5 października 2011

Ubogie Siostry Jezusa Ukrzyżowanego


Ubogie Siostry Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej (CJC)
Poor Sisters of Jesus Crucified and the Sorrowful Mother
Povere Suore di Gesù Crocifisso e la Madre Addolorata
Hermanas Pobres de Jesús Crucificado y la Madre Dolorosa
Soeurs Pauvres de Jésus Crucifié et la Mère des Douleurs


Data i miejsce założenia:
1924 rok - USA

Założyciel:
o. Alphonsus Maria Urbanowicz CPLiczby: brak danych
Ubogie Siostry Jezusa Ukrzyżowanego obecne są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Brockton, MA)

Habit aktualny:Zgromadzenie założone jako habitowe. Aktualnie jedynie część sióstr nosi czarny welon do świeckiego ubrania.


Habit historyczny:

Czarny habit i welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.


Duchowość:
Ubogie Siostry Jezusa Ukrzyżowanego podażają śladami Maryi żywiąc szczególne nabożeństwo do Męki Jezusa oraz Matki Bożej Bolesnej. Siostry znajdują radość w służbie ubogim, potrzebującym i osobom starszym niosąc im współczucie Chrystusa pragnąc w ten sposób realizować Jego misję we własnym życiu.
Ducha zgromadzenia cechuje: gościnność – mając serca otwarte dla wszystkich w imię Jezusa Chrystusa; współczucie – niosąc ulgę w cierpieniu szczególnie tym zepchniętym na margines; poszanowanie godności każdego człowieka oraz gotowość do dzielenia się własnymi talentami i dobrami materialnymi.
Każdy dzień siostry zaczynają od wspólnej Liturgii Godzin i Mszy Świętej. Ponadto codziennie poświęcają swój czas na medytację, modlitwę różańcową, Drogę Krzyżową oraz czytanie duchowne. W życiu codziennym kładą nacisk na życie we wspólnocie: razem mieszkają, razem się modlą, razem pracują. 

Działalność:
Zgromadzenie wychodzi naprzeciw ubogim poprzez służbę chorym oraz w dziedzinie edukacji, prowadząc zajęcia dla młodzieży. Siostry pracują jako pielęgniarki, troszczą się o ludzi starszych w domu opieki, ubogim udzielają pomocy w postaci żywności lub odzieży, zapewniają tymczasowe schronienie emigrantom. Ponadto modlą się w intencjach Kościoła i świata oraz powierzonych im przez indywidualne osoby.

Historia:
Alfons Urbanowicz był Litwinem. Po śmierci rodziców, mając 18 lat, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał wraz z bratem. Tam wstąpił do zgromadzenia ojców pasjonistów.
Już od samego początku swojej drogi zakonnej został skierowany do pracy wśród emigrantów litewskich, którym służył przez całe swoje życie. Ojciec Alfons był głęboko poruszony duchowym ubóstwem i problemami społecznymi w jego czasach. Tu, w Stanach Zjednoczonych dostrzegał Cierpiącego Chrystusa w walczących o przetrwanie litewskich imigrantach. Sam nie oszczędzał się w gorliwej pracy na rzecz wdów, sierot i bezdomnych starając się złagodzić ich nędzę i cierpienia.
Zainspirowany przez miłość Chrystusa Ukrzyżowanego w 1924 roku założył Zgromadzenie Ubogich Sióstr Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej. Zadaniem wspólnoty miała być służba ubogim, niosąc im nadzieję i pocieszenie Pana Jezusa i Jego Matki, Maryi. Pierwszy klasztor powstał w Elmhurst w Pensylwanii; w 1945 roku główny dom przeniesiony został do Brockton w stanie Massachusetts. Obecnie wspólnota jest zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.cjcbrockton.org
.
.
.