1 września 2009

Córki Krzyża z Liège


Zgromadzenie Córek Krzyża z Liège (FC)
Congregazione delle Figlie della Croce di Liegi
Congrégation des Filles de la Croix de Liège
Congregation of the Daughters of the Cross of Liège
Congregación de la Hijas de la Cruz de Lieja
Congregação das Filhas da Cruz de
Liège 
Congregatie van de Dochters van het Kruis van Luik
Kongregation der Töchter vom Heiligen Kreuz von Lüttich
.
Data i miejsce założenia:
1833 rok – Belgia
.
Założyciele:
bł. Maria Teresa - Jeanne Haze
ks. Jean Guillaume HabetsLiczby: 857 sióstr na świecie  * dane z 2005 roku
Córki Krzyża z Liège obecne są w krajach: Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, USA, Brazylia, Kamerun, Indie, Pakistan.
Dom generalny: Wielka Brytania (
North Cheam)

Habit aktualny:


Zgromadzenie założone jako habitowe. W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach. Jedynie pojedyncze siostry noszą welon do świeckiego ubrania. W Indiach siostry noszą jednolite sari.
Znakiem wspólnym jest zawieszony na piersi krzyż.


Habit historyczny:
Na misjach habit i welon biały.
----------------------------------

Córki Krzyża z Liège ok. 1968 roku.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia opiera się na kontemplacji Jezusa w tajemnicy Jego odkupieńczej miłości, przejawiającej się w dźwiganiu krzyża w drodze na Kalwarię. Krzyż, który dla świata jest szaleństwem, siostry odczytują jako wyraz Bożej mocy zwyciężającej śmierć. Z kontemplacji Męki uczą się ofiarnej miłości i naśladowania Jezusa aż do końca.
Córki Krzyża, dążąc do budowania wspólnoty wiary, koncentrują się na Eucharystii oraz karmią się modlitwą, by móc wypełnić apostolską misję zgromadzenia. Kaplica klasztorna jest duchowym centrum każdego domu, gdzie siostry adorują Jezusa w Jego sakramentalnej obecności. 


Działalność:
Córki Krzyża z Liège posługują w dziedzinie nauczania, kształcenia specjalnego, opieki zdrowotnej w szpitalach, pracują w hospicjach, wśród osób starszych, a także podejmują się różnych form pracy parafialnej, przygotowują dzieci i dorosłych do przyjmowania sakramentów, pomagają małżeństwom, roznoszą Komunię Świętą chorym, odwiedzają więźniów. 

Historia:
Doświadczenie cierpienia z młodości, gdy w skutek Rewolucji Francuskiej Jeanne Haze i jej rodzina została zesłana do Niemiec i gdzie straciła również ojca, uświadomiły jej przemijalność rzeczy materialnych. Wcześnie odczuła pragnienie poświęcenia się służbie na rzecz najbardziej potrzebujących. Na wniosek dziekana w Liège otwarto szkołę dla dzieci, której prowadzenia podjęła się Jeanne przy pomocy miejscowego wikarego ks. Jean’a Guillaume Habetsa.
W Jeanne i w kilku jej współpracowniczkach powstało pragnienie prowadzenia życia zakonnego. Zamiar założenia nowego zgromadzenia zakonnego przedstawiła ks. Habetsowi. Ten jednak był stanowczo przeciwny jej planom. Mimo tego w czasie wizytacji biskupa w szkole ksiądz przedstawił mu pragnienie kobiet. Biskup okazał się bardzo przychylny tym zamiarom i poprosił młodego wikarego o opracowanie reguły. Od tego czasu ks. Habets zmienił swoje nastawienie. Wraz z Jeanne stworzył konstytucje dla nowej wspólnoty. W 1833 roku Jeanne już jako m. Maria Teresa wraz z pierwszymi siostrami złożyła śluby. Ks. Habets do końca życia był dla niej przewodnikiem i wsparciem w kierowaniu młodą wspólnotą. 

Strony www: