19 sierpnia 2009

Guanellianki


Instytut Córek Maryi Matki Bożej Opatrzności (FSMP) 
Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza (Guanelliane)
Instituto de las Hijas de Santa María de la Providencia (Guanellianas) 
Instituto das Filhas de Santa Maria da Providência (Guanellianas)
Institute of the Daughters of St. Mary of Providence (Guanellian Sisters)
 

Institut des Filles de Sainte Marie de la Providence
Institut der Töchter der hl. Maria der Göttlichen Vorsehung

Data i miejsce założenia:
1881 rok - Włochy 

Założyciele:
św. Alojzy Guanella
m. Marcellina Bosatta


Liczby: 723 siostry na świecie  * dane z 2005 roku
Guanellianki obecne są w krajach: Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Rumunia, USA, Kanada, Meksyk, Kolumbia, Brazylia, Paragwaj, Argentyna, Chile, Indie, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym) 

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Czarny, szary lub biały habit z białym kołnierzykiem, na głowie prosty welon w kolorze habitu z białą wypustką, na piersi krzyżyk. 
W Brazylii na co dzień możliwy habit uproszczony o kroju sukienki, pojedyncze siostry nie noszą habitów w ogóle.

Habit historyczny:

Duchowość:
Centrum życia i pobożności guanellianek stanowi Eucharystia. Wszystkie ćwiczenia duchowe odprawiane są przed Najświętszym Sakramentem. Duch zgromadzenia zobowiązuje członkinie do pobudzania głębokiej pobożności Eucharystycznej wśród ludzi, których Boża Opatrzność powierza siostrom.
Guanellianki codziennie odmawiają Liturgię Godzin oraz medytują nad Słowem Bożym, odmawiają także różaniec, a co tydzień w czwartki odprawiają Godzinę Świętą.
Maryja jest dla sióstr wzorem odważnej wiary w Bożą Opatrzność, nieustannej modlitwy, miłości i poświęcenia, gotowości do pójścia za Chrystusem aż na Kalwarię, aby współpracować w dziele Odkupienia.
Pełniąc dzieła miłosierdzia za przykładem dobrego Samarytanina, siostry pragną objawić światu Boga Ojca, który troszczy się o swoje cierpiące dzieci. Rozważając tajemnicę męki i śmierci Jezusa Chrystusa uczą się mądrości Krzyża, starając się ukazać wartość cierpienia zaakceptowanego i ofiarowanego Bogu, a także dostrzegać Chrystusa w każdym cierpiącym człowieku. Wierne duchowi swojego założyciela powierzają swoje życie Bożej Opatrzności.Działalność:
Zgromadzenie powołane zostało do opieki nad chorymi, ubogimi, starszymi oraz do formacji religijnej. Siostry pracują także w parafiach, katechizują, karmią bezdomnych, posługują niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo. Guanellianki otwarte są na różne rodzaje posługi zgodnie z potrzebami Kościoła, tam gdzie pośle je Boża Opatrzność.
.

Historia:
Św. Luigi Guanella wychował się w wiejskiej, włoskiej, biednej, ale bardzo religijnej rodzinie. Niedługo po przyjęciu święceń kapłańskich wstąpił do salezjanów. Po kilku latach na prośbę biskupa powrócił do diecezji Como. W 1881 roku został skierowany do Pianello. Doświadczenia z młodości sprawiły, że zaangażował się w pracę na rzecz najbardziej ubogich. Otoczył opieką młodzież, sieroty oraz ludzi odsuniętych na margines społeczeństwa: chorych, niepełnosprawnych, starszych.
W tym samym czasie Marcellina Bosatta i jej siostra Klara, późniejsza błogosławiona, skupiły wokół siebie towarzyszki, katechizując dzieci oraz opiekując się ubogimi w swojej parafii. Ks. Guanella skontaktował się z kobietami, które chętnie podjęły się z nim współpracy. Tak powstała żeńska gałąź zgromadzenia guanellianek. W 1908 roku powołał do istnienia zgromadzenie męskie - Guanellianów. 

Strony www:
Włochy: www.cgfsmp.org
USA: www.dsmpic.org
Brazylia: www.guanellianas.com
Indie: http://guanelliansisters.org

Aktualizacja: 7.08.2013