22 października 2011

Służebnice Najświętszego Serca Jezusa

.
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa
Congregation of the Handmaids of the Sacred Heart of Jesus
Congrégation des Servantes du Sacré-Coeur de Jésus
Congregazione delle Serve del Sacro Cuore di Gesù
Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús
Congregação das Servas do Sagrado Coração de Jesus
Kongregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu

예수 성심 시녀회

Data i miejsce założenia:
1935 rok – Korea Płd.

Założyciel:
o. Louis Deslandes MEPLiczby: ok. 400 sióstr na świecie
Służebnice Najświętszego Serca Jezusa obecne są w krajach: Korea Płd., Japonia, Chiny, Tajwan, Hong-Kong, Wietnam, Filipiny, Indonezja, Francja, Włochy, Boliwia.
Dom generalny: Korea Płd. (Daegu)

Habit aktualny:

Habit zimowy: czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony równoramienny krzyżyk.Habit letni: szary habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony równoramienny krzyżyk.Filipiny: szary habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony równoramienny krzyżyk. Habit historyczny:

Czarny habit przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z białą wypustką; na piersi zawieszony krzyż.
Duchowość:
W centrum duchowości zgromadzenia znajduje się Najświętsze Serca Jezusa i pragnienie pracy dla Jego Królestwa. Siostry starają się uczyć miłości do Serca Jezusa realizując w swoim postępowaniu słowa Pana: Ja Jestem cichy i pokornego serca. W swoim życiu chcą odpowiadać Bogu dziękczynieniem na Jego miłość i troskliwą opatrzność. Miłość do Serca Jezusowego uzdalnia siostry do codziennego odnawiania daru z siebie.
Idąc za przykładem Maryi mówiącej słowa: Oto Ja służebnica Pańska, stają się narzędziem w rękach Pana. Swoją posługę względem bliźnich wykonują w duchu służby i z pragnieniem przekazywania płomieni miłości Serca Bożego tym, którym służą.
Za przykładem św. Franciszka z Asyżu siostry ukochały ubóstwo i ducha wyrzeczenia, prowadząc życie w prostocie, pokorze, siostrzanej miłości, w pokoju i radości na chwałę Bożą. Działalność:
Służebnice Najświętszego Serca Jezusa angażują się w pracę na rzecz dzieci, starszych, chorych, zwłaszcza ubogich. Siostry prowadzą przedszkola, organizują stypendia edukacyjne dla biednej młodzieży, opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi w tym sparaliżowanymi i autystycznymi, posiadają przedszkole integracyjne dla dzieci upośledzonych, kuchnie dla ubogich, schroniska dla bezdomnych i uzależnionych od alkoholu, posługują w domach dla osób starszych w tym także dla chorych na chorobę Alzheimera, zgromadzenie prowadzi również szpital. Ponadto siostry organizują spotkania modlitewne dla młodzieży, włączają się w pracę parafialną; przy zgromadzeniu istnieje także Trzeci Zakon dla ludzi świeckich.Historia:
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa wywodzi się z małej grupy kobiet założonej w małym miasteczku Yong-Pyong w Korei Południowej przez Francuza o. Louisa Deslandes’a należącego do Zgromadzenia Misjonarzy Zagranicznych z Paryża. Pierwszych sześć kobiet złożyło ślub czystości i poświęciło się pomocy w parafii prowadzonej przez o. Louisa jako katechetki i zakrystianki. Kobiety żyły we wspólnocie praktykując cnoty. Kilka miesięcy później przyjęły pod swój dach opuszczoną staruszkę, umierającą na ulicy; niedługo potem dwójkę sierot. Od tego czasu kobiety całkowicie zdały się na Bożą Opatrzność. Nie planując niczego podejmowały się tych zadań, które Bóg stawiał przed nimi w wydarzeniach życia codziennego, widząc w nich Wolę Bożą.
W 1950 roku wspólnota przeniosła się do nadmorskiego miasta Pohang, gdzie dzięki zwiększającej się liczby członkiń, roztoczyły szeroką opiekę nad dziećmi osieroconymi, osobami niepełnosprawnymi, starszymi, trędowatymi, a także ewangelizowały w okolicznych wsiach. W 1952 roku Służebnice Najświętszego Serca Jezusa otrzymały aprobatę władz kościelnych dla swoich konstytucji, tym samym oficjalnie przekształcając się w zgromadzenie zakonne.


Strony www:
http://handmaids.or.kr/en

Filmy:Aktualizacja: 6.08.2016