13 stycznia 2016

Guanellianie


Zgromadzenie Sług Miłości (SdC)
Congregatio Servorum a Charitate
Congregazione dei Servi della Carità (Guanelliani)
Congregation of the Servants of Charity (Guanellians)
Congregación Siervos de la Caridad (Guanelianos)
Congregação dos Servos da Caridade (Guanellianos)
Congrégation des Serviteurs de la Charité (Guanelliens)
Kongregation der Diener der Nächstenliebe (Guanellaner)

Zgromadzenie kleryckie złożone z księży i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1908 rok - Włochy

Założyciel:
Św. Alojzy GuanellaLiczba zakonników na świecie: 518 (w Polsce: 4)  * dane z 2008 roku
Guanellianie obecni są w krajach: Włochy, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Rumunia, USA, Meksyk, Gwatemala, Kolumbia, Brazylia, Paragwaj, Argentyna, Chile, Ghana, Nigeria, RD Kongo, Izrael, Indie, Wietnam, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym pasem wiązanym po lewej stronie, na piersi krzyż profesyjny schowany pod sutanną lub na zewnątrz.

Indie, Filipiny, Wietnam: Biała sutanna z krzyżykiem z pasem białym lub czarnym lub bez pasa.
Duchowość:
Poprzez swoją posługę księża i bracia Guanellianie starają się świadczyć o tym, że Bóg jest dobrym Ojcem, który troszczy się o wszystkie swoje dzieci, zwłaszcza o te najbardziej opuszczone. Troska ta oraz wzór poświęcenia, objawia się w miłości zawartej w Sercu Jezusa przebitym na Krzyżu i obecnym w Eucharystii.
Swoją misję zakonnicy chcą pełnić wpatrzeni w przykład Chrystusa Dobrego Pasterza i Miłosiernego Samarytanina według przykazania: miłujcie się wzajemnie jak Ja was umiłowałem (J 15, 12). Przyświeca temu hasło zgromadzenia, które brzmi: We wszystkim miłość.
Powołanie guanelliańskie odznacza się również dążeniem do głębokiego zjednoczenia z Bogiem, które pozwala uformować w sobie postawę poświęcenia. Wzrastając w modlitwie i silnej więzi miłości braterskiej między sobą, Guanellianie dzień po dniu niosą swój krzyż w duchu wyrzeczenia samego siebie.


Działalność:
Działalność zgromadzenia to posługa najbardziej ubogim i potrzebującym, aby dać im chleba i Boga. Zakonnicy prowadzą domy dla niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, dla ludzi w podeszłym wieku oraz samotnych, ponadto domy dziecka, szkoły, centra rehabilitacyjne i inne dzieła charytatywne, w które angażują grupę świeckich wolontariuszy. Podejmują się również pracy duszpasterskiej prowadząc parafie oraz różne duszpasterstwa, zwłaszcza młodzieżowe.
W Polsce, przy jedynym domu zgromadzenia znajdującym się w Skawinie koło Krakowa, istnieje dom formacyjny oraz dom dziecka.Historia:
Św. Luigi Guanella wychował się w wiejskiej, włoskiej, biednej, ale bardzo religijnej rodzinie. Niedługo po przyjęciu święceń kapłańskich wstąpił do salezjanów. Po kilku latach na prośbę biskupa powrócił do diecezji Como. W 1881 roku został skierowany do Pianello. Doświadczenia z młodości sprawiły, że zaangażował się w pracę na rzecz najbardziej ubogich. Otoczył opieką młodzież, sieroty oraz ludzi odsuniętych na margines społeczeństwa: chorych, niepełnosprawnych, starszych.
Rosnące zapotrzebowanie na taką pracę charytatywną skłoniło go do założenia w 1881 roku Zgromadzenia Maryi Matki Bożej Opatrzności (Guanellianek). Dalsza posługa świętego potrzebującym i wzrastająca liczba kapłanów i wolontariuszy pomagających mu doprowadziła do narodzin gałęzi męskiej – Zgromadzenia Sług Miłości (Guanellianów). Początek wspólnoty datuje się na 1908 rok, kiedy to Guanella wraz z siedmioma współbraćmi złożył śluby wieczyste w sanktuarium Serca Jezusowego w Como.

Strony www:
Polska: www.guanellianie.org
Dom generalny: www.guanelliani.org
Włochy – prow. północna: www.provinciasacrocuore.it
USA, Indie, Filipiny: www.servantsofcharity.org
Hiszpania, Kolumbia, Gwatemala, Meksyk: www.guanelianos.org
Brazylia: www.guanellianos.org.br
Argentyna, Chile, Paragwaj: www.guanellianos.com.ar

Filmy: