8 sierpnia 2009

Kamedułki


Mniszki Kamedułki Reguły Świętego Benedykta (OSBCam lub OCam)
Moniales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti
Monache Camaldolesi dell'Ordine di San Benedetto 
(Monache Benedettine Camaldolesi)
Camaldolese Nuns of the Order of St. Benedict 
(Camaldolese Benedictine Nuns, Benedictine Sister of Camaldoli)
Monjas Camaldulenses de la Orden de San Benito 
(Monjas Benedictinas Camaldulenses)
Monjas Camaldolenses da Ordem de São Bento 
(Monjas Beneditinas Camaldolenses)
Moniales Camaldules de l'Ordre de Saint-Benoît (Moniales Camaldules)
Zakon kontemplacyjny

Data i miejsce założenia:
1027 rok - Włochy

Założyciel:
św. RomualdLiczby: 172 mniszek na świecie (w Polsce: 28)  * dane z 2008 roku
Kamedułki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Francja, USA, Brazylia, Tanzania, Indie.
Dom generalny: Każdy klasztor jest autonomiczny. 

Habit aktualny:

Kamedułki w Polsce i we Francji: biały habit przepasany szerokim, wiązanym po prawej stronie, białym pasem; biały szkaplerz, pod szkaplerzem krzyż; na głowie czarny welon, pod welonem biały czepek zakrywający część twarzy i szyję. W czasie modlitwy chórowej używany biały płaszcz.


Kamedułki we Włoszech, Tanzanii, Brazylii: Biały habit ze szkaplerzem lub bez, na głowie biały prosty welon.


Kamedułki w USA: Biały habit ze szkaplerzem, na głowie czarny prosty welon.

Habit historyczny:


opatka w płaszczu chórowym


Duchowość:
Kamedułki żyją według reguły św. Benedykta. Mniszki kładą nacisk na życie kontemplacyjne pojmowane na wzór Ojców Kościoła i mnichów pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa. Jest to kontemplacja Boga spotykanego w głębi własnego serca oraz w otaczającym świecie. Siostry łączą życie wspólnotowe z pustelniczym; żyjąc w jednym klasztorze odosobnionym od świata ścisłą klauzurą, każda mniszka ma swoją celę. To w niej dokonuje się spotkanie z Bogiem we własnym sercu, dlatego przebywanie w niej jest istotnym elementem kamedulskiego życia. Praca również wykonywana jest w miarę możliwości w samotności; posiłki spożywane są we wspólnym refektarzu. Mniszki przerywają milczenie wyłącznie w czasie cotygodniowej niedzielnej rekreacji.
Centrum dnia stanowi Najświętsza Ofiara Eucharystyczna; siostry uroczyście celebrują Oficjum, częściowo recytując, częściowo śpiewając, wspólnie odmawiają różaniec, praktykują czytanie duchowe, codziennie adorują Najświętszy Sakrament, rozważają Pismo Święte, część czasu poświęcają indywidualnej modlitwie. Duże znaczenie w życiu każdej kamedułki ma szeroko rozumiana asceza.
Dla mniszki, która wyrazi takie pragnienie, istnieje możliwość życia w rekluzji, czyli w całkowitym (czasowym lub stałym) odizolowaniu się od wspólnoty sióstr. Rekluza przebywa stale w przygotowanej do tej formy życia celi.
Plan dnia w klasztorze w Tyszowcach Działalność:
Siostry żyją za klauzurą, która jest głównym miejscem ewangelizacji poprzez modlitwę i ofiarę. Pomimo ścisłej klauzury kamedulskie konstytucje przewidują bardziej czynną formę apostolstwa. Przy niektórych klasztorach działają domy gościnne, w których organizowane są rekolekcje, kursy duchowości, spotkania biblijne i modlitewne. Dawniej przy kamedulskich klasztorach spotykało się nawet szpitale i apteki.

Historia:
Za datę powstania Zakonu Kamedulskiego przyjmuje się rok 1027, kiedy to św. Romuald założył w Camaldoli we Włoszech pierwszy męski erem. Św. Romuald od wczesnej młodości odczuwał głęboki pociąg do życia wewnętrznego. W końcu zapukał do furty klasztornej benedyktynów w Classe, gdzie spędził pewien czas. Przekonał się tam, że życie mnisze jest drogą pokutną, która oczyszcza i jedna człowieka z własnym sumieniem, z bliźnim i z Bogiem. Zdecydował się więc na wstąpienie do klasztoru na stałe. Widząc jednak, że nie wszyscy mnisi żyją zgodnie z powołaniem opuścił klasztor i udał się na miejsce jeszcze bardziej oddalone od świata, wybierając życie pustelnicze, bardziej samotne. Coraz liczniej gromadzący się przy nim towarzysze sprawili, że św. Romuald założył dla nich klasztor dając początek zakonowi kamedułów, opartemu na regule św. Benedykta, przebywaniu w celi, milczeniu i poście.
Ze źródeł historycznych trudno dziś ustalić, w którym roku i gdzie dokładnie powstał pierwszy klasztor żeński. Wiadomo jednak, że pierwsze mniszki kamedulskie zgromadził i opiekował się nimi jeszcze sam św. Romuald. Obecnie kamedułki żyją w 19 klasztorach: 8 we Włoszech, 2 w Polsce, 3 w Indiach, 3 w Tanzanii i po 1 w USA, Francji i Brazylii. 


Strony www:
Polska: Złoczew, Tyszowce
Włochy: Rzym
USA: Windsor
Brazylia: Mogi das Cruzes
Tanzania: Karatu

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zakonu
Aktualizacja: 19.02.2013

.
.
.