijało, powstawały kolejne klasztory, które stawały się samodzielnymi domami, przy których zakładano szpitale.
Do Graz Elżbietanki przybyły z niemieckiego klasztoru w Düren z inicjatywy hrabiny Marii Teresy von Wagensperg, która chciała, aby siostry założyły szpital w mieście. Graz był pierwszym klasztorem Elżbietanek na ziemi austriackiej. Również i on stał się niezależną placówką, stanowiąc dziś samodzielne zgromadzenie na prawie papieskim.

Strony www:
www.elisabethinen.at

Filmy: