12 sierpnia 2009

Aleksjanie


Zgromadzenie Braci Aleksjanów (CFA)
Congregatio Fratres Alexiani
Congregatio Fratrum Cellitarum seu Alexianorum
Congregation of Alexian Brothers (Alexians, Cellites)
Congregazione dei Fratelli Celliti o Alessiani di Aquisgrana
Congregación de Hermanos Alexianos (Alexianos, Celitas)
Congrégation des Frères Alexiens
Kongregation der Alexianerbrüder (Alexianer, Celliten, Lollarden)
Alexiánus Testvérek Kongregációja (Alexiánusok)
inne nazwy: cellici; lollardzi;
Zgromadzenie laickie, złożone z braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
XII wiek - tereny dolnego Renu

Liczby: ok. 70 braci na świecie (w tym 3 kapłanów)
Aleksjanie są obecni w krajach: Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Węgry, USA, Indie, Filipiny.
Dom generalny: USA (Signal Mountain, TN)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny szkaplerz, biała koloratka na zewnętrznej stronie szkaplerza, przedzielona na przodzie.

Nowicjusze habit bez szkaplerza.
W Indiach i na Filipinach habit i szkaplerz biały.

Duchowość:
Aleksjanie żyją według reguły św. Augustyna, tworząc zwykle małe wspólnoty. Duchowość zgromadzenia zakorzeniona jest w życiu modlitewnym oraz prostym stylu życia według zasad Ewangelii. Na wzór Chrystusa bracia starają się wychodzić naprzeciw ubogim, chorym i umierającym. Aby stać się bardziej podobnym do Niego w służbie ludziom bracia składają śluby zakonne ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Swoim życiem każdy Aleksjanin chce świadczyć o Chrystusie Uzdrowicielu, który umiłował chorych, umierających i tych niechcianych przez świat. Hasłem zgromadzenia są słowa: Miłość Chrystusa przynagla nas.
Bracia oddają chwałę Bogu poprzez codzienną Eucharystię, wspólnotową modlitwę Kościoła jak i modlitwę indywidualną oraz czytanie duchowne. Cisza klasztorna jest przestrzenią ułatwiająca braciom nawiązywanie poufnej relacji z Jezusem. Zgromadzenie zasadniczo złożone jest z braci zakonnych. Istnieje jednak możliwość przyjęcia święceń kapłańskich w drodze wyjątku. Działalność:
Bracia od początku swojego istnienia służą osobom chorym, cierpiącym, starszym, umierającym oraz ludziom odsuniętym na margines społeczeństwa. Obecnie prowadzą szpitale, klinki specjalistyczne, domy dla osób starszych, ośrodki dla niepełnosporawnych, hospicja, ośrodki dla osób zakażonych wirusem HIV.Historia:
Zgromadzenie wywodzi się z średniowiecznych bractw religijnych zwanych Begardami. Pierwsze grupy aleksjanów zaczęły powstawać w XII wieku na obszarach położonych wzdłuż dolnego Renu. Bracia opiekowali się chorymi, karmili glodnych, chowali zmarłych.
W 1346 roku podczas Czarnej Śmierci - epidemii dżumy, która zabiła ok. 1/3 mieszkańców Europy bracia nie uciekli przed zarazą lecz, ryzykując życie, pozostali z chorymi, służąc im z poświęceniem a zmarłych grzebiąc. Po ustaniu epidemii bracia obrali za swojego patrona św. Aleksego, który czczony był w Kościele jako opiekun chorych. Z czasem ludność zaczęła nazywać braci Aleksjanami. Dopiero w 1472 roku, dotąd luźno powiązane ze sobą wspólnoty braci skupione głównie w niemieckim Aachen i okolicach, zostały zaaprobowane przez papieża jako zgromadzenie zakonne.
Ciosem dla zgromadzenia była Rewolucja Francuska, w wyniku której pozostało jedynie 3 braci żyjących we wspólnocie w Aachen, pozostali zmuszeni byli do życia świeckiego. W 1854 roku brat Dominic Brock podjął się zadania odbudowy zgromadzenia. Od tego czasu liczba braci szybko wzrastała, powstawały nowe domy zakonne w Niemczech i poza jego granicami. Strony www:
Niemcy: www.alexianerkloster.de
Irlandia: www.alexianbrothers.ie
Belgia: www.alexianentienen.be
Węgry: www.alexianus.hu
USA: www.alexianbrothers.org 

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia.
Aktualizacja: 12.05.2013

Filmy:
www.youtube.com/user/OrdgemAlexianer/videos
www.alexianerkloster.de/de/alexianer-mediathek/
www.youtube.com/user/Alexianerkloster
www.youtube.com/watch?v=YjWYqqz8rVU
.
.
.