8 maja 2017

Misjonarze z Mill Hill


Stowarzyszenie Misyjne św. Józefa z Mill Hill (MHM)
Saint Joseph's Society of Mill Hill (Mill Hill Missionaries)
Società Missionaria di San Giuseppe di Mill Hill (Missionari di Mill Hill)
Sociedad Misionera de San José de Mill Hill (Misioneros de Mill Hill)
Sociedade Missionária de São José de Mill Hill (Missionários de Mill Hill)
Société des Missionnaires de Saint Joseph de Mill Hill (Missionnaires de Mill Hill)
Missionsgesellschaft vom hl. Joseph von Mill Hill (Missionare von Mill Hill)

Data i miejsce założenia:
1866 rok – Wielka Brytania

Założyciel:
kard. Herbert VaughanLiczba członków na świecie: 571 (w tym 357 kapłanów)  * dane z 2012 roku
Misjonarze z Mill Hill obecni są w krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Austria, Włochy, USA, Brazylia, Sudan Płd., RD Kongo, Kamerun, Kenia, Uganda, RPA, Pakistan, Indie, Malezja, Filipiny, Indonezja, Nowa Zelandia.
Dom generalny: Wielka Brytania (Maidenhead)

Habit aktualny:

Kapłani: strój duchowieństwa
diecezjalnego.
Bracia: aktualnie noszą strój
świecki.


Na misjach:
Kapłani - sutanna biała przepasana czerwonym pasem (możliwa sutanna
bez pasa bądź sutanna z pelerynką), na piersi możliwy zawieszony krzyż;
Bracia - sutanna przepasana czerwonym sznurem.

Habit historyczny:

Kapłani: czarna sutanna (z pelerynką lub bez) przepasana czerwonym pasem, na piersi zawieszony krzyż zatknięty za pas.
(prawdopodobnie do 1946 roku pas był w kolorze czarnym)


Bracia: czarna sutanna lub habit z kołnierzykiem przepasany czerwonym sznurem, na piersi zawieszony krzyż zatknięty za sznur. (prawdopodobnie do 1946 roku sznur był w kolorze czarnym)Na misjach sutanna biała.


Duchowość:
Misyjny charakter zgromadzenia jest odpowiedzią na słowa Chrystusa skierowane do swoich uczniów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem (Mt 28, 19-20).
Misjonarze z Mill Hill wierzą że Królestwo Boże jest perłą o wielkiej wartości i że Ewangelia jest mocą Bożą, która zbawia wszystkich, którzy mają wiarę. Dlatego też opuszczają swój kraj i własną kulturę i stają się, podobnie jak apostołowie, świadkami Jezusa Chrystusa, głosząc Dobrą Nowinę ludziom "daleko". Czynią to po to, aby Ewangelia Pana mogła dotrzeć do ludzi różnych ras i zakorzenić się w każdej kulturze i narodzie.
Przez codzienne życie, sprawowanie Sakramentów i głoszone Słowo Boże starają się ukazywać, że Królestwo Boże zostało objawione w szczególny sposób w osobie Jezusa z Nazaretu. Swoją pracą apostolską starają się także przemieniać społeczeństwa na takie, które są otwarte na wartości Królestwa Bożego.
Misjonarze z Mill Hill są stowarzyszeniem życia apostolskiego, który tworzą kapłani i bracia bez święceń. Nie składają oni ślubów zakonnych lecz przysięgę.Działalność:
Posługa apostolska zgromadzenia znajduje swój wyraz w różnych formach. Jest to przede wszystkim tzw. pierwsza ewangelizacja wśród tych, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii i nie znają Chrystusa, Misjonarze z Mill Hill idą tam, gdzie potrzeba jest największa, do najbardziej opuszczonych i najuboższych duchowo, niosąc ze sobą Boże Królestwo, w którym panuje sprawiedliwość i pokój, a człowiek jest szanowany i ceniony jako szlachetne dzieło Boga. Angażują się również działania na rzecz poprawy warunków bytowych ludzi. Ponadto starają się zbliżać do siebie ludzi różnych ras i religii oraz zajmują się animacją misyjną.Historia:
Kard. Herbert Vaughan wychował się w głęboko religijnej angielskiej rodzinie. Jego rodzice zaszczepili synom i córkom głęboką miłość Boga i bliźniego i chęć służenia potrzebującym. Wszystkie z pięciu córek rodziny Vaughan zostały zakonnicami, a sześciu z ośmiu synów zostało kapłanami, z których trzech w późniejszym czasie przyjęło sakrę biskupią. Jednym z nich był Herbert, który został mianowany także kardynałem.
Herbert wcześnie odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa. Po przyjęciu święceń posługiwał w różnych miejscach, marzył jednak o zrobieniu czegoś wielkiego dla Boga. Był to jednak trudny czas dla Kościoła Katolickiego w Anglii. Po setkach lat prześladowań właśnie został prawnie zalegalizowany przez państwo. Katolicy stanowili mniejszość w protestanckim kraju, byli to głównie emigranci z Irlandii, zmagający się z dużą biedą.
Tymczasem Imperium Brytyjskie rozwijało się, rozszerzając swoje wpływy na inne państwa. Herbert widział energię i entuzjazm, którą wielu ludzi wkładało w tworzenie nowych kolonii na innych kontynentach, w handel, podejmując nieraz wielkie ryzyko, chcąc stać się bogatymi i sławnymi. Herbert uznał, że katolicy powinni pokazać taką samą energię i entuzjazm dla Królestwa Bożego.Postanowił więc poświęcić swoje życie misjom zagranicznym. Chciał stworzyć wielkie kolegium, które wysyłałoby misjonarzy na cały świat. Przedstawił swój zamiar arcybiskupowi Westminster, obawiał się jednak domowy, gdyż Kościół w Wielkiej Brytanii sam zmagał się z ogromnymi brakami duszpasterskimi. Otrzymał jednak zgodę.
W 1866 roku w Mill Hill, obecnej dzielnicy Londynu, ks. Vaughan zaczął organizować kolegium misyjne, co uważane jest za początek zgromadzenia. Zdawał sobie sprawę, że katolików w Anglii jest zbyt mało, aby dać wystarczającą liczbę przyszłych misjonarzy. Podróżował więc do Irlandii, Holandii i Austrii w poszukiwaniu kandydatów do pracy na obszarach misyjnych dopóki nie wykształci się tam miejscowe duchowieństwo.


Kolegium to oficjalnie zainaugurowało działalność w 1871 roku, a za patrona przyjęło św. Józefa. Przez kilka lat formował się kształt stowarzyszenia, zasady przyjmowania i formacji członków. Jego pierwotna nazwa to Stowarzyszenie Misyjne św. Józefa dla Misji Zagranicznych. Początkowo miało składać się tylko z kapłanów, jednak wkrótce okazało się, że istnieje potrzeba także członków bez święceń, którzy pełniliby rolę pomocniczą dla kapłanów. Pierwszy kandydat na brata został przyjęty do stowarzyszenia w 1882 roku.
Ilość Misjonarzy z Mill Hill stale rosła osiągając w 1938 roku liczbę ponad 1200 członków. W okresie posoborowym nowi kandydaci zaczęli pojawiać się jedynie w krajach misyjnych. Kolegium św. Józefa, które było sercem stowarzyszenia, zostało zamknięte w 2006 roku, gdyż w krajach europejskich nie było już żadnych powołań, natomiast formację przeniesiono do Afryki i Azji.

Strony www:
www.millhillmissionaries.co.uk