31 marca 2017

ss. Małej Rodziny św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Siostry Małej Rodziny św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Sisters of the Little Family of Saint Therese of the Child Jesus
Suore della Piccola Famiglia di Santa Teresa del Bambino Gesù
Hermanas de la Pequeña Familia de Santa Teresita del Niño Jesús
Irmãs da Pequena Família de Santa Teresa do Menino Jesus
Soeurs de la Petite Famille de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus


Data i miejsce założenia:
1931 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Angelo LolliLiczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Małej Rodziny św. Teresy od Dzieciątka Jezus obecne są w krajach: Włochy.
Dom generalny: Włochy (Rawenna)


Habit aktualny:

Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.
Siostry noszą jednolity świecki strój w kolorze granatowym oraz krzyż zawieszony na piersi.


Charyzmat:
Charyzmatem zgromadzenia jest współpraca w zbawianiu dusz poprzez posługę miłości w różnych pracach charytatywnych. Polega to na uobecnianiu przez siostry w dzisiejszych czasach współczującego i miłosiernego Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, lecząc wszelkie choroby i słabości wśród ludu (Mt 4, 23). Dlatego też poświęcają się pomocy ubogim i chorym na ciele i duszy.
Szczególną troską siostry otaczają osoby przewlekle chore i opuszczone, które pozostają na marginesie społeczeństwa, ponieważ są uznane za „nieprzydatne” przez społeczeństwo z powodu ich przeciągłego złego stanu zdrowia. Wedle słów założyciela zadaniem sióstr jest wlewać balsam dobroci i wiary w świat smutku, opuszczenia i cierpienia. Aktualnie charyzmat zgromadzenia siostry wypełniają poprzez posługę w hospicjum dla przewlekle chorych.
Codzienna życie duchowe wspólnoty prowadzone jest na wzór tzw. małej drogi dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Założyciel sam starał się i uczył też siostry, wcielać w życie pozostawiony przez nią przykład ducha pokory, prostoty i ufności względem Boga oraz czynienia wszystkiego, choćby drobnego, z miłości.


Historia:
Ks. Angelo Lolli, niedługo po swoich święceniach kapłańskich w 1903 roku, poczuł, że jego duszę ogarnia pragnienie poświęcenia się tym ludziom, o których nikt inny nie myślał. Ludzie najbardziej potrzebujący, najbardziej opuszczeni, najbardziej cierpiący stali się celem jego działalności. Dla nich podejmował szereg inicjatyw; m.in. w 1911 roku w Rawennie założył stowarzyszenie, które skupiało osoby opiekujące się ubogimi chorymi w ich domach zupełnie za darmo. Otworzył także warsztat dziewiarski, aby dać miejsca pracy dla ubogiej młodzieży z miasta.
Ks. Lolli uświadomił sobie, że istnieją ludzie przewlekle chorzy, którzy będąc samotnymi, nie mogą pozostawać w domu, ale też nie mają gdzie się leczyć i otrzymać opieki z powodu braku pieniędzy. W 1928 roku założył więc dla nich Hospicjum św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Inną inicjatywą ks. Lolli było otwarcie apteki, w różnych miejscach kraju kwestował też na potrzeby swoich ubogich podopiecznych.
Pierwsza grupa kobiet gotowych poświęcić całe swoje życie posłudze chorym w hospicjum wraz z ks. Lolli, pojawiła się spontanicznie. W 1931 roku kapłan uformował z nich nową wspólnotę zakonną, została ona oficjalnie uznana przez Kościół w 1955 roku jako Siostry Małej Rodziny św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą siostry zaczęły żyć, wynikała z głębokiego nabożeństwa, jakie założyciel miał do tej świętej.

Strony www:
www.operasantateresa.it/j/index.php
e-mail: piccola.famiglia@libero.it

Filmy: