24 sierpnia 2009

Kanonicy Regularni Laterańscy


Zakon Kanoników Regularnych św. Augustyna Kongregacji Laterańskiej Najświętszego Zbawiciela (CRL)
*Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini Congregatio Lateranensis Sanctissimi Salvatoris (Congregatio Sanctissimi Salvatoris Lateranensis)
*Canonici Regolari della Congregazione del Santissimo Salvatore Lateranense (Canonici Regolari Lateranensi)
*Canons Regular of St. Augustine of the Congregation of the Most Holy Savior at the Lateran (Canons Regular of the Lateran)
*Canónigos Regulares del Santísimo Salvador de Letrán (Canónigos Regulares de Letrán)
*Cônegos Regulares de Santo Agostinho da Congregação do Santíssimo Salvador Lateranense (Cônegos Regulares Lateranenses)
*Chanoines Réguliers de Saint Augustin Congrégation du Saint-Sauveur du Latran (Chanoines Réguliers du Latran)
*Kongregation des Allerheiligsten Erlösers vom Lateran (Augustiner-Chorherren vom Lateran; Lateranische Chorherren)
Zakon klerycki, składający się z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1059 rok - Włochy

Założyciel:
Brak założyciela w sensie ścisłym. Zakon wywodzi się z wspólnot kapłańskich  powstających w Kościele na przełomie IV i V wieku. Za ojca duchowego i prawodawcę uważany jest św. Augustyn, twórca reguły, według której żyje zakon.

św. AugustynLiczby: 770 zakonników na świecie (w Polsce: 68, w tym 53 kapłanów)
Kanonicy Regularni Laterańscy obecni są w krajach: Polska, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Hiszpania, Białoruś, Brazylia, Argentyna, Urugwaj, RPA.
Dom generalny: Włochy (Rzym) 

Habit aktualny:

W dni powszednie: czarna sutanna z pelerynką i podwójnymi rękawami.
Klerycy: czarna sutanna
jak u duchowieństwa diecezjalnego.
W dni świąteczne: biała sutanna
z pelerynką i podwójnymi rękawami.
Strój liturgiczny: rokieta (komża) kanonicka i mucet koloru czarnego z fioletowym podbiciem, guzikami i obszywkami.


Duchowość: 
Kanonicy Regularni Laterańscy żyją według reguły św. Augustyna. Tekstem, na którym oparł ideał życia zakonnego, jest fragment z Dziejów Apostolskich mówiący o wspólnocie pierwszych chrześcijan: Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. (Dz 4,32). Dlatego więc wszystko w życiu Kanoników Laterańskich ma mieć wymiar wspólnotowy: wspólnota w pracy, wspólnota w modlitwie, wspólnota w rekreacji. Współbracia oddają wspólnocie swoje siły, zdolności i majątek, a otrzymują od niej wszystko to, czego potrzebują.
Kanonicy najlepiej spełniają swoje obowiązki kapłańskie poprzez sprawowanie Ofiary Eucharystycznej, dlatego starają się codziennie uczestniczyć we Mszy Świętej, przyjmować Najświętsze Ciało Chrystusa i adorować Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Ponadto kilka razy dziennie gromadzą się na wspólne odmawianie Liturgii Godzin, praktykują także modlitwę myślną, czytanie i rozważanie Pisma św., odprawiają dni skupienia, coroczne rekolekcje.
.
Duchowość zakonu łączy modlitewną kontemplację z miłością apostolską. Dzięki umiłowaniu modlitwy zakonnicy łatwiej odczuwają obecność Boga w świecie, co pobudza ich do wychwalania Boga i okazywania Mu wdzięczności przez wierne wypełnianie swoich obowiązków. Ćwiczą się także w cnocie pokuty, cierpliwie wypełniając trudy apostolstwa, znosząc przeciwności życia, a zwłaszcza z pogodą ducha przyjmując różne przykrości i niewygody życia wspólnego.
Zakon czci Najświętszą Maryję Pannę jako swoją szczególną opiekunkę i wzywa Ją pod wezwaniem Matki Zbawiciela.
Reguła św. Augustyna
Konstytucje Kanoników Regularnych Laterańskich


Działalność:
Zadaniem kanoników regularnych jest w pierwszym rzędzie posługa kapłańska. Dlatego ścisłym obowiązkiem zakonników jest głosić słowo Boże Ludowi Bożemu, za niego się modlić i składać Najświętszą Ofiarę. Kanonicy realizują swój charyzmat poprzez szeroko pojęte duszpasterstwo. Wraz z kultem liturgicznym w zależności od potrzeb prowadzą parafie, opiekują się sanktuariami, kształcą i wychowują młodzież, ewangelizują w krajach misyjnych, pracują w szpitalach. Zakon nie wyklucza żadnego rodzaju apostolstwa.


Historia:
Zakon wywodzi się z tzw. wspólnot biskupich powstających w Kościele na przełomie IV i V wieku. Jest najstarszym zakonem kleryckim w Kościele. Ojcem duchowym jest św. Augustyn, który swoją siedzibę biskupią zamienił w klasztor, gromadząc miejscowy kler, którego ideałem było życie Apostołów i pierwszej gminy chrześcijańskiej. Podobne wspólnoty powstawały w wielu prowincjach kościelnych z czasem przyjmując charakter zakonny i odwołując się do wzoru życia wspólnego ustalonego przez św. Augustyna. Żyjący tam kapłani łączyli ascezę i świadectwo życia mnichów z gorliwością apostolską kleru diecezjalnego. W 1059 roku po Synodzie Laterańskim dokonano ujednolicenia organizacyjnego i reformy zakonu i ten rok przyjmuje się jako datę ścisłego powstania kanoników. 


Strony www:
Polska: www.kanonicy.pl
Włochy: www.lateranensi.it
Francja: www.abbayedebeauchene.fr/congregation-.html
Brazylia: www.conegoslateranenses.com.br
Argentyna: www.lateranenses.org.ar 

Aktualizacja: 26.09.2012
.
.
.