21 sierpnia 2009

Benedyktynki Adoracji


Siostry Benedyktynki Adoracji (OSB) 
Benediktinerinnen  der Anbetung (von Bellemagny)
Bénédictines  Adoratrices de Bellemagny 
Benedictine Sisters of Adoration  
Suore Benedettine dell'Adorazione 
Hermanas Benedictinas de la Adoración

Data i miejsce założenia:
1851 rok – Francja
.
Założyciel:
ks. Alois Faller


Liczby: 125 sióstr na świecie
Benedyktynki Adoracji obecne są w krajach: Austria, Niemcy, Francja.
Dom generalny: Niemcy (Neustift)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi krzyż.
Krój welonu różni się nieznacznie w zależności od kraju.
Możliwy również prosty czarny welon z białą wypustką.
Benedyktynki Adoracji w Austrii.
 Benedyktynki Adoracji w Niemczech i Francji

Habit historyczny: 


Duchowość: 
Siostry żyją według reguły św. Benedykta. Duchowość zgromadzenia jest typową benedyktyńską duchowością w myśl zasady: ora et labora, czyli  módl się i pracuj, z zaakcentowaną adoracją Jezusa Eucharystycznego. Eucharystia i monastyczna liturgia godzin to centrum życia wspólnoty. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest głównym charyzmatem zgromadzenia, na którą poświęcają jedną godzinę każdego dnia. Siostry praktykują także tradycyjne czytanie medytacyjne – lectio divina. Serce sióstr to miejsce, gdzie każda z nich przebywa stale sam na sam z Bogiem, we .wszystkim co robią starają się, aby Bóg był uwielbiony. Obok trzech ślubów siostry ślubują także stałość miejsca.   Działalność: 
Siostry opiekują się dziećmi specjalnej troski, upośledzonymi umysłowo i ruchowo, zaniedbanymi środowiskowo, organizują także rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt, prowadzą działalność edukacyjną w przedszkolach i szkołach, opiekują się chorymi, pomagają w domach diecezjalnych. Zgodnie z benedyktyńską tradycją przyjmują gości pragnących zaczerpnąć pokoju i ciszy klasztoru. 
.

Historia:
Zgromadzenie założył ks. Alois Faller. W młodości wstąpił do jezuitów lecz z powodu słabego zdrowia musiał opuścić zakon. Ostatecznie został kapłanem diecezjalnym. Wciąż obecne w nim pragnienie życia zakonnego doprowadziło go do klasztoru trapistów, jednak i tu brak zdrowia zmusił go do opuszczenia wspólnoty. Będąc proboszczem w Bellemagny po nieudanej próbie założenia nowego zgromadzenia męskiego postanowił powołać do istnienia zgromadzenie żeńskie. Cel zrealizował w 1851 roku. Przed nową wspólnotą postawił trzy cele: adorację Najświętszego Sakramentu, wychowanie dzieci i młodzieży oraz dzieła miłości bliźniego. 
Obecnie do zgromadzenia do klasztoru wiedeńskiego należy 11 Polek.


Strony www: 
Austria: www.osb-wien.at
Francja (Bellemagny): www.benedictines-bellemagny.net/
Francja (Dijon): http://pagesperso-orange.fr/benedictines.adorat

Aktualizacja 13.07.2012
.
.
.