15 marca 2017

Bractwo Misyjne Jana Pawła II


Stowarzyszenie Ojców Bractwa Misyjnego Jana Pawła II (FMJP2)
Fraternitas Missionalis Joannes Paulus II
Society of the Fathers of the Missionary Fraternity John Paul II
Società dei Padri della Fraternità Missionaria Giovanni Paolo II
Sociedad de los Padres de la Fraternidad Misionera Juan Pablo II
Sociedade dos Padres da Fraternidade Missionária João Paulo II
Société des Pères de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II


Data i miejsce założenia:
2009 rok - Włochy

Założyciel:
o. Pierre AguilaLiczba członków na świecie: brak danych
Ojcowie Bractwa Misyjnego Jana Pawła II obecni są w krajach: Francja.
Dom generalny: Francja (Fréjus)


Habit aktualny:

Ojcowie i seminarzyści: Biały habit przepasany czarnym pasem, na piersi możliwy zawieszony krzyżyk.Bracia: Brązowy habit przepasany brązowym pasem, na piersi zawieszony krzyżyk.Habit historyczny:


Początkowo używany był strój w kolorze czarnym. W okresie formacji początkowej przepasany skórzanym paskiem.Duchowość:
Bractwo Misyjne Jana Pawła II jest powołane, aby nieść Dobrą Nowinę tym, którzy są daleko (Dz 2, 39) oraz świadczyć bliźnim miłosierdzie Pana Jezusa Dobrego Samarytanina.
Wspólnota stawia sobie dwa podstawowe cele: iść na spotkanie tych, którzy nie chodzą do kościoła oraz obudzić ducha misyjnego ludzi ochrzczonych, aby przez świadectwo chrześcijańskiego życia oraz przy wykorzystaniu swoich talentów, zaangażowali się całym sercem w ewangelizację i misje ad gentes.
Bractwo opiera się na czterech filarach duchowości misyjnej określonej przez papieża Jana Pawła II: Całkowita uległość Duchowi Świętemu, który upodabnia członków bractwa do Chrystusa, jest ożywiającą duszą Kościoła oraz udziela im darów i charyzmatów koniecznych do pełnienia misji. Jednym z tych darów jest radość, która jest cechą charakterystyczną wspólnoty.
Drugi filar to osobista relacja z Panem Jezusem, której podstawą jest intensywne życie modlitewne. Niezależnie od wagi pracy apostolskiej, bractwo traktuje codzienną modlitwę osobistą jako zasadniczą przestrzeń spotkania z Bogiem. Szczególne miejsce zajmuje Eucharystia będąca źródłem i szczytem zjednoczenia z Panem.
Trzeci to gorąca miłość do dusz ludzkich i Kościoła, która skłania ojców do poszukiwania zagubionych owiec na wzór Dobrego Pasterza. Ta miłość do Kościoła gotowa jest aż do oddania własnego życia, ponieważ wierność Chrystusowi nie może być oddzielona od wierności Kościołowi.
Ostatni filar to codzienne podążanie drogą świętości ponieważ misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości; ojcowie żyją w małych wspólnotach w duchu Ośmiu Błogosławieństw realizowanych w życiu apostolskim. Nieocenioną pomoc w dążeniu do świętości stanowi praktyka regularnej spowiedzi świętej.
Głównym patronem bractwa jest Jan Paweł II; innymi patronami są: św. Franciszek Ksawery, św. Teresa z od Dzieciątka Jezus oraz św. Matka Teresa z Kalkuty.


Działalność:
Ojcowie bractwa prowadzą parafię we Francji oraz włączają się w różne inicjatywy ewangelizacyjne, w tym rekolekcje, ewangelizację poprzez muzykę itp. Ponadto apostolstwo bractwa obejmuje różnoraką działalność społeczną obejmującą głównie ludzi najuboższych, przywracającą im poczucie godności m.in. pomoc w budowie domu, znalezieniu pracy, wychowaniu dzieci.


Historia:
Bractwo Misyjne Jana Pawła II skupia w sobie różne powołania: kapłanów i seminarzystów, braci i siostry zakonne oraz świeckich dzielących wspólny charyzmat, każdy według swojego stanu życia.
Bractwo powstało z inicjatywy o. Pierre Aguila, będącego wówczas członkiem Wspólnoty Błogosławieństw, podobnie jak pierwsi członkowie bractwa. W 2006 roku modląc się przed Najświętszym Sakramentem otrzymał natchnienie do założenia wspólnoty poświęconej ewangelizacji. Wzorować się miała na przykładzie i nauczaniu papieża Jana Pawła II. Dniem uważanym za początek istnienia bractwa jest 2009 rok, kiedy ks. Aguila wraz z s. Noemi, późniejszą pierwszą siostrą bractwa, modlili się w Rzymie przy grobie papieża w rocznicę jego śmierci.
Wspólnota została przyjęta we Francji przez biskupa diecezji Fréjus-Toulon, który zatwierdził także konstytucje bractwa w 2015 roku. W 2011 roku pierwszych dwóch seminarzystów zostało wyświęconych na kapłanów. W tym samym roku narodziła się też gałąź żeńska, a w 2016 roku pierwszy brat zakonny został włączony do bractwa.

Strony www:
www.fmjp2.org