8 stycznia 2016

Elżbietanki z Brna


Elżbietanki z Brna (OSE)
Elizabethan Sisters of Brno
Suore Elisabettine di Brno
Hermanas Elisabetinas de Brno
Elisabethinerinnen von Brünn
Sestry Alžbětinky z Brna


Data i miejsce założenia:
1749 rok - Czechy

Założycielka:
Zgromadzenie wyłoniło się ze zgromadzenia, które założyła m. Apolonia Radermecher w 1622 roku.

m. Apolonia RadermecherLiczba sióstr na świecie: brak danych
Elżbietanki z Brna obecne są w krajach: Czechy.
Dom generalny: Czechy (Brno)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek zapinany pod szyją oraz czarny welon.


Duchowosć:
Elżbietanki z Brna to zgromadzenie franciszkańskie, które za przykładem swojej patronki św. Elżbiety Węgierskiej – tercjarki franciszkańskiej, chce naśladować Jezusa Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego, poprzez zachowywanie Świętej Ewangelii. Od św. Elżbiety siostry uczą się także całkowitego poddania się Bogu, ofiarnej służby ludziom chorym oraz dostrzegania w nich samego Boga.
Duchowość wspólnoty cechuje się ponadto miłością Chrystusa w tajemnicy Jego wcielenia, śmierci i zmartwychwstania, wielką czcią do Pana obecnego w Eucharystii, życiem w ubóstwie, pokorze, prostocie i radosnej nadziei życia wiecznego.

Działalność:
Opieka pielęgniarska wśród chorych jest celem apostolskim zgromadzenia. Aktualnie siostry realizują go w prowadzonym przez siebie hospicjum, gdzie służą cierpiącym, starszym i opuszczonym osobom jako pielęgniarki i opiekunki. Elżbietanki gotowe są pełnić też innego rodzaju pracę apostolską, ale tylko wtedy, gdy nie będą w stanie wypełniać swojego głównego zadania.

Historia:
W roku 1622 Apolonia Radermecher, jedna z tercjarek franciszkańskich opiekujących się biednymi i chorymi, przybyła do niemieckiego Aachen, by wraz z towarzyszkami zaopiekować się przytułkiem dla biednych, zostając “Mistrzynią Przytułku”. Rok ten przyjmuje się za rok powstania zgromadzenia, choć dopiero w 1626 roku, po licznych wątpliwościach Apolonia oraz jej dwie towarzyszki postanowiła przyjąć habit zakonny. Zgromadzenie szybko się rozwijało, powstawały kolejne klasztory, które stawały się samodzielnymi domami, przy których zakładano szpitale.
Klasztor w czeskim Brnie powstał w 1749 roku. Stało się tak, dzięki hrabinie Marii Elżbiecie Waldorfowej, która rok wcześniej odwiedziła klasztor Elżbietanek w Wiedniu i postanowiła założyć podobny w Brnie. Zakupiła dom i sprowadziła z Wiednia siostry, które objęły opieką chorych i potrzebujących z okolicy. Oprócz przyklasztornego szpitala siostry prowadziły też aptekę. W okresach niepokoju opiekowały się ponadto rannymi żołnierzami.
Okres komunizmu znacznie ograniczył działalność statutową zgromadzenia. Choć szpital został znacjonalizowany, siostrom udało się przez cały ten czas w pewnym zakresie pracować wśród chorych.

Strony www:
http://alzbetinky.webnode.cz