9 sierpnia 2009

Franciszkanki z Allegany


Siostry Franciszkanki z Allegany (OSF)
Franciscan Sisters of Allegany
Hermanas Franciscanas de Allegany
Irmãs Franciscanas de Allegany
Suore Francescane di Allegany
Sœurs Franciscaines de Allegany
Franziskanerinnen von Allegany 

Data i miejsce założenia:
1859 rok - USA

Założyciel:
o. Pamfilo da Magliano OFMLiczby: 321 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Franciszkanki z Allegany obecne są w krajach: USA, Jamajka, Brazylia, Boliwia.
Dom generalny: USA (Allegany, NY) 

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
Pod wpływem Soboru Watykańskiego II siostry przestały chodzić w habitach.
Pojedyncze siostry noszą prosty brązowy welon do świeckiego ubrania.


Habit historyczny:

Strój pierwotny używany do ok. 1965 roku:
Brązowy habit przepasany białym sznurem, na głowie biały czepek otaczający twarz, czarny welon, przy boku różaniec.
 
Siostra z nowicjuszkami
 ----------------------------------------Strój używany w przybliżeniu w latach: 1965 - 1980:
Uproszczony welon do habitu, w późniejszym czasie do stroju świeckiego.
Duchowość:
Siostry żyją według III Reguły św. Franciszka z Asyżu. Podstawą duchowości jest życie Ewangelią całą gorliwością swego umysłu i serca i za przykładem św. Franciszka, dostrzeganie Boga we wszystkich i we wszystkim, stąd wypływa franciszkańska miłość do wszystkiego, co jest stworzone.
Franciszkanki z Allegany praktykują indywidualną i wspólnotową modlitwę, nadając wszystkiemu, co robią i gdziekolwiek są, wymiar kontemplacyjny. Dzięki temu cały świat staje się ich "klasztorem". Przepojone franciszkańskim duchem służą innym radośnie, starając się odpowiadać na potrzeby ludzi szukających bliższej więzi z Bogiem i pragnących głębiej żyć ewangelicznymi wartościami, otwarte są zwłaszcza na ubogich i najbardziej zmarginalizowanych. 


Działalność:
Podstawową formą apostolstwa Franciszkanek z Allegany od początku swego istnienia jest działalność edukacyjna. Siostry rozpoczęły także posługę wśród chorych w szpitalach i sanatoriach. Obecnie pracują także w parafiach, opiekują się ubogimi, prowadzą Franciszkanie Centrum Duchowej Odnowy, są pracownikami socjalnymi. W wyniku dość osobliwej interpretacji wymogów Soboru Watykańskiego II w zakresie dostosowania apostolstwa do zmieniających się potrzeb świata, siostry pełnią również nietypowe, jak na zakonnice funkcje m.in.: działaczek na rzecz ochrony przyrody, techników komputerowych, księgowych, prawników, masażystek-terapeutek. 


Historia:
Zgromadzenie założył włoski franciszkanin o. Pamfilo da Magliano. Został on skierowany do pracy w Stanach Zjednoczonych, gdzie otwierał nowe domy zakonne, budował kościoły, założył dwie szkoły, seminarium, pięć parafii.
W szkołach w Allegany i w okolicznych miejscowościach dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. i do Bieżmowania uczyły się razem w jednej klasie, i chłopcy i dziewczęta, co w ówczesnych czasach budziło zastrzeżenia miejscowego biskupa. Poprosił on ojca Pamfilo, aby poszukał wśród świeckich tercjarek franciszkańskich chętnych kobiet, które zajęłyby się edukacją dziewcząt. Pierwszą była Mary Jane Todd, która w 1859 roku zdecydowała się przyjąć z rąk o. Pamfilo habit zakonny. W tym samym roku dołączyły do niej dwie inne kobiety, co dało początek nowej wspólnocie zakonnej Franciszkanek z domem macierzystym w Allegany.
W 1913 roku zgromadzenie liczyło ok. 300 sióstr, 25 nowicjuszek i 12 postulantek. Prowadziło 11 szkół, 2 szpitale, 4 domy opieki. Po Soborze Watykańskim II liczba powołań zaczęła spadać. W 1984 roku było jeszcze 694 sióstr, obecnie jest ich 321. Aktualnie Franciszkanki z Allegany obecne są w USA, Jamajce, Brazylii i Boliwii; w przeszłości służyły także w Peru i w Izraelu (w Palestynie). 

Strony www:
USA: www.fsalleg.org
Brazylia: www.franciscanasgo.org.br

Aktualizacja: 11.05.2014