4 marca 2017

Misjonarze Indyjscy


Indyjskie Stowarzyszenie Misyjne (IMS)
Societas Missionariorum Indiae Orientalis
Indian Missionary Society
Società dei Missionari Indiani
Sociedad Misionera India
Sociedade Missionária Indiana
Société Missionnaire Indienne
Indische Missionsgesellschaft


Data i miejsce założenia:
1941 rok - Indie

Założyciel:
o. Gaspar Arsenius PintoLiczba zakonników na świecie: 301 (w tym 209 kapłanów)  * dane z 2014 roku
Misjonarze Indyjscy obecni są w krajach: Indie, USA, Niemcy.
Dom generalny: Indie (Varanasi)


Habit aktualny:

Biała sutanna

Zgromadzenie założył indyjski kapłan Gaspar Arsenius Pinto. W 1941 roku przybył do Varanasi, świętego miasta wyznawców hinduizmu i buddyzmu, do którego każdego roku przybywały miliony pielgrzymów, z zamiarem założenia wspólnoty łączącej w swojej działalności Ewangelię Jezusa Chrystusa z duchowym i kulturowym dziedzictwem Indii. W owych czasach taka forma działalności był czymś nowym, dlatego charyzmat zgromadzenia zaczęto określać jako pionierska ewangelizacja.
Celem zgromadzenia jest więc ewangelizacja i inkulturacja. Misjonarze Indyjscy przepojeni wartościami Ewangelii, starają się tworzyć wspólnoty skupione wokół Jezusa Chrystusa i ewangelizować wykorzystując bogactwo duchowe i kulturalne Indii. Szczególnym zadaniem jest szerzenie harmonii społecznej poprzez różnorodną współpracę z ludźmi różnych religii, wyznań, kultur i środowisk. Współpraca ta, jak i cała działalność apostolska zgromadzenia, ukierunkowana jest na pomoc ludziom najsłabszym, będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej: ubogim, zmarginalizowanym, kobietom, dzieciom.
Tradycyjną formą działalności apostolskiej było tworzenie stacji misyjnych, w których dbano o duszpasterskie potrzeby małych chrześcijańskich społeczności, zajmowano się także edukacją, uczono dorosłych m.in. czytać i pisać. Współcześnie zakonnicy prowadzą centra duchowości, dzielą się Słowem Bożym z ludźmi innych wyznań, angażują się w dialog międzyreligijny, opiekują się ubogimi, odrzuconymi przez społeczeństwo, niepełnosprawnymi, uzależnionymi, prowadzą szkoły przeznaczone szczególnie dla ubogich dzieci i młodzieży, wydają multimedia o tematyce społeczno-religijnej, edukują poprzez teatr, czytelnie i biblioteki. Nieodłączną częścią życia i misji Misjonarzy jest wykorzystywanie w działalności indyjskiej duchowości, filozofii, sztuki, architektury, muzyki, wartości patriotycznych, lokalnych języków.
Początkowo członkowie wspólnoty nie składali ślubów; w 1953 roku przekształcono ją w zgromadzenie zakonne, Misjonarze złożyli wówczas śluby zakonne. Dziś wspólnota jest instytutem zakonnym na prawie papieskim.

Strony www:
http://ims.ind.in
  - prow. Varanasi: http://ims.org.in
  - prow. Delhi: www.imsdp.org
  - region Ranchi: http://imsrp.org