13 marca 2017

Córki Maryi z Pesche


Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi z Pesche
Congregatione Filiarum Mariae
Congregation of the Daughters of Mary of Pesche
Congregazione delle Figlie di Maria di Pesche
Congregación de las Hijas de María de Pesche
Congregação das Filhas de Maria de Pesche
Congrégation des Filles de Marie de Pesche
Kongregation der Töchter Mariens von Pesche


Data i miejsce założenia:
1835 rok - Belgia

Założyciele:
ks. Nicolas Joseph Baudy
m. Maria Francoise Lorsignol

Liczba sióstr na świecie: 115 (w Polsce: 2)  * dane z 2008 roku
Córki Maryi z Pesche obecne są w krajach: Belgia, Polska, Argentyna.
Dom generalny: Belgia (Pesche)


Habit aktualny:Zgromadzenie założone jako habitowe. W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.
Znakiem wspólnym jest zawieszony na piersi drewniany krzyż.Habit historyczny:


 -------------------------------------------


 -------------------------------------------


-------------------------------------------
Duchowość:
Duchowość zgromadzenia koncentruje się wokół Eucharystii, która jednoczy siostry z Chrystusem Odkupicielem i z całym Kościołem, jest ich życiem i siłą w pełnym oddaniu się dla Boga i w służbie drugiemu człowiekowi. Wzór takiej postawy czerpią z Matki Bożej, do której mają wielkie nabożeństwo.
Siostry starają się prowadzić życie głęboko zjednoczone z Bogiem oraz trwać w jedności między sobą we wspólnocie zakonnej. Ważną cnotą w zgromadzeniu jest prostota i gościnność rozumiana jako bycie do dyspozycji innych.
Kolejną cechą Córek Maryi jest współpraca z kapłanami, dlatego siostry nieustannie pogłębiają i łączą się z misją Kościoła.

Działalność:
Główną formą apostolstwa jest wychowywanie dzieci i młodzieży do życia w wierze w przedszkolach, szkołach i uczelniach, a także poprzez duchową formację młodego pokolenia w parafiach, organizowanie sesji biblijnych, katechizację, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych. Siostry pomagają dzieciom z problemami edukacyjnymi, odwiedzają ludzi starszych, samotnych, chorych, towarzyszom rodzinom przeżywającym żałobę, pracują w kuriach biskupich i seminariach. Prowadzą także dom dla samotnych matek oraz matek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w Argentynie ośrodek dla dzieci ulicy.
W Polsce, w jedynym domu zgromadzenia, który znajduje się w Częstochowie, Córki Maryi prowadzą przedszkole językowe.

Historia:
Powstanie Zgromadzenia Córek Maryi wiąże się z okolicznościami prześladowania Kościoła Katolickiego, podczas Rewolucji Francuskiej. Odrzucano wówczas wiarę w Boga i na szeroką skalę stosowano politykę laicyzacji społeczeństwa, niszczono świątynie, bezczeszczono relikwie, zabraniano sprawowania nabożeństw. Wielu księży musiało się ukrywać; jednym z nich był ks. Nicolas Joseph Baudy, proboszcz w małej belgijskiej wiosce Pesche.
Gdy wrócił do swojej parafii zastał ludzi pogrążonych w ignorancji religijnej. Ks. Baudy postanowił powołać do istnienia wspólnotę sióstr, która zajęłaby się nauczaniem religii oraz wychowaniem dzieci i młodzieży do dojrzałego życia w wierze dla współdziałania w dziele Odkupienia. Zaangażował do tego dwie kobiety, jedną z nich była Françoise Lorsignol, późniejsza współzałożycielka zgromadzenia. W 1819 roku zaczęły one nauczanie w maleńkiej szkole na plebanii w Pesche. Z czasem rosnąca grupa nauczycielek przekształcała się w zgromadzenie zakonne. Aby siostry mogły wieść bardziej zorganizowane życie, zdecydowano o wyborze przełożonej, którą miała zostać Françoise.
W 1824 roku nowy opiekun duchowy wspólnoty (ks. Baudy zmarł międzyczasie) wysłał Francoise do klasztoru, aby wpoiła sobie zasady życia zakonnego. Po jej powrocie zredagowano konstytucje, które otrzymały zatwierdzenie miejscowego biskupa w 1835 roku. Wtedy też pierwsze trzy siostry złożyły śluby oraz założyły habity zakonne. Rok ten uznaje się za datę założenia Zgromadzenia Córek Maryi.
Zgromadzenie szczyt rozwoju osiągnęło w I poł. XX wieku. W 1923 roku siostry wyjechały na misje do RD Konga. W 1930 roku wspólnota liczyła 668 sióstr. Okres posoborowy to znaczny spadek liczebny Córek Maryi. W 1970 roku kongijskie siostry usamodzielniły się tworząc nowe zgromadzenie Sióstr Najświętszej Maryi z Matadi. Wówczas liczba Córek Maryi wynosiła już tylko 353 i z biegiem lat, z powodu braku powołań, ciągle malała, aż do liczby 115 zakonnic w 2008 roku.

Strony www:
Polska: www.corkimaryi.pl
Belgia: www.pesche.eu