20 października 2011

Uczennice Jezusa

.
Uczennice Jezusa
Discípulas de Jesús
Disciples of Jesus
Discepole di Gesù
Disciples de Jésus


Data i miejsce założenia:
1986 rok - Meksyk

Założyciele:
o. Pablo Cárdenas Cantú OFM
m. Isabel de la Cruz Crespo Ruiz
Liczby: 94 siostry na świecie
Uczennice Jezusa obecne są w krajach: Meksyk, Argentyna, USA, Włochy.
Dom generalny: Meksyk (San Luis Potosí)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym paskiem, biały szkaplerz z wyszytym na piersi złotym krzyżem (po ślubach wieczystych), na głowie czarny welon, przy boku różaniec.


Po ślubach czasowych na piersi zawieszony na łańcuszku krzyżyk.


Na co dzień możliwy jednolity strój świecki: biała bluzka, czarna kamizelka
i spódnica, na piersi zawieszony krzyżyk.

 
Duchowość:
Celem zgromadzenia jest naśladowanie Jezusa Chrystusa, doskonałego Ucznia Ojca oraz wzorowanie się na Maryi Pannie, pierwszej Uczennicy Pana Jezusa, w pełnej uległości wobec Ducha Świętego, aby oddać chwałę Bogu Ojcu. W swoim życiu siostry szczególnie pragną naśladować posłuszeństwo Pana Jezusa aż do śmierci na krzyżu. Widząc w Nim swojego jedynego Mistrza i Pana, chcą stać się takimi jak On. Siostry ofiarowują Panu swoje serca, miłość, wolę – całe życie. Z tego oddania wypływa potrójna relacja sióstr do Pana Jezusa: jako służebnice, uczennice i Jego oblubienice.
Zgromadzenie za swój pierwszy obowiązek uważa modlitwę. Siostry dbają, by modlitwa była pierwszą czynnością każdego dnia. Przyzywają wtedy pomocy Ducha Świętego hymnem Veni Creator. Uczennice Jezusa codziennie uczestniczą w Eucharystii, odmawiają Liturgię Godzin, praktykują czytanie duchowne Lectio Divina oraz medytację, a także spontaniczną modlitwę osobistą charakterystyczną dla grup Odnowy Charyzmatycznej, adorują Najświętszy Sakrament, odmawiają różaniec na cześć Matki Bożej z Guadalupe. W dążeniu do doskonałości podkreślają znaczenie postu oraz milczenia, które sprzyja wewnętrznemu skupieniu będącemu najlepszym sposobem, aby słuchać Pana.Działalność:
Praca sióstr w pierwszej kolejności skupia się na kształceniu kobiet pomagając im w odkryciu prawdziwego miejsca w rodzinie i Kościele oraz na uwrażliwianiu na ich godność. Ważne miejsce zajmuje również ewangelizacja prowadzona na różne sposoby: poprzez katechizację, rekolekcje, wykłady, formację ludzi świeckich prowadząc ich do osobistego spotkania z Bogiem i aktywnej służby w Kościele, prowadzenie grup Odnowy Charyzmatycznej, angażują się w diecezjalne programy duszpasterskie.
Znaczącą formą ewangelizacji zgromadzenia jest muzyka. Siostry dają koncerty ewangelizacyjne, by przez śpiew przekazać doświadczenie Boga. Ponadto rozprowadzają wartościowe książki katolickie, ewangelizują poprzez środki masowego przekazu np. prowadząc katolickie programy radiowe.
Uczennice Jezusa otwarte są na potrzeby Kościoła, zawsze pracując w jego imieniu i w jedności z nim, stawiając w centrum przepowiadania Osobę Jezusa Chrystusa.

Historia:
Zgromadzenie założył w 1986 roku w San Luis Potosí w Meksyku o. Pablo Cárdenas Cantú OFM kierując się pragnieniem motywowania innych do radykalnego powierzenia swojego życia Bogu. W latach 70-tych XX wieku poświęcił się ewangelizacji poprzez prowadzenie grup modlitewnych Odnowy Charyzmatycznej. Gromadziły one wiele mężczyzn i kobiet. Niektórzy zapragnęli oddać swoje życie Bogu w życiu konsekrowanym przyczyniając się dzięki temu do zbawienia dusz.
Jedną z nich była Isabel de la Cruz Crespo Ruiz bardzo aktywnie angażująca się w działalność Odnowy. To ona stała się odpowiedzialna za początkujące zgromadzenie, stając się jego współzałożycielką. Aktualnie Uczennice Jezusa są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.Strony www:
www.discipulasdejesus.org

Filmy:Aktualizacja: 31.07.2016