6 sierpnia 2009

ss. Jezusa Naszej Nadziei


Siostry Jezusa Naszej Nadziei (SJH) 
Sisters of Jesus Our Hope 
Suore di Gesù la Nostra Speranza 
Hermanas de Jesús Nuestra Esperanza 
Irmãs de Jesus Nossa Esperança  
Sœurs de Jésus Notre Espérance  
Schwestern von Jesu unsere Hoffnung  

Data i miejsce założenia:
1992 rok - USA

Liczby: 14 sióstr na świecie
Siostry Jezusa Naszej Nadziei obecne są w krajach: USA
Dom zakonny: USA (Bloomsbury, NJ) 

Habit aktualny:

Niebieski, dwuczęściowy habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie biały, prosty welon, na piersi krzyżyk.


Duchowość:
Siostry Jezusa Naszej Nadziei żyją według reguły św. Augustyna starając się mieć jednego ducha i jedno serce skierowane ku Bogu. Duchowość zgromadzenia skoncentrowana jest na osobie Jezusa Chrystusa, który jest nadzieją dla wszystkich ludzi pośród obaw i niepewności tego świata.
Siostry dążą do doskonałości poprzez konsekrację zakonną oraz życie w siostrzanej wspólnocie, stając się świadkami nadziei oraz starając się nieść nadzieję wszystkim, którzy jej potrzebują. Duch zgromadzenia jest pełen pokornej miłości oraz radosnej nadziei ożywianej przez Ducha Świętego i zakorzenionej w osobistej relacji z Panem Jezusem.
Siostry codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, przyjmują Komunię Świętą, wspólnie odmawiają Liturgię Godzin i adorują Najświętszy Sakrament. Każdego dnia praktykują też czytanie duchowne, a co tydzień medytacyjne czytanie Pisma Świętego - lectio divina. Pobożność maryjną pogłębiają poprzez obchodzenie Jej świąt oraz codzienny różaniec.
Maryja, Matka Boża Nadziei jest dla sióstr wzorem całkowitego poddania się Bogu i pokładania w Nim nadziei pośród cierpienia. Na cześć Maryi siostry noszą niebieskie habity; natomiast welon jest biały - biel to kolor liturgiczny Wielkanocy, czasu nadziei.


Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia wypływa z przekonania, że głosząc Jezusa przynosimy nadzieję. Siostry skupiają się więc na katechizacji, formacji duchowej oraz pracy w parafiach, przekazując Słowo Boże, które zaprasza każdego do osobistej relacji z Chrystusem.

Historia:
Zgromadzenie wyłoniło się ze wspólnoty o nawie Ludzie Nadziei, związanej z nurtem Odnowy Charyzmatycznej. Zrzeszała ona ludzi pragnących przy łasce Ducha Świętego prowadzić prawdziwie chrześcijańskie życie w swoich środowiskach. W połowie lat 80-tych XX wieku grupa kobiet należących do wspólnoty odpowiedziała na wezwanie Boże do służenia Mu w życiu zakonnym. Dołączyło do nich kilka sióstr zakonnych związanych ze wspólnotą; razem stworzyły nowe zgromadzenie zakonne Sióstr Jezusa Naszej Nadziei. Data jego powstania to 1992 rok. 
Dom macierzysty sióstr znajduje się w Bloomsbury w diecezji Metuchen w stanie New Jersey.

Strony www:
www.sistersofjesusourhope.org

Filmy:
www.youtube.com/watch

Aktualizacja:  23.03.2013
.
.
.