24 października 2011

Wspólnota „Pełnych Domów”


Wspólnota „Pełnych Domów” 
Full House Community
Communauté des Maisons Remplies
Gemeinschaft des Vollen Hauses
Pilnų namų bendruomenė
Komuno de Plena Domo

Wspólnotę tworzą kapłani i bracia zakonni.

Data i miejsce założenia:
1999 rok - Litwa

Założyciel:
ks. Valerijus RudzinskasLiczba zakonników na świecie: brak danych
Bracia Wspólnoty „Pełnych Domów” obecni są w krajach: Litwa.
Dom zgromadzenia: Litwa (Panaros)


Habit aktualny:

Brązowy habit z kapturem, przepasany białym sznurem, ciemno-zielony szkaplerz, na piersi zawieszony krzyż.
Habit historyczny:

Brązowy habit bez kaptura, jasno-zielony szkaplerz przepasany białym sznurem, na piersi zawieszony krzyż.Duchowość:
Nazwa zgromadzenia bierze się z ewangelicznej przypowieści o człowieku, który wyprawił wielką ucztę, jednak zaproszeni goście wymawiali się i nie chcieli przyjść. Wówczas ów człowiek kazał sprowadzić na ucztę ubogich i chorych, aby mój dom był zapełniony (Łk 14,23). W tym zdaniu bracia Wspólnoty Pełnych Domów odczytują pragnienie Pana Jezusa, aby wyjść naprzeciw ludziom zepchniętym na margines społeczeństwa, nieszczęśliwym i pozbawionym nadziei, cierpiącym, dręczonym nałogami, aby poprzez bezpośrednie świadectwo życia chrześcijańskiego braci oraz kontakt ze Słowem Życia, pojednali się z Bogiem i Kościołem, a przez to zapełnili dom Pana i ucztowali w Królestwie Bożym oraz odzyskali równowagę ducha i nadzieję życia.
Posłudze braci przyświeca hasło zgromadzenia: miłosierdzie i wierność. Za wzór stawiają sobie św. Matkę Teresę z Kalkuty, której postawę wobec biednych i zaniedbanych duchowo pragną naśladować w swojej służbie. Została ona także obrana patronką wspólnoty razem ze św. Janem Pawłem II.
Bracia wiele czasu poświęcają na modlitwę, w tym codzienną Mszę Świętą i Liturgię Godzin, ćwiczenia duchowe, a także pracę i naukę. Po zakończeniu wieczornych modlitw aż do porannej modlitwy dnia następnego obowiązuje czas ciszy i skupienia. Ponadto wspólnota nie korzysta z telewizji, radia, świeckiej prasy. Bracia do wspólnej modlitwy zapraszają swoich podopiecznych jak i gości przybywających do klasztoru. W zgromadzeniu żywy jest również kult Bożego Miłosierdzia.


Działalność:
Wspólnota Pełnych Domów prowadzi dom dla chłopców i mężczyzn uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, którzy zagubili się w życiu i stracili poczucie jego sensu. Bracia niosą pomoc fizyczną i duchową swoim podopiecznym. Cel pracy apostolskiej polega na tym, aby człowiek mający problem po zamieszkaniu we wspólnocie był ewangelizowany, przyjął wiarę, zaczął wyzwalać się z nałogu i próbował wrócić do samodzielnego życia w społeczeństwie. Terapia opiera się na specjalnym programie, który polega głównie na modlitwie, pracy fizycznej w gospodarstwie oraz stałej pracy nad sobą i swoim charakterem. Dużą rolę w terapii odgrywają różnorakie zajęcia artystyczne.
Jak dotąd na Litwie jest to jedyna tego typu wspólnota, która swoją działalnością przypomina znane w Europie ośrodki Wspólnoty Cenacolo dla osób uzależnionych od narkotyków. Młodzi mężczyźni żyjący w domu niejednokrotnie odkrywają wiarę, przyjmują Chrzest, Pierwszą Komunię Świętą czy Sakrament Bierzmowania.
Ponadto bracia przyjmują do swojego domu zorganizowane grupy, które pragną odnowić siły duchowe w atmosferze wiary i wspólnej modlitwy. Przy wspólnocie istnieje również grupa modlitewna Bożego Miłosierdzia skupiająca ludzi świeckich. Historia:
Działalność apostolską wspólnota na czele z ks. Valerijusem Rudzinskasem rozpoczęła w 1997 roku we wsi Panara (Panaros) na Litwie w celu pomocy ludziom odepchniętym od społeczeństwa, pogrążonym w nałogach oraz odnowy Kościoła Katolickiego na Litwie po okresie komunizmu. Dwa lata później wspólnota przedstawiła miejscowemu ordynariuszowi ogólny plan statutu i porządku życia, otrzymując pozwolenie na prowadzenie życia zakonnego, dlatego to 1999 rok uważa się za rok założenia zgromadzenia. Obecnie jest ono wspólnotą zakonną na prawie diecezjalnym. Wśród braci są także Polacy.

Strony www:
http://wspolnotapelnychdomow.jimdo.com
www.pnb.lt

Filmy:

Aktualizacja: 10.08.2016