31 sierpnia 2009

Norbertanki


Zakon Norbertański (OPraem) 
Siostry Kanoniczki Regularne Zakonu Premonstratensów 
Ordo Praemonstratensis 
Monache Canonichesse Regolari Premonstratensi (Norbertine) 
Monjas Canonesas Regulares Premonstratenses (Norbertinas)
Canonesses Regular of the Order of Prémontré (Norbertine Canonesses)
Chanoinesses Régulières de l'Ordre de Prémontré 
Norbertusschwestern, Prämonstratenserinnen
inne nazwy: premonstratenski; białe kanoniczki św. Norberta;
zakon kontemplacyjny
.
Data i miejsce założenia:
1120 rok – Francja
.
Założyciel:
św. Norbert von Gennep
Liczby: 101 mniszek na świecie (w Polsce: 29)  * dane z 2008 roku
Norbertanki obecne są w krajach: Polska, Belgia, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria, Czechy, USA.
Dom generalny: każdy klasztor jest autonomiczny

Habit aktualny:
.

W Polsce i USA: biały habit ze szkaplerzem przepasane białym paskiem, pelerynka, na głowie biały czepek zakrywający część twarzy i szyję, czarny welon, przy boku możliwy różaniec.
Stroju dopełnia biały płaszcz.

Siostry z nowicjuszkami i postulantkami w USA.
W Hiszpanii i Czechach: welon uproszczony, czarny z białą wypustką, zakrywający włosy.
Norbertanki w Belgii
W Holandii: biały habit o kroju sukienki z guzikami i kołnierzykiem o rogach prostych, bez szkaplerza, na głowie prosty czarny welon z białą wypustką.

Norbertanki w Holandii
Norbertanki w Szwajcarii.


 Habit historyczny:


Norbertanki we Francji w 1933 roku.
od lewej: postulantka, nowicjuszka, profeska

Duchowość:
Norbertanki żyją według reguły św. Augustyna. Główne elementy duchowości norbertanek to: chwała i uwielbienie Boga, miłość do Jezusa Eucharystycznego jako Ofiary i do Matki Bożej Niepokalanej oraz gorliwość o zbawienie dusz poprzez modlitwę i pokutę. Ogłoszoną jako dogmat tajemnicę Niepokalanego Poczęcia św. Norbert sławił już w XII wieku.
Mniszki każdego dnia łączą się z Ofiarą Eucharystyczną, składając u Bożych stóp wyrzeczenia codziennego życia. Całe życie norbertanek jest nieustannym oddawaniem siebie Bogu, wyniszczaniem się dla Niego. Tajemnica Eucharystii jest tajemnicą życia ukrytego, dlatego odosobnienie jest jedną z ważniejszych elementów norbertańskiego sposobu życia.
Elementem, który wyróżnia norbertanki spośród innych zakonów jest uczestniczenie w niedziele i święta w drugiej Mszy Św. wynagradzającej Bogu za brak czci tych, którzy z niedbalstwa opuszczają Mszę Świętą. Mniszki codziennie zbierają się cztery razy na modlitwę, której poświęcają sześć godzin dziennie. Wśród modlitw na pierwszy plan wysuwa się uroczyście sprawowana Liturgia Godzin oraz adoracja Najświętszego Sakramentu, która w klasztorze szwajcarskim ma charakter wieczysty. Zakon Norbertański od samego początku miał charakter maryjny. Matka Najświętsza jest dla mniszek najdoskonalszym wzorem uczestnictwa we Mszy Świętej i doskonałego usposobienia ducha podczas przyjmowania Komunii Świętej.
Reguła św. Augustyna zobowiązuje siostry do wielkiej, wzajemnej miłości, gdyż im bardziej żyją miłością, tym więcej Bóg jest uwielbiony. Działalność:
Zakon ma charakter klauzurowy, choć klauzura nie jest bardzo ścisła. W zależności od klasztoru mniszki wykonują prace we własnych klasztorach i gospodarstwach, szyją ornaty, prowadzą introligatornię, przyjmują gości przyjeżdżających do klasztoru z pobudek duchowych. Jednak jeśli istnieje potrzeba siostry posługują na zewnątrz klasztoru, pomagają w parafiach, katechizują przedszkolaki, mogą brać udział w spotkaniach itp. 
Historia:
Św. Norbert będąc kanonikiem w Xanten usiłował przekonać swoich współbraci w kapłaństwie do przyjęcia surowych reguł Kanoników, gdy jednak mu się to nie udało, rozpoczął głoszenie kazań jako wędrowny kaznodzieja. Papież Kalikst II i biskup Bartłomiej zachęcili go, aby osiadł i założył wspólnotę.
Nowy zakon powstał w 1121 roku w Prémontré we Francji, gdy grupa mężczyzn skupionych wokół św. Norberta złożyła śluby zakonne. Wspólnota połączyła kontemplacyjny styl życia mnichów z aktywnością apostolską. Sprawowanie liturgii nie było oparte o rytuał mnichów, ale o znacznie bardziej uroczystą celebrację liturgii diecezjalnej, jaką stosowano w wielkich katedrach.
Wkrótce po tym, jak Norbert osiedlił się wraz ze swoimi współbraćmi w Prémontré, założył również gałąź żeńską Sióstr Kanoniczek Regularnych Premonstratensek. Wzorem życia wspólnot norbertańskich były pierwsze gminy chrześcijańskie skupione wokół Apostołów. 
Dziś mniszki żyją w 9 klasztorach na świecie: dwóch w Polsce, dwóch w Hiszpanii oraz po jednym w Czechach, Szwajcarii, Belgii i USA. Klasztor amerykański cechuje się dynamicznym rozwojem, natomiast we Francji, kolebce zakonu, z powodu braku nowych powołań, w 2008 roku zamknięto ostatni klasztor mniszek norbertańskich w tym kraju.
Strony www:
Polska - klasztory: Kraków, Imbramowice
Czechy: Doksany
Szwajcaria: Sankt Gallen
Holandia: Oosterhout
Belgia: Veerle
Hiszpania: Toro (Zamora), Villoria
USA: Tehachapi

Aktualizacja: 23.07.2013

Filmy:

Norbertanki w USA (w jęz. angielskim):Norbertanki w Holandii w 1967 roku (w jęz. holenderskim):


.
.
.