19 marca 2017

Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia


Siostry Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia (HFIC)
Franciscan Sisters of the Immaculate Conception
Suore Francescane dell'Immacolata Concezione
Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción
Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição
Soeurs Franciscaines de l'Immaculée Conception
Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis

Data i miejsce założenia:
1973 rok - Honduras

Założyciel:
bp Bernardino Mazzarella OFMLiczba sióstr na świecie: brak danych
Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia obecne są w krajach: Honduras, Gwatemala, USA.
Dom generalny: Honduras (Comayagua)

Habit aktualny:

Szary habit z białym kołnierzykiem, przepasany białym sznurem, na głowie szary welon z białym paskiem.


Duchowość:
Głównym celem sióstr Franciszkanek Niepokalanego Poczęcia jest uświęcenie osobiste i bliźniego, zgodnie z wezwaniem Pana Jezusa: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). Charyzmatem natomiast jest radykalne życie Świętą Ewangelią i głoszenie jej w prostocie i wewnętrznej radości w różnych posługach apostolskich, podążając za Chrystusem według przykładu św. Franciszka z Asyżu.
Franciszkańska duchowość zgromadzenia wzbogacona jest nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Rys maryjny cechuje się także naśladowaniem cnót Matki Bożej: wierności i radosnego poświęcenia się służbie Bogu i Kościołowi.
Hasłem zgromadzenia są słowa: Żyć prosto i radośnie jak Maryja i Franciszek.


Działalność:
Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia nie mają wyznaczonej określonej działalności apostolskiej. Siostry podejmują się w Kościele różnego rodzaju zadań według tego, czego wymagają aktualne potrzeby czasu i miejsca, wszędzie dając świadectwo franciszkańskiego życia. Zawsze jednak starają się dawać pierwszeństwo służbie ludziom ubogim.


Historia:
Zgromadzenie powołał do istnienia misjonarz pochodzący z Włoch, franciszkanin bp Bernardino Mazzarella, pierwszy ordynariusz nowopowstałej diecezji Comayagua w Hondurasie. Franciszkanki Niepokalanego Poczęcia zostały założone w 1973 roku. Dom macierzysty znajduje się w stolicy diecezji, w Comayagua. Od 2007 roku wspólnota jest instytutem zakonnym na prawie diecezjalnym.


Adres e-mail:
hficpastoralvocacional@yahoo.com