22 sierpnia 2014

Misjonarze Maryi Niepokalanej


Stowarzyszenie Misjonarzy Maryi Niepokalanej (MMI)
Society of Missionaries of Mary Immaculate
Società dei Missionari di Maria Immacolata
Sociedad de los Misioneros de María Inmaculada
Sociedade dos Missionários de Maria Imaculada
Société des Missionnaires de Marie Immaculée


Data i miejsce założenia:
1998 rok - Brazylia

Założyciel:
o. Arul Raj OMILiczba zakonników na świecie: ok. 450
Misjonarze Maryi Niepokalanej obecni są w krajach: Brazylia, Indie, Etiopia, Sudan Płd., Tanzania, Zambia.
Dom generalny: Indie (Meerut)


Habit aktualny:

Biała sutanna przepasana czarnym pasem, na piersi zawieszony krzyż.Duchowość:
Misjonarze Maryi Niepokalanej to stowarzyszenie życia apostolskiego kapłanów, którego celem jest podjęcie pracy w najtrudniejszych misjach na świecie i rozwijanie ich. Kapłani chcą kochać Boga służąc ubogim i dzielić z nimi wartości głoszone przez Chrystusa.
Duchowość wspólnoty skupia się na tajemnicy Królestwa Bożego, którego budowniczym jest sam Pan Jezus i które zarazem zawarte jest w Jego Osobie. Wzorując się na Jezusie Chrystusie, który nie chciał niczego innego, jak tylko spełnienia woli Swojego Ojca i ustanowienia Jego Królestwa na ziemi, Misjonarze są gotowi pójść zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Taka gotowość wymaga od nich rezygnacji z samego siebie i oderwania od rzeczy materialnych. Ubóstwo jest bardzo ważnym aspektem życia stowarzyszenia. Mocno podkreślana jest prawda, że Chrystus jest Odkupicielem wszystkich ludzi: z każdej grupy społecznej, każdego koloru skóry i każdego wyznania.
Ponadto duchowość Misjonarzy oparta jest na Eucharystii, Słowie Bożym i Krzyżu Chrystusa. Szczególną cechą duchowości wspólnoty jest lojalność wobec Boga, Jego Kościoła, wobec stowarzyszenia i charyzmatu założyciela.


Działalność:
Apostolstwem stowarzyszenia jest działalność misyjna. Priorytetem w niej jest nie tyle tworzenie nowych parafii na terenach misyjnych, co objęcie opieką duszpasterską dużych i trudnych obszarów i poprzez rozwijanie działalności duszpasterskiej stworzenie warunków dla tworzenia nowych diecezji. Tego typu misję obejmującą setki kilometrów stowarzyszenie prowadzi na terenach Amazonii w Brazylii. Ponadto Misjonarze włączają się w działalność misyjną w innych krajach szczególnie starając się podnieść poziom warunków życiowych ludzi najuboższych i zaniedbanych.

Historia:
Misjonarzy Maryi Niepokalanej założył indyjski zakonnik o. Arul Raj OMI. Wcześniej, w 1984 roku, założył w Indiach żeńską wspólnotę Córek Maryi Niepokalanej, która miała na celu pomagać mu w pracy wśród mieszkańców misji w Pandravedu, w której inni księża nie chcieli pracować z powodu bardzo ciężkich warunków tam panujących.
Inspiracją do powstania gałęzi męskiej był abp Vitorio Pavanello, ordynariusz brazylijskiej diecezji Campo Grande. W 1990 roku w czasie wizyty o. Arula u biskupa, ten zwrócił się do niego z pytaniem o możliwość założenia wspólnoty kapłanów, którzy wspomogliby swoją posługą duże potrzeby duszpasterskie krajów Ameryki Łacińskiej. Słowa zachęty do stworzenia męskiej wspólnoty płynęły także od bpa Madrasu w Indiach. Jednak dopiero w 1998 roku o. Raj przedstawił biskupowi Campo Grande oraz radzie diecezjalnej oficjalną prośbę o zgodę na powstanie Stowarzyszenia Misjonarzy Maryi Niepokalanej, otrzymując akceptację. W tworzenie zgromadzenia męskiego i pomoc o. Arulowi w formowaniu pierwszych kapłanów żywo zaangażowały się Córki Maryi Niepokalanej, stąd siostry wymieniane są zwykle jako współzałożycielki.
Od początku celem stowarzyszenia było nie tyle dawać Kościołowi więcej kapłanów, lecz przede wszystkim formować lepiej wykształconych i bardziej zmotywowanych misjonarzy do służby w najtrudniejszych misjach świata.
Obecnie wspólnota cieszy się bardzo licznymi powołaniami. Ponieważ zdecydowana większość z nich pochodzi z Indii, dom generalny został przeniesiony z Bandeirantes w Brazylii do Meerut w Indiach.